Показалец 
Протокол
PDF 308kWORD 82k
Четвъртък, 17 януари 2019 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (продължение)
 3.Решения относно някои документи
 4.Петиции
 5.Внесени документи
 6.Диференцирана интеграция (кратко представяне)
 7.Стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС (кратко представяне)
 8.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  8.1.Азербайджан, и по-специално случая на Мехман Хюсеинов
  8.2.Судан
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Време за гласуване
  10.1.Азербайджан, и по-специално случая на Мехман Хюсеинов (гласуване)
  10.2.Судан (гласуване)
  10.3.Програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  10.4.Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2017 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  10.5.Трансгранични искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  10.6.Презгранични преобразувания, сливания и разделяния ***I (гласуване)
  10.7.Установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море ***I (гласуване)
  10.8.Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки ***I (гласуване)
  10.9.Създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане***I (гласуване)
  10.10.Създаване на програма „Права и ценности“ ***I (гласуване)
  10.11.Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество * (гласуване)
  10.12.Борба със забавяне на плащането по търговски сделки (гласуване)
  10.13.Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (гласуване)
  10.14.Диференцирана интеграция (гласуване)
  10.15.Стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС (гласуване)
 11.Обяснения на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Защита на производството на ориз в ЕС (разискване)
 16.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 17.График на следващите заседания
 18.Закриване на заседанието
 19.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.01 ч.


2. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (продължение)

Председателят съобщи, че не е получил искане от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, относно решенията за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от вторник, 15 януари 2019 г. (точка 7 от протокола от 15.1.2019 г).

Следователно комисиите ECON и ITRE могат да започнат преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.


3. Решения относно някои документи

Сезиране на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Правила за упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и препредаването на телевизионни и радиопрограми (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI
подпомагаща: INTA, ITRE, IMCO, JURI (член 40 от Правилника за дейността), CULT (член 57 от Правилника за дейността)

Доклади, съдържащи предложения за незаконодателни резолюции, за процедура на одобрение (член 99, параграф 2 от Правилника за дейността)

(Вследствие на уведомяването на Съвета на председателите на комисии от 23 октомври 2018 г.)

комисия AFET

- Решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Република Сингапур (2018/0403M(NLE))
подпомагаща: INTA


4. Петиции

Изброените по-долу петиции са вписани в регистъра на посочените дати и са изпратени на компетентната комисия в съответствие с член 215, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността:

10 януари 2019 г.

(*) име с поверителен характер

(*) (№ 1070/2018); Vasia Groumpou (№ 1071/2018); Silvia Monica Garelli Font (№ 1072/2018); Renato Lelli (№ 1073/2018); Alberto Cirio (№ 1074/2018); (*) (№ 1075/2018); (*) (№ 1076/2018); Rafael Manuel Gorgues Tórtola (№ 1077/2018); Velichka Velichkova (№ 1078/2018); Antonio Guillamón Insa (№ 1079/2018); (*) (№ 1080/2018); Marco Bava (№ 1081/2018); (*) (№ 1082/2018); Aurelio Rosini (№ 1083/2018); (*) (№ 1084/2018); (*) (№ 1085/2018); (*) (№ 1086/2018); (*) (№ 1087/2018); (*) (№ 1088/2018); Fabrice Schumacher (№ 1089/2018); (*) (№ 1090/2018); Galina Tosheva (№ 1091/2018); (*) (№ 1092/2018); (*) (№ 1093/2018); (*) (№ 1094/2018); Mario Ginés Pérez Cervera (№ 1095/2018); Adolfo Pablo Lapi (№ 1096/2018); (*) (№ 1097/2018); Aĭfer Mekhmed (№ 1098/2018); Józef Drzazgowski (№ 1099/2018); (*) (№ 1100/2018); (*) (№ 1101/2018); (*) (№ 1102/2018); (*) (№ 1103/2018); Marisol Vargas (№ 1104/2018); Kremena Petrova (№ 1105/2018); Alexander Edberg Thorén (№ 1106/2018); (*) (№ 1107/2018); (*) (№ 1108/2018); (*) (№ 1109/2018); Giulio Petrilli (№ 1110/2018); Nino Marra (№ 1111/2018); (*) (№ 1112/2018); (*) (№ 1113/2018); (*) (№ 1114/2018); (*) (№ 1115/2018); Antonio Escobar Flórez (№ 1116/2018); (*) (№ 1117/2018); Daniele Carofei (№ 1118/2018); (*) (№ 1119/2018); (*) (№ 1120/2018); Yousra Belouali (№ 1121/2018); (*) (№ 1122/2018); (*) (№ 1123/2018); (*) (№ 1124/2018); (*) (№ 1125/2018); (*) (№ 1126/2018); Raimonds Lejnieks-Puķe (№ 1127/2018); Mykhailo Ohiienko (№ 1128/2018); (*) (№ 1129/2018); (*) (№ 1130/2018); (*) (№ 1131/2018); Mathias Ritchi (№ 1132/2018); Lellos Panagiotis (№ 1133/2018); Rosa Diez Tagarro (№ 1134/2018); Ulrich Janutsch (№ 1135/2018); Giampiero Tola (№ 1136/2018); (*) (№ 1137/2018); Mariann Illés-Rácz (№ 1138/2018); Filip Adrian Petcu (№ 1139/2018); Fernando Novella Asensio (Jubilados Macosa-Alstom Afectados por el Amianto) (№ 1140/2018); María Luisa Medina De Zafra (№ 1141/2018); Raimonds Lejnieks-Puķe (№ 1142/2018); (*) (№ 1143/2018); (*) (№ 1144/2018); Alfred Scheffelmann (№ 1145/2018); Samuel Martín-Sosa (№ 1146/2018); (*) (№ 1147/2018); (*) (№ 1148/2018); Alexander Jungschläger (№ 1149/2018); Marco Bava (№ 1150/2018); Holger Wagner (№ 1151/2018); Ferenc Tibor Zsák (№ 1152/2018); (*) (№ 1153/2018); Marco Bava (№ 1154/2018); (*) (№ 1155/2018); Marco Bava (№ 1156/2018); (*) (№ 1157/2018); Romeo Gaidarof (№ 1158/2018); Iulian Sergiu Gheorghe (№ 1159/2018); (*) (№ 1160/2018); (*) (№ 1161/2018); (*) (№ 1162/2018); (*) (№ 1163/2018); Ioan Dănuț Vodă (№ 1164/2018); (*) (№ 1165/2018); Andreas Kotoulas (№ 1166/2018); Demitrios Paicopolos (№ 1167/2018); (*) (№ 1168/2018); Jörg Warneke (№ 1169/2018); Thomas Lange (№ 1170/2018); Olev Tomson (№ 0001/2019); Olga Delezhanova (№ 0002/2019); (*) (№ 0003/2019); Jiří Kostka (№ 0004/2019); Barbara Klinner (№ 0005/2019).


5. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на ETIAS и за изменение на Регламент (EС) 2018/1240, Регламент (EО) № 767/2008, Регламент (ЕС) 2017/2226 и Регламент (ЕС) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на условията за достъп до другите информационни системи на ЕС и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1862 и Регламент (ЕС) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, TRAN

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагането му и размяната на писма, придружаваща споразумението (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, BUDG

2) от членове на Парламента предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно разрушаването и заграбването на произведения на изкуството в северната част на Кипър (B8-0553/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Ivan Jakovčić и Jozo Radoš. Предложение за резолюция относно зачитането на правото на детето на семейство след раздялата на родителите (B8-0554/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно дислексията и други специфични езикови и учебни смущения (B8-0555/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

CULT

- Mario Borghezio. Предложение за резолюция относно имиграцията и предотвратяването на вируса на ХИВ (B8-0586/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ENVI

- Innocenzo Leontini. Предложение за резолюция относно създаването на единни пунктове за информация относно ЕС в главните градове на провинциите (B8-0587/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Angelo Ciocca. Предложение за резолюция относно прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 на Комисията относно процедурата за издаване на европейска професионална карта и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (B8-0588/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

EMPL

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно ограничаване на ажиото и банковите такси за лица, които са загубили работните си места (B8-0589/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

EMPL

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно борбата срещу разхищението на храни в Европейския съюз (B8-0590/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI


6. Диференцирана интеграция (кратко представяне)

Доклад относно диференцираната интеграция [2018/2093(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Pascal Durand (A8-0402/2018)

Pascal Durand направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Georgios Epitideios, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jo Leinen.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 10.14 от протокола от 17.1.2019 г.


7. Стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС (кратко представяне)

Доклад относно стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС [2018/2096(INI)] - Комисия по конституционни въпроси - Комисия по петиции. Докладчици: Jo Leinen и Yana Toom (A8-0420/2018)

Jo Leinen и Yana Toom направиха представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Caterina Chinnici, Notis Marias, Margrete Auken, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, и Eleonora Evi.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 10.15 от протокола от 17.1.2019 г.


8. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 3 от протокола от 16.1.2019 г.)


8.1. Азербайджан, и по-специално случая на Мехман Хюсеинов

Предложения за резолюция B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 и B8-0066/2019 (2018/2511(RSP))

Rebecca Harms, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake, Ana Gomes и Željana Zovko представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Jaromír Štětina, от името на групата PPE, Soraya Post, от името на групата S&D, Sajjad Karim, от името на групата ECR, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Jacques Colombier, от името на групата ENF, Csaba Sógor, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Margot Parker, Seán Kelly и Julie Ward.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria и Jiří Pospíšil.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.1 от протокола от 17.1.2019 г.


8.2. Судан

Предложения за резолюция B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 и B8-0062/2019 (2018/2512(RSP))

Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat и Bodil Valero представиха предложенията за резолюции B8-0053/2019, B8-0054/2019 и B8-0055/2019.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Urmas Paet, Cécile Kashetu Kyenge и Tunne Kelam представиха предложенията за резолюция B8-0057/2019, B8-0060/2019 и B8-0062/2019.

Изказаха се Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Andi Cristea, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Seán Kelly, Wajid Khan и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil и Carlos Iturgaiz.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.2 от протокола от 17.1.2019 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.11 ч. в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

9. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.01 ч.

°
° ° °

Изказаха се Kati Piri относно експулсирането на журналистка от Турция и с искане председателят да се свърже с турските органи (председателят пое ангажимент да предаде това искане), Steven Woolfe относно провеждането на разискването (председателят направи уточнения), и Dobromir Sośnierz.


10. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


10.1. Азербайджан, и по-специално случая на Мехман Хюсеинов (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 и B8-0066/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0056/2019

(за замяна на B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 и B8-0066/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Андрей Ковачев, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil и Anna Záborská, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri и Ana Gomes, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić и Branislav Škripek, от името на групата ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé и Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi и Ignazio Corrao, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2019)0033)

(Предложението за резолюция B8-0061/2019 отпада.)

Изказвания

Rebecca Harms представи устни изменения към съображения Б и В. Устните изменения бяха одобрени.


10.2. Судан (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 и B8-0062/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0053/2019

(за замяна на B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 и B8-0062/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Андрей Ковачев, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil и Anna Záborská, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano и Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská и Branislav Škripek, от името на групата ECR;

—   Marietje Schaake, Неджми Али, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL;

—   Margrete Auken, Bodil Valero и Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2019)0034)


10.3. Програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва (програма „Игналина“) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1369/2013 на Съвета [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0035)


10.4. Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2017 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно годишния доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2017 г. [2018/2151(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Георги Пирински (A8-0479/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0036)


10.5. Трансгранични искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно трансграничните искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни [2017/2023(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0037)


10.6. Презгранични преобразувания, сливания и разделяния ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния [COM(2018)0241 - C8-0167/2018- 2018/0114(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Одобрява се


10.7. Установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море ***I (гласуване)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море [COM(2018)0115 - C8-0104/2018- 2018/0050(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Одобрява се

Изказвания

Преди гласуването, в съответствие с член 69в, параграф 2, втора алинея от Правилника за дейността, Clara Aguilera, която се изказа в подкрепа на решението.


10.8. Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по бюджетен контрол. Докладчици: Eider Gardiazabal Rubial и Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0038)

Изказа се Eider Gardiazabal Rubial с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.

Изказвания

Petri Sarvamaa, първо преди гласуването, и след това, за да представи устно изменение към изменение 41. Тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на вземането предвид на това устно изменение, то не беше прието.


10.9. Създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Giegold (A8-0421/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0039)

Изказа се Sven Giegold с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


10.10. Създаване на програма „Права и ценности“ ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“ [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Bodil Valero (A8-0468/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0040)

Изказа се Bodil Valero с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


10.11. Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество * (гласуване)

Предложение за регламент на Съвета за създаване на Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество въз основа на Договора за Евратом [COM(2018)0462 - C8-0315/2018- 2018/0245(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Владимир Уручев (A8-0448/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0041)


10.12. Борба със забавяне на плащането по търговски сделки (гласуване)

Доклад относно прилагането на Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки [2018/2056(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Lara Comi (A8-0456/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0042)


10.13. Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (гласуване)

Доклад относно годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка [2018/2161(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0043)


10.14. Диференцирана интеграция (гласуване)

Доклад относно диференцираната интеграция [2018/2093(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Pascal Durand (A8-0402/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0044)


10.15. Стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС (гласуване)

Доклад относно стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС [2018/2096(INI)] - Комисия по конституционни въпроси - Комисия по петиции. Докладчици: Jo Leinen и Yana Toom (A8-0420/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0045)


11. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

(Време за гласуване от сряда, 16 януари 2019 г.)

Доклад José Manuel Fernandes и Roberto Gualtieri - A8-0482/2018
John Howarth и Monica Macovei

Доклад Gabriel Mato - A8-0424/2018
Emmanuel Maurel

Доклад Reimer Böge - A8-0459/2018
Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil и Daniel Hannan

Доклад Nils Torvalds - A8-0419/2018
Emmanuel Maurel

Доклад Josep-Maria Terricabras - A8-0466/2018
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins и Alex Mayer.

(Време за гласуване от четвъртък, 17 януари 2019 г.)

Доклад Rebecca Harms - A8-0413/2018
Ангел Джамбазки, José Inácio Faria и Jiří Pospíšil

Доклад Eider Gardiazabal Rubial и Petri Sarvamaa - A8-0469/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Ангел Джамбазки, Jiří Pospíšil и Anna Záborská

Доклад Sven Giegold - A8-0421/2018
Monica Macovei

Доклад Bodil Valero - A8-0468/2018
Michaela Šojdrová, Ангел Джамбазки и Rory Palmer

Доклад Lara Comi - A8-0456/2018
Lucy Anderson

Доклад Pascal Durand - A8-0402/2018
Jasenko Selimovic, Момчил Неков и José Inácio Faria

Доклад Jo Leinen и Yana Toom - A8-0420/2018
Eleonora Evi.


12. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 12.57 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

13. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.01 ч.


14. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


15. Защита на производството на ориз в ЕС (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000128/2018), зададен от Czesław Adam Siekierski, от името на комисията AGRI, към Комисията: Защита на производството на ориз в ЕС (B8-0004/2019)

Момчил Неков разви въпроса.

Cecilia Malmström (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Norbert Erdős, от името на групата PPE, Andrejs Mamikins, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dobromir Sośnierz, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, William (The Earl of) Dartmouth, относно провеждането на разискването (председателят направи уточнения), André Elissen, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Jiří Pospíšil, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrejs Mamikins, Момчил Неков и Ivan Jakovčić.

Изказа се Cecilia Malmström.

Разискването приключи.


16. Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове

В съответствие с член 192, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание ще бъде представен за одобрението на Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента текстовете, приети по време на настоящата сесия, ще бъдат предадени на получателите им.


17. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят на 30 и 31 януари 2019 г.


18. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 15.37 ч.


19. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Курумбашев, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Майдел, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Винтер, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Händel, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Последно осъвременяване: 26 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност