Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 17 stycznia 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (podjęte działania)
 3.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 4.Petycje
 5.Składanie dokumentów
 6.Zróżnicowana integracja (krótka prezentacja)
 7.Dochodzenie strategiczne Rzecznika Praw Obywatelskich OI/2/2017 w sprawie przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE (krótka prezentacja)
 8.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  8.1.Azerbejdżan, w szczególności sprawa Mehmana Husejnowa
  8.2.Sudan
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Głosowanie
  10.1.Azerbejdżan, w szczególności sprawa Mehmana Husejnowa (głosowanie)
  10.2.Sudan (głosowanie)
  10.3.Program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.4.Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI w 2017 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.5.Transgraniczne roszczenia o zwrot dzieł sztuki i dóbr kultury zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych i wojen (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.6.Transgraniczne przekształcenia, łączenia i podziały ***I (głosowanie)
  10.7.Ustanowienie planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego ***I (głosowanie)
  10.8.Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich ***I (głosowanie)
  10.9.Ustanowienie programu Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania ***I (głosowanie)
  10.10.Ustanowienie programu „Prawa i Wartości” ***I (głosowanie)
  10.11.Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej * (głosowanie)
  10.12.Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (głosowanie)
  10.13.Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (głosowanie)
  10.14.Zróżnicowana integracja (głosowanie)
  10.15.Dochodzenie strategiczne Rzecznika Praw Obywatelskich OI/2/2017 w sprawie przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 12.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Ochrona produkcji ryżu w UE (debata)
 16.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Zamknięcie posiedzenia
 19.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (166 kb)
26/11/2019 10:32
  Lista obecności (59 kb)
16/05/2019 14:35
 
Protokół (79 kb)
26/11/2019 10:32
  Lista obecności (11 kb)
16/05/2019 14:35
  Wyniki głosowania (30 kb)
29/04/2019 14:26
  Głosowanie imienne (72 kb)
29/04/2019 11:00
 
Protokół (284 kb)
26/11/2019 10:32
  Lista obecności (70 kb)
16/05/2019 14:35
  Wyniki głosowania (126 kb)
29/04/2019 14:26
  Głosowanie imienne (349 kb)
29/04/2019 11:00
Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności