Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 17 ianuarie 2019 - Strasbourg

11. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

(Vot miercuri 16 ianuarie 2019)

Raport José Manuel Fernandes și Roberto Gualtieri - A8-0482/2018
John Howarth și Monica Macovei

Raport Gabriel Mato - A8-0424/2018
Emmanuel Maurel

Raport Reimer Böge - A8-0459/2018
Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil și Daniel Hannan

Raport Nils Torvalds - A8-0419/2018
Emmanuel Maurel

Raport Josep-Maria Terricabras - A8-0466/2018
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins și Alex Mayer.

(Vot joi 17 ianuarie 2019)

Raport Rebecca Harms - A8-0413/2018
Angel Dzhambazki, José Inácio Faria și Jiří Pospíšil

Raport Eider Gardiazabal Rubial și Petri Sarvamaa - A8-0469/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil și Anna Záborská

Raport Sven Giegold - A8-0421/2018
Monica Macovei

Raport Bodil Valero - A8-0468/2018
Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki și Rory Palmer

Raport Lara Comi - A8-0456/2018
Lucy Anderson

Raport Pascal Durand - A8-0402/2018
Jasenko Selimovic, Momchil Nekov și José Inácio Faria

Raport Jo Leinen și Yana Toom - A8-0420/2018
Eleonora Evi.

Ultima actualizare: 20 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate