Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 17 januari 2019 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (opvolging)
 3.Besluiten inzake bepaalde documenten
 4.Verzoekschriften
 5.Ingekomen stukken
 6.Gedifferentieerde integratie (korte presentatie)
 7.Strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU (korte presentatie)
 8.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
8.1.Azerbeidzjan, en met name de zaak Mehman Huseynov
  
8.2.Sudan
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Stemmingen
  
10.1.Azerbeidzjan, en met name de zaak Mehman Huseynov (stemming)
  
10.2.Sudan (stemming)
  
10.3.Bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
10.4.Jaarverslag 2017 over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
10.5.Grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlogen en gewapende conflicten buitgemaakte kunstwerken en cultuurgoederen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
10.6.Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen ***I (stemming)
  
10.7.Vaststelling van een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee ***I (stemming)
  
10.8.Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten ***I (stemming)
  
10.9.Vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen ***I (stemming)
  
10.10.Vaststelling van het programma Rechten en waarden ***I (stemming)
  
10.11.Europees instrument voor nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking * (stemming)
  
10.12.Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (stemming)
  
10.13.Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (stemming)
  
10.14.Gedifferentieerde integratie (stemming)
  
10.15.Strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 15.Bescherming van rijst uit de EU (debat)
 16.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Sluiting van de vergadering
 19.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (166 kb) Presentielijst (59 kb) Stemmingsuitslagen (61 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1267 kb) 
 
Notulen (78 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (28 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (70 kb) 
 
Notulen (269 kb) Presentielijst (69 kb) Stemmingsuitslagen (118 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (350 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid