Seznam 
Zápis
PDF 275kWORD 79k
Čtvrtek, 17. ledna 2019 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (další postup)
 3.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 4.Petice
 5.Předložení dokumentů
 6.Diferencovaná integrace (krátké přednesení)
 7.Strategické šetření veřejné ochránkyně práv OI/2/2017 týkající se transparentnosti legislativních jednání v přípravných orgánech Rady EU (krátké přednesení)
 8.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
8.1.Ázerbájdžán, zejména případ Mehmána Hüsejnova
  
8.2.Súdán
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Hlasování
  
10.1.Ázerbájdžán, zejména případ Mehmána Hüsejnova (hlasování)
  
10.2.Súdán (hlasování)
  
10.3.Program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné elektrárny Ignalina v Litvě * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.4.Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2017 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.5.Přeshraniční restituční nároky na umělecké předměty a kulturní statky ukradené během ozbrojených konfliktů a válek (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.6.Přeshraniční přeměny, fúze či rozdělení ***I (hlasování)
  
10.7.Zavedení víceletého plánu pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři ***I (hlasování)
  
10.8.Ochrana rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech ***I (hlasování)
  
10.9.Zavedení programu „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní ***I (hlasování)
  
10.10.Program Práva a hodnoty ***I (hlasování)
  
10.11.Evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci * (hlasování)
  
10.12.Postup proti opožděným platbám v obchodních transakcích (hlasování)
  
10.13.Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky (hlasování)
  
10.14.Diferencovaná integrace (hlasování)
  
10.15.Strategické šetření veřejné ochránkyně práv OI/2/2017 týkající se transparentnosti legislativních jednání v přípravných orgánech Rady EU (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Ochrana rýže z EU (rozprava)
 16.Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů
 17.Termín příštího dílčího zasedání
 18.Ukončení denního zasedání
 19.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:01.


2. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (další postup)

Předsedající oznámil, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržel žádnou žádost týkající se rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápise z denního zasedání konaného v úterý 15. ledna 2019 (bod 7 zápisu ze dne 15.1.2019).

Výbory ECON a ITRE tak mohly po uplynutí lhůty uvedené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.


3. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor JURI

- Pravidla pro výkon autorského práva a souvisejících práv platných pro některé online přenosy vysílacích organizací a další přenos televizních a rozhlasových pořadů (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
předáno příslušnému výboru: JURI
stanovisko: INTA, ITRE, IMCO, JURI (článek 39 jednacího řádu), CULT (článek 54 jednacího řádu)

Zprávy obsahující návrhy nelegislativního usnesení v rámci postupu souhlasu (čl. 99 odst. 2 jednacího řádu)

(V návaznosti na oznámení Konference předsedů výborů ze dne 23. října 2018)

výbor AFET

- Rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurskou republikou (2018/0403M(NLE))
stanovisko: INTA


4. Petice

Tyto petice byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku a byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Dne 10. ledna 2019

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

(*) (č. 1070/2018); Vasia Groumpou (č. 1071/2018); Silvia Monica Garelli Font (č. 1072/2018); Renato Lelli (č. 1073/2018); Alberto Cirio (č. 1074/2018); (*) (č. 1075/2018); (*) (č. 1076/2018); Rafael Manuel Gorgues Tórtola (č. 1077/2018); Velichka Velichkova (č. 1078/2018); Antonio Guillamón Insa (č. 1079/2018); (*) (č. 1080/2018); Marco Bava (č. 1081/2018); (*) (č. 1082/2018); Aurelio Rosini (č. 1083/2018); (*) (č. 1084/2018); (*) (č. 1085/2018); (*) (č. 1086/2018); (*) (č. 1087/2018); (*) (č. 1088/2018); Fabrice Schumacher (č. 1089/2018); (*) (č. 1090/2018); Galina Tosheva (č. 1091/2018); (*) (č. 1092/2018); (*) (č. 1093/2018); (*) (č. 1094/2018); Mario Ginés Pérez Cervera (č. 1095/2018); Adolfo Pablo Lapi (č. 1096/2018); (*) (č. 1097/2018); Aĭfer Mekhmed (č. 1098/2018); Józef Drzazgowski (č. 1099/2018); (*) (č. 1100/2018); (*) (č. 1101/2018); (*) (č. 1102/2018); (*) (č. 1103/2018); Marisol Vargas (č. 1104/2018); Kremena Petrova (č. 1105/2018); Alexander Edberg Thorén (č. 1106/2018); (*) (č. 1107/2018); (*) (č. 1108/2018); (*) (č. 1109/2018); Giulio Petrilli (č. 1110/2018); Nino Marra (č. 1111/2018); (*) (č. 1112/2018); (*) (č. 1113/2018); (*) (č. 1114/2018); (*) (č. 1115/2018); Antonio Escobar Flórez (č. 1116/2018); (*) (č. 1117/2018); Daniele Carofei (č. 1118/2018); (*) (č. 1119/2018); (*) (č. 1120/2018); Yousra Belouali (č. 1121/2018); (*) (č. 1122/2018); (*) (č. 1123/2018); (*) (č. 1124/2018); (*) (č. 1125/2018); (*) (č. 1126/2018); Raimonds Lejnieks-Puķe (č. 1127/2018); Mykhailo Ohiienko (č. 1128/2018); (*) (č. 1129/2018); (*) (č. 1130/2018); (*) (č. 1131/2018); Mathias Ritchi (č. 1132/2018); Lellos Panagiotis (č. 1133/2018); Rosa Diez Tagarro (č. 1134/2018); Ulrich Janutsch (č. 1135/2018); Giampiero Tola (č. 1136/2018); (*) (č. 1137/2018); Mariann Illés-Rácz (č. 1138/2018); Filip Adrian Petcu (č. 1139/2018); Fernando Novella Asensio (Jubilados Macosa-Alstom Afectados por el Amianto) (č. 1140/2018); María Luisa Medina De Zafra (č. 1141/2018); Raimonds Lejnieks-Puķe (č. 1142/2018); (*) (č. 1143/2018); (*) (č. 1144/2018); Alfred Scheffelmann (č. 1145/2018); Samuel Martín-Sosa (č. 1146/2018); (*) (č. 1147/2018); (*) (č. 1148/2018); Alexander Jungschläger (č. 1149/2018); Marco Bava (č. 1150/2018); Holger Wagner (č. 1151/2018); Ferenc Tibor Zsák (č. 1152/2018); (*) (č. 1153/2018); Marco Bava (č. 1154/2018); (*) (č. 1155/2018); Marco Bava (č. 1156/2018); (*) (č. 1157/2018); Romeo Gaidarof (č. 1158/2018); Iulian Sergiu Gheorghe (č. 1159/2018); (*) (č. 1160/2018); (*) (č. 1161/2018); (*) (č. 1162/2018); (*) (č. 1163/2018); Ioan Dănuț Vodă (č. 1164/2018); (*) (č. 1165/2018); Andreas Kotoulas (č. 1166/2018); Demitrios Paicopolos (č. 1167/2018); (*) (č. 1168/2018); Jörg Warneke (č. 1169/2018); Thomas Lange (č. 1170/2018); Olev Tomson (č. 0001/2019); Olga Delezhanova (č. 0002/2019); (*) (č. 0003/2019); Jiří Kostka (č. 0004/2019); Barbara Klinner (č. 0005/2019).


5. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely systému ETIAS a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1240, nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (EU) 2017/2226 a nařízení (EU) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky pro přístup do jiných informačních systémů EU a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1862 a nařízení (EU) 2018/xxx [nařízení o ECRIS-TCN] (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, TRAN

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k ní a výměny dopisů připojené k této dohodě (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o ničení a rabování uměleckých děl na severním Kypru (B8-0553/2018)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh usnesení o právu dítěte na rodinný život po rozchodu rodičů (B8-0554/2018)

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o dyslexii a ostatních specifických obtížích spojených s jazykem a učením (B8-0555/2018)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Mario Borghezio. Návrh usnesení o imigraci a předcházení šíření viru HIV (B8-0586/2018)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

- Innocenzo Leontini. Návrh usnesení o vytvoření jednotných informačních míst EU ve všech okresních městech (B8-0587/2018)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Angelo Ciocca. Návrh usnesení o uplatňování prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/983 o postupu pro vydávání evropského profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES (B8-0588/2018)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

EMPL

- Dominique Martin. Návrh usnesení o omezení bankovních poplatků a provizí pro osoby, které ztratily zaměstnání (B8-0589/2018)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o boji proti plýtvání potravinami v Evropské unii (B8-0590/2018)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI


6. Diferencovaná integrace (krátké přednesení)

Zpráva o diferencované integraci [2018/2093(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Pascal Durand (A8-0402/2018)

Pascal Durand uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Georgios Epitideios, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jo Leinen.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 10.14 zápisu ze dne 17.1.2019.


7. Strategické šetření veřejné ochránkyně práv OI/2/2017 týkající se transparentnosti legislativních jednání v přípravných orgánech Rady EU (krátké přednesení)

Zpráva o strategickém šetření veřejné ochránkyně práv OI/2/2017 týkajícím se transparentnosti legislativních jednání v přípravných orgánech Rady EU [2018/2096(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti - Petiční výbor. Zpravodajové: Jo Leinen a Yana Toom (A8-0420/2018)

Jo Leinen a Yana Toom uvedli zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Caterina Chinnici, Notis Marias, Margrete Auken, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, a Eleonora Evi.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 10.15 zápisu ze dne 17.1.2019.


8. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 3 zápisu ze dne 16.1.2019.)


8.1. Ázerbájdžán, zejména případ Mehmána Hüsejnova

Návrhy usnesení B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 a B8-0066/2019 (2018/2511(RSP))

Rebecca Harms, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake, Ana Gomes a Željana Zovko uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Jaromír Štětina za skupinu PPE, Soraya Post za skupinu S&D, Sajjad Karim za skupinu ECR, Norica Nicolai za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ana Gomes, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Jacques Colombier za skupinu ENF, Csaba Sógor, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Margot Parker, Seán Kelly a Julie Ward.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria a Jiří Pospíšil.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.1 zápisu ze dne 17.1.2019.


8.2. Súdán

Návrhy usnesení B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 a B8-0062/2019 (2018/2512(RSP))

Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat a Bodil Valero uvedli návrhy usnesení B8-0053/2019, B8-0054/2019 a B8-0055/2019.

PŘEDSEDNICTVÍ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
místopředseda

Urmas Paet, Cécile Kashetu Kyenge a Tunne Kelam uvedli návrhy usnesení B8-0057/2019, B8-0060/2019 a B8-0062/2019.

Vystoupili: Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Andi Cristea za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Marie-Christine Arnautu za skupinu ENF, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Seán Kelly, Wajid Khan a Doru-Claudian Frunzulică.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil a Carlos Iturgaiz.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.2 zápisu ze dne 17.1.2019.

(Denní hlasování bylo přerušeno v 11:11 před hlasováním.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

9. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:01.

°
° ° °

Vystoupili: Kati Piri k případu novinářky, která byla vyhoštěna z Turecka, a s žádostí, aby se předseda Parlamentu obrátil na turecké orgány (předsedající se zavázala, že žádost postoupí), Steven Woolfe k vedení rozpravy (předsedající poskytla upřesnění) a Dobromir Sośnierz.


10. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


10.1. Ázerbájdžán, zejména případ Mehmána Hüsejnova (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 a B8-0066/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0056/2019

(nahrazující B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 a B8-0066/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil a Anna Záborská za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri a Ana Gomes za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić a Branislav Škripek za skupinu ECR.

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé a Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a Ignazio Corrao za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2019)0033)

(Návrh usnesení B8-0061/2019 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Rebecca Harms předložila ústní pozměňovací návrhy k bodům odůvodnění B a C. Ústní pozměňovací návrhy byly vzaty v potaz.


10.2. Súdán (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 a B8-0062/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0053/2019

(nahrazující B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 a B8-0062/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil a Anna Záborská za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano a Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská a Branislav Škripek za skupinu ECR;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL;

—   Margrete Auken, Bodil Valero a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2019)0034)


10.3. Program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné elektrárny Ignalina v Litvě * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné elektrárny Ignalina v Litvě (program Ignalina) a zrušuje nařízení Rady (EU) č. 1369/2013 [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0035)


10.4. Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2017 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o kontrole finančních činností EIB za rok 2017 [2018/2151(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0036)


10.5. Přeshraniční restituční nároky na umělecké předměty a kulturní statky ukradené během ozbrojených konfliktů a válek (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o přeshraničních restitučních nárocích na umělecké předměty a kulturní statky ukradené během ozbrojených konfliktů a válek [2017/2023(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0037)


10.6. Přeshraniční přeměny, fúze či rozdělení ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení [COM(2018)0241 - C8-0167/2018- 2018/0114(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

schváleno


10.7. Zavedení víceletého plánu pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři [COM(2018)0115 - C8-0104/2018- 2018/0050(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

schváleno

Vystoupení

Před hlasováním Clara Eugenia Aguilera García, která se v souladu s čl. 69c odst. 2 druhým pododstavcem vyjádřila ve prospěch tohoto rozhodnutí.


10.8. Ochrana rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Rozpočtový výbor - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajové: Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0038)

Vystoupila Eider Gardiazabal Rubial s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.

Vystoupení

Petri Sarvamaa nejdříve před hlasováním a poté, aby předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 41. Ústní pozměňovací návrh nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednání vyjádřilo více než 40 poslanců.


10.9. Zavedení programu „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Sven Giegold (A8-0421/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0039)

Vystoupil Sven Giegold s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


10.10. Program Práva a hodnoty ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Práva a hodnoty [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Bodil Valero (A8-0468/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0040)

Vystoupila Bodil Valero s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


10.11. Evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu [COM(2018)0462 - C8-0315/2018- 2018/0245(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0041)


10.12. Postup proti opožděným platbám v obchodních transakcích (hlasování)

Zpráva o provádění směrnice 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích [2018/2056(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Lara Comi (A8-0456/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0042)


10.13. Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o finančních aktivitách Evropské investiční banky [2018/2161(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0043)


10.14. Diferencovaná integrace (hlasování)

Zpráva o diferencované integraci [2018/2093(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Pascal Durand (A8-0402/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0044)


10.15. Strategické šetření veřejné ochránkyně práv OI/2/2017 týkající se transparentnosti legislativních jednání v přípravných orgánech Rady EU (hlasování)

Zpráva o strategickém šetření veřejné ochránkyně práv OI/2/2017 týkajícím se transparentnosti legislativních jednání v přípravných orgánech Rady EU [2018/2096(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti - Petiční výbor. Zpravodajové: Jo Leinen a Yana Toom (A8-0420/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0045)


11. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

(Hlasování: středa 16. ledna 2019)

zpráva José Manuel Fernandes a Roberto Gualtieri - A8-0482/2018
John Howarth a Monica Macovei

zpráva Gabriel Mato - A8-0424/2018
Emmanuel Maurel

zpráva Reimer Böge - A8-0459/2018
Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil a Daniel Hannan

zpráva Nils Torvalds - A8-0419/2018
Emmanuel Maurel

zpráva Josep-Maria Terricabras - A8-0466/2018
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins a Alex Mayer.

(Hlasování: čtvrtek 17. ledna 2019)

zpráva Rebecca Harms - A8-0413/2018
Angel Dzhambazki, José Inácio Faria a Jiří Pospíšil

zpráva Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa - A8-0469/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil a Anna Záborská

zpráva Sven Giegold - A8-0421/2018
Monica Macovei

zpráva Bodil Valero - A8-0468/2018
Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki a Rory Palmer

zpráva Lara Comi - A8-0456/2018
Lucy Anderson

zpráva Pascal Durand - A8-0402/2018
Jasenko Selimovic, Momchil Nekov a José Inácio Faria

zpráva Jo Leinen a Yana Toom - A8-0420/2018
Eleonora Evi.


12. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:57.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

13. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:01.


14. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


15. Ochrana rýže z EU (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000128/2018), kterou pokládá Czesław Adam Siekierski za výbor AGRI Komisi: Ochrana rýže z EU (B8-0004/2019)

Momchil Nekov rozvinul otázku.

Cecilia Malmström (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Norbert Erdős za skupinu PPE, Andrejs Mamikins za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dobromir Sośnierz, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, William (The Earl of) Dartmouth k vedení rozpravy (předsedající poskytl upřesnění), André Elissen za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, Jiří Pospíšil, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrejs Mamikins, Momchil Nekov a Ivan Jakovčić.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Rozprava skončila.


16. Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů

Podle čl. 192 odst. 3 jednacího řádu bude zápis z tohoto denního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou texty přijaté na tomto dílčím zasedání ihned předány všem příjemcům.


17. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat ve dnech 30. a 31. ledna 2019.


18. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 15:37.


19. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Händel, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber Renate, Zimmer

Poslední aktualizace: 15. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí