Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 17 stycznia 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (podjęte działania)
 3.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 4.Petycje
 5.Składanie dokumentów
 6.Zróżnicowana integracja (krótka prezentacja)
 7.Dochodzenie strategiczne Rzecznika Praw Obywatelskich OI/2/2017 w sprawie przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE (krótka prezentacja)
 8.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
8.1.Azerbejdżan, w szczególności sprawa Mehmana Husejnowa
  
8.2.Sudan
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Głosowanie
  
10.1.Azerbejdżan, w szczególności sprawa Mehmana Husejnowa (głosowanie)
  
10.2.Sudan (głosowanie)
  
10.3.Program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.4.Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI w 2017 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.5.Transgraniczne roszczenia o zwrot dzieł sztuki i dóbr kultury zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych i wojen (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.6.Transgraniczne przekształcenia, łączenia i podziały ***I (głosowanie)
  
10.7.Ustanowienie planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego ***I (głosowanie)
  
10.8.Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich ***I (głosowanie)
  
10.9.Ustanowienie programu Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania ***I (głosowanie)
  
10.10.Ustanowienie programu „Prawa i Wartości” ***I (głosowanie)
  
10.11.Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej * (głosowanie)
  
10.12.Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (głosowanie)
  
10.13.Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (głosowanie)
  
10.14.Zróżnicowana integracja (głosowanie)
  
10.15.Dochodzenie strategiczne Rzecznika Praw Obywatelskich OI/2/2017 w sprawie przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 12.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Ochrona produkcji ryżu w UE (debata)
 16.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Zamknięcie posiedzenia
 19.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (166 kb) Lista obecności (59 kb) Wyniki głosowania (61 kb) Wyniki głosowań imiennych (1267 kb) 
 
Protokół (79 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (30 kb) Wyniki głosowań imiennych (72 kb) 
 
Protokół (284 kb) Lista obecności (70 kb) Wyniki głosowania (126 kb) Wyniki głosowań imiennych (349 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności