Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 17. jaanuar 2019 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (järelmeetmed)
 3.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 4.Petitsioonid
 5.Esitatud dokumendid
 6.Diferentseeritud integratsioon (lühiettekanne)
 7.Euroopa Ombudsmani strateegiline uurimine OI/2/2017/TE nõukogu õigusloomeprotsessi läbipaistvuse kohta (lühiettekanne)
 8.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  8.1.Aserbaidžaan ning Mehman Huseynovi juhtum
  8.2.Sudaan
 9.Istungi jätkamine
 10.Hääletused
  10.1.Aserbaidžaan ning Mehman Huseynovi juhtum (hääletus)
  10.2.Sudaan (hääletus)
  10.3.Leedu Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogramm * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.4.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2017) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.5.Relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste piiriülese tagastamise nõuded (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.6.Piiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagamised ***I (hääletus)
  10.7.Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastase kava kehtestamine ***I (hääletus)
  10.8.Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises ***I (hääletus)
  10.9.Maksustamisalase koostöö programmi „Fiscalis“ loomine ***I (hääletus)
  10.10.Õiguste ja väärtuste programmi loomine ***I (hääletus)
  10.11.Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahend, mis täiendab naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendit * (hääletus)
  10.12.Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul (hääletus)
  10.13.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (hääletus)
  10.14.Diferentseeritud integratsioon (hääletus)
  10.15.Euroopa Ombudsmani strateegiline uurimine OI/2/2017/TE nõukogu õigusloomeprotsessi läbipaistvuse kohta (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Istungi jätkamine
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.ELi riisitootmise kaitse (arutelu)
 16.Käesoleva istungi protokolli heakskiitmine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 17.Järgmiste istungite ajakava
 18.Istungi lõpp
 19.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (162 kb) Kohalolijate nimekiri (59 kb) Hääletustulemused (61 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1267 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (28 kb) Nimelise hääletuse tulemused (71 kb) 
 
Protokoll (271 kb) Kohalolijate nimekiri (70 kb) Hääletustulemused (121 kb) Nimelise hääletuse tulemused (349 kb) 
Viimane päevakajastamine: 15. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika