Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 17 януари 2019 г. - Страсбург

11. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

(Време за гласуване от сряда, 16 януари 2019 г.)

Доклад José Manuel Fernandes и Roberto Gualtieri - A8-0482/2018
John Howarth и Monica Macovei

Доклад Gabriel Mato - A8-0424/2018
Emmanuel Maurel

Доклад Reimer Böge - A8-0459/2018
Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil и Daniel Hannan

Доклад Nils Torvalds - A8-0419/2018
Emmanuel Maurel

Доклад Josep-Maria Terricabras - A8-0466/2018
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins и Alex Mayer.

(Време за гласуване от четвъртък, 17 януари 2019 г.)

Доклад Rebecca Harms - A8-0413/2018
Ангел Джамбазки, José Inácio Faria и Jiří Pospíšil

Доклад Eider Gardiazabal Rubial и Petri Sarvamaa - A8-0469/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Ангел Джамбазки, Jiří Pospíšil и Anna Záborská

Доклад Sven Giegold - A8-0421/2018
Monica Macovei

Доклад Bodil Valero - A8-0468/2018
Michaela Šojdrová, Ангел Джамбазки и Rory Palmer

Доклад Lara Comi - A8-0456/2018
Lucy Anderson

Доклад Pascal Durand - A8-0402/2018
Jasenko Selimovic, Момчил Неков и José Inácio Faria

Доклад Jo Leinen и Yana Toom - A8-0420/2018
Eleonora Evi.

Последно осъвременяване: 26 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност