Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 17. tammikuuta 2019 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (jatkotoimenpiteet)
 3.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 4.Vetoomukset
 5.Vastaanotetut asiakirjat
 6.Eriytetty yhdentyminen (lyhyt esittely)
 7.Oikeusasiamiehen strateginen tutkimus OI/2/2017 lainsäädäntökäsittelyn avoimuudesta EU:n neuvoston valmisteluelimissä (lyhyt esittely)
 8.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  8.1.Azerbaidžan ja erityisesti Mehman Huseynovin tapaus
  8.2.Sudan
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Äänestykset
  10.1.Azerbaidžan ja erityisesti Mehman Huseynovin tapaus (äänestys)
  10.2.Sudan (äänestys)
  10.3.Liettuassa sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston avustusohjelma * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.4.Vuosittainen kertomus 2017 Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.5.Aseellisissa konflikteissa ja sodissa ryöstettyjen taide-esineiden rajat ylittävät palautusvaateet (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.6.Rajatylittävät yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset ***I (äänestys)
  10.7.Läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (äänestys)
  10.8.Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita ***I (äänestys)
  10.9.Veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustaminen ***I (äänestys)
  10.10.Perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustaminen ***I (äänestys)
  10.11.Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustaminen * (äänestys)
  10.12.Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen (äänestys)
  10.13.Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta (äänestys)
  10.14.Eriytetty yhdentyminen (äänestys)
  10.15.Oikeusasiamiehen strateginen tutkimus OI/2/2017 lainsäädäntökäsittelyn avoimuudesta EU:n neuvoston valmisteluelimissä (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Istunnon jatkaminen
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.EU:ssa tuotetun riisin suojelu (keskustelu)
 16.Tämän istuntojakson pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu
 18.Istunnon päättäminen
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (167 kb) Läsnäololista (59 kb) Äänestysten tulokset (61 kb) Nimenhuutoäänestykset (1267 kb) 
 
Pöytäkirja (78 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (30 kb) Nimenhuutoäänestykset (72 kb) 
 
Pöytäkirja (264 kb) Läsnäololista (69 kb) Äänestysten tulokset (117 kb) Nimenhuutoäänestykset (348 kb) 
Päivitetty viimeksi: 20. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö