Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 17. januára 2019 - Štrasburg

11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: streda 16. januára 2019)

Správa: José Manuel Fernandes a Roberto Gualtieri - A8-0482/2018
John Howarth a Monica Macovei

Správa: Gabriel Mato - A8-0424/2018
Emmanuel Maurel

Správa: Reimer Böge - A8-0459/2018
Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil a Daniel Hannan

Správa: Nils Torvalds - A8-0419/2018
Emmanuel Maurel

Správa: Josep-Maria Terricabras - A8-0466/2018
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins a Alex Mayer.

(Hlasovanie: štvrtok 17. januára 2019)

Správa: Rebecca Harms - A8-0413/2018
Angel Dzhambazki, José Inácio Faria a Jiří Pospíšil

Správa: Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa - A8-0469/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil a Anna Záborská

Správa: Sven Giegold - A8-0421/2018
Monica Macovei

Správa: Bodil Valero - A8-0468/2018
Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki a Rory Palmer

Správa: Lara Comi - A8-0456/2018
Lucy Anderson

Správa: Pascal Durand - A8-0402/2018
Jasenko Selimovic, Momchil Nekov a José Inácio Faria

Správa: Jo Leinen a Yana Toom - A8-0420/2018
Eleonora Evi.

Posledná úprava: 26. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia