Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 17 януари 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (продължение)
 3.Решения относно някои документи
 4.Петиции
 5.Внесени документи
 6.Диференцирана интеграция (кратко представяне)
 7.Стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС (кратко представяне)
 8.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
8.1.Азербайджан, и по-специално случая на Мехман Хюсеинов
  
8.2.Судан
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Време за гласуване
  
10.1.Азербайджан, и по-специално случая на Мехман Хюсеинов (гласуване)
  
10.2.Судан (гласуване)
  
10.3.Програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.4.Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2017 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.5.Трансгранични искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.6.Презгранични преобразувания, сливания и разделяния ***I (гласуване)
  
10.7.Установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море ***I (гласуване)
  
10.8.Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки ***I (гласуване)
  
10.9.Създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане***I (гласуване)
  
10.10.Създаване на програма „Права и ценности“ ***I (гласуване)
  
10.11.Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество * (гласуване)
  
10.12.Борба със забавяне на плащането по търговски сделки (гласуване)
  
10.13.Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (гласуване)
  
10.14.Диференцирана интеграция (гласуване)
  
10.15.Стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС (гласуване)
 11.Обяснения на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Защита на производството на ориз в ЕС (разискване)
 16.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 17.График на следващите заседания
 18.Закриване на заседанието
 19.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (185 kb) Присъствен списък (59 kb) Резултати от гласувания (67 kb) Резултати от поименно гласуване (1267 kb) 
 
Протокол (82 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (30 kb) Резултати от поименно гласуване (73 kb) 
 
Протокол (308 kb) Присъствен списък (79 kb) Резултати от гласувания (132 kb) Резултати от поименно гласуване (362 kb) 
Последно осъвременяване: 26 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност