Indeks 
Protokol
PDF 279kWORD 78k
Torsdag den 17. januar 2019 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) (opfølgning)
 3.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 4.Andragender
 5.Modtagne dokumenter
 6.Differentieret integration (kortfattet forelæggelse)
 7.Ombudsmandens strategiske undersøgelse OI/2/2017 af gennemsigtigheden af de lovgivningsmæssige drøftelser i de forberedende organer til Rådet for Den Europæiske Union (kortfattet forelæggelse)
 8.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
8.1.Aserbajdsjan, navnlig sagen om Mehman Huseynov
  
8.2.Sudan
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Afstemningstid
  
10.1.Aserbajdsjan, navnlig sagen om Mehman Huseynov (afstemning)
  
10.2.Sudan (afstemning)
  
10.3.Programmet for nuklear dekommissionering af Ignalina-atomkraftværket i Litauen * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.4.Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2017 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.5.Grænseoverskridende krav om tilbagelevering af kunstværker og kulturgenstande erhvervet ved plyndringer under væbnede konflikter og krige (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.6.Grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger ***I (afstemning)
  
10.7.Fastlæggelse af en flerårig plan for fiskeriet efter demersale bestande i det vestlige Middelhav ***I (afstemning)
  
10.8.Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet ***I (afstemning)
  
10.9.Fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet ***I (afstemning)
  
10.10.Oprettelse af programmet for rettigheder og værdier ***I (afstemning)
  
10.11.Europæisk instrument for nuklear sikkerhed, der supplerer instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde * (afstemning)
  
10.12.Bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (afstemning)
  
10.13.Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (afstemning)
  
10.14.Differentieret integration (afstemning)
  
10.15.Ombudsmandens strategiske undersøgelse OI/2/2017 af gennemsigtigheden af de lovgivningsmæssige drøftelser i de forberedende organer til Rådet for Den Europæiske Union (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Genoptagelse af mødet
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Beskyttelse af EU's risproduktion (forhandling)
 16.Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster
 17.Tidspunkt for næste mødeperiode
 18.Hævelse af mødet
 19.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.01.


2. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) (opfølgning)

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning fra medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske grupper, der mindst nåede op på den middelhøje tærskel, vedrørende afgørelserne om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra tirsdag den 15. januar 2019 (punkt 7 i protokollen af 15.1.2019).

ECON og ITRE havde således kunnet indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, omhandlede frist.


3. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

JURI

- Regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og TV-programmer (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
henvist til kor. udv.: JURI
rådg.udv.: INTA, ITRE, IMCO, JURI (forretningsordenens artikel 40), CULT (forretningsordenens artikel 57)

Betænkninger, der indeholder forslag til ikke-lovgivningsmæssige beslutninger, til en godkendelsesprocedure (forretningsordenens artikel 99, stk. 2)

(Efter underretningen af Udvalgsformandskonferencen af 23. oktober 2018)

AFET

- Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Republikken Singapore (2018/0403M(NLE))
rådg.udv.: INTA


4. Andragender

Nedenstående andragender var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer og var henvist til det kompetente udvalg i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 9 og 10:

Den 10. januar 2019

(*) Navn fortroligt

(*) (nr. 1070/2018); Vasia Groumpou (nr. 1071/2018); Silvia Monica Garelli Font (nr. 1072/2018); Renato Lelli (nr. 1073/2018); Alberto Cirio (nr. 1074/2018); (*) (nr. 1075/2018); (*) (nr. 1076/2018); Rafael Manuel Gorgues Tórtola (nr. 1077/2018); Velichka Velichkova (nr. 1078/2018); Antonio Guillamón Insa (nr. 1079/2018); (*) (nr. 1080/2018); Marco Bava (nr. 1081/2018); (*) (nr. 1082/2018); Aurelio Rosini (nr. 1083/2018); (*) (nr. 1084/2018); (*) (nr. 1085/2018); (*) (nr. 1086/2018); (*) (nr. 1087/2018); (*) (nr. 1088/2018); Fabrice Schumacher (nr. 1089/2018); (*) (nr. 1090/2018); Galina Tosheva (nr. 1091/2018); (*) (nr. 1092/2018); (*) (nr. 1093/2018); (*) (nr. 1094/2018); Mario Ginés Pérez Cervera (nr. 1095/2018); Adolfo Pablo Lapi (nr. 1096/2018); (*) (nr. 1097/2018); Aĭfer Mekhmed (nr. 1098/2018); Józef Drzazgowski (nr. 1099/2018); (*) (nr. 1100/2018); (*) (nr. 1101/2018); (*) (nr. 1102/2018); (*) (nr. 1103/2018); Marisol Vargas (nr. 1104/2018); Kremena Petrova (nr. 1105/2018); Alexander Edberg Thorén (nr. 1106/2018); (*) (nr. 1107/2018); (*) (nr. 1108/2018); (*) (nr. 1109/2018); Giulio Petrilli (nr. 1110/2018); Nino Marra (nr. 1111/2018); (*) (nr. 1112/2018); (*) (nr. 1113/2018); (*) (nr. 1114/2018); (*) (nr. 1115/2018); Antonio Escobar Flórez (nr. 1116/2018); (*) (nr. 1117/2018); Daniele Carofei (nr. 1118/2018); (*) (nr. 1119/2018); (*) (nr. 1120/2018); Yousra Belouali (nr. 1121/2018); (*) (nr. 1122/2018); (*) (nr. 1123/2018); (*) (nr. 1124/2018); (*) (nr. 1125/2018); (*) (nr. 1126/2018); Raimonds Lejnieks-Puķe (nr. 1127/2018); Mykhailo Ohiienko (nr. 1128/2018); (*) (nr. 1129/2018); (*) (nr. 1130/2018); (*) (nr. 1131/2018); Mathias Ritchi (nr. 1132/2018); Lellos Panagiotis (nr. 1133/2018); Rosa Diez Tagarro (nr. 1134/2018); Ulrich Janutsch (nr. 1135/2018); Giampiero Tola (nr. 1136/2018); (*) (nr. 1137/2018); Mariann Illés-Rácz (nr. 1138/2018); Filip Adrian Petcu (nr. 1139/2018); Fernando Novella Asensio (Jubilados Macosa-Alstom Afectados por el Amianto) (nr. 1140/2018); María Luisa Medina De Zafra (nr. 1141/2018); Raimonds Lejnieks-Puķe (nr. 1142/2018); (*) (nr. 1143/2018); (*) (nr. 1144/2018); Alfred Scheffelmann (nr. 1145/2018); Samuel Martín-Sosa (nr. 1146/2018); (*) (nr. 1147/2018); (*) (nr. 1148/2018); Alexander Jungschläger (nr. 1149/2018); Marco Bava (nr. 1150/2018); Holger Wagner (nr. 1151/2018); Ferenc Tibor Zsák (nr. 1152/2018); (*) (nr. 1153/2018); Marco Bava (nr. 1154/2018); (*) (nr. 1155/2018); Marco Bava (nr. 1156/2018); (*) (nr. 1157/2018); Romeo Gaidarof (nr. 1158/2018); Iulian Sergiu Gheorghe (nr. 1159/2018); (*) (nr. 1160/2018); (*) (nr. 1161/2018); (*) (nr. 1162/2018); (*) (nr. 1163/2018); Ioan Dănuț Vodă (nr. 1164/2018); (*) (nr. 1165/2018); Andreas Kotoulas (nr. 1166/2018); Demitrios Paicopolos (nr. 1167/2018); (*) (nr. 1168/2018); Jörg Warneke (nr. 1169/2018); Thomas Lange (nr. 1170/2018); Olev Tomson (nr. 0001/2019); Olga Delezhanova (nr. 0002/2019); (*) (nr. 0003/2019); Jiří Kostka (nr. 0004/2019); Barbara Klinner (nr. 0005/2019).


5. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af betingelserne for adgang til andre EU-informationssystemer med henblik på ETIAS og om ændring af forordning (EU) 2018/1240, forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EU) 2017/2226 og forordning (EU) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af betingelserne for at tilgå andre EU-informationssystemer og om ændring af forordning (EU) 2018/1862 og forordning (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, TRAN

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om ødelæggelse og plyndring af kunstværker i det nordlige Cypern (B8-0553/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Ivan Jakovčić og Jozo Radoš. Forslag til beslutning om opretholdelse af barnets ret til en familie efter forældrenes separation (B8-0554/2018)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om ordblindhed og andre særlige sprog- og indlæringsvanskeligheder (B8-0555/2018)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

CULT

- Mario Borghezio. Forslag til beslutning om immigration og forebyggelse af hiv (B8-0586/2018)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ENVI

- Innocenzo Leontini. Forslag til beslutning om oprettelse af centrale EU-informationspunkter i alle provinshovedstæder (B8-0587/2018)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Angelo Ciocca. Forslag til beslutning om gennemførelsen af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/983 om proceduren for udstedelse af det europæiske erhvervspas og anvendelsen af advarselsordningen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF (B8-0588/2018)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

EMPL

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om begrænsning af renter og bankgebyrer for folk, der mister deres arbejde (B8-0589/2018)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

EMPL

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om bekæmpelse af madspild i Den Europæiske Union (B8-0590/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI


6. Differentieret integration (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om differentieret integration [2018/2093(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Pascal Durand (A8-0402/2018)

Pascal Durand foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Georgios Epitideios, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jo Leinen.

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.14 i protokollen af 17.1.2019.


7. Ombudsmandens strategiske undersøgelse OI/2/2017 af gennemsigtigheden af de lovgivningsmæssige drøftelser i de forberedende organer til Rådet for Den Europæiske Union (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om Ombudsmandens strategiske undersøgelse OI/2/2017 af gennemsigtigheden af de lovgivningsmæssige drøftelser i de forberedende organer til Rådet for Den Europæiske Union [2018/2096(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender - Udvalget for Andragender. Ordførere: Jo Leinen og Yana Toom (A8-0420/2018)

Jo Leinen og Yana Toom foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Caterina Chinnici, Notis Marias, Margrete Auken, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, og Eleonora Evi.

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.15 i protokollen af 17.1.2019.


8. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 16.1.2019).


8.1. Aserbajdsjan, navnlig sagen om Mehman Huseynov

Forslag til beslutning B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 og B8-0066/2019 (2018/2511(RSP))

Rebecca Harms, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake, Ana Gomes og Željana Zovko forelagde beslutningsforslagene.

Talere Jaromír Štětina for PPE-Gruppen, Soraya Post for S&D-Gruppen, Sajjad Karim for ECR-Gruppen, Norica Nicolai for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ana Gomes, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Jacques Colombier for ENF-Gruppen, Csaba Sógor, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Margot Parker, Seán Kelly og Julie Ward.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria og Jiří Pospíšil.

Taler: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 17.1.2019.


8.2. Sudan

Forslag til beslutning B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 og B8-0062/2019 (2018/2512(RSP))

Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat og Bodil Valero forelagde beslutningsforslag B8-0053/2019, B8-0054/2019 og B8-0055/2019.

FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand

Urmas Paet, Cécile Kashetu Kyenge og Tunne Kelam forelagde beslutningsforslag B8-0057/2019, B8-0060/2019 og B8-0062/2019.

Talere Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen, Andi Cristea for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Seán Kelly, Wajid Khan og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil og Carlos Iturgaiz.

Taler: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.2 i protokollen af 17.1.2019.

(Mødet afbrudt kl. 11.11 i afventning af afstemningstiden)


FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

9. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.01.

°
° ° °

Talere: Kati Piri, om udvisningen af en journalist fra Tyrkiet, og som anmodede om, at formanden tog kontakt til de tyrkiske myndigheder (formanden lovede at videregive denne anmodning), Steven Woolfe om afviklingen af forhandlingen (formanden gav præciserende oplysninger), og Dobromir Sośnierz.


10. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


10.1. Aserbajdsjan, navnlig sagen om Mehman Huseynov (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 og B8-0066/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0056/2019

(erstatter B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 og B8-0066/2019):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil og Anna Záborská, for PPE-Gruppen

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri og Ana Gomes, for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić og Branislav Škripek, for ECR-Gruppen

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé og Indrek Tarand, for Verts/ALE-Gruppen

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi og Ignazio Corrao, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0033)

(Forslag til beslutning B8-0061/2019 bortfaldt).

Indlæg

Rebecca Harms havde stillet mundtlige ændringsforslag til punkt B og C, som var blevet godtaget.


10.2. Sudan (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 og B8-0062/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0053/2019

(erstatter B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 og B8-0062/2019):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil og Anna Záborská, for PPE-Gruppen

—   Elena Valenciano og Pier Antonio Panzeri, for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská og Branislav Škripek, for ECR-Gruppen

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva og Stelios Kouloglou, for GUE/NGL-Gruppen

—   Margrete Auken, Bodil Valero og Jordi Solé, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0034)


10.3. Programmet for nuklear dekommissionering af Ignalina-atomkraftværket i Litauen * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af programmet for nuklear dekommissionering af Ignalina-atomkraftværket i Litauen (Ignalina-programmet) og om ophævelse af Rådets forordning (EU) nr. 1369/2013 [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0035)


10.4. Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2017 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om den årlige rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2017 [2018/2151(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0036)


10.5. Grænseoverskridende krav om tilbagelevering af kunstværker og kulturgenstande erhvervet ved plyndringer under væbnede konflikter og krige (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om grænseoverskridende krav om tilbagelevering af kunstværker og kulturgenstande erhvervet ved plyndringer under væbnede konflikter og krige [2017/2023(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0037)


10.6. Grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger [COM(2018)0241 - C8-0167/2018- 2018/0114(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Godkendt


10.7. Fastlæggelse af en flerårig plan for fiskeriet efter demersale bestande i det vestlige Middelhav ***I (afstemning)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav [COM(2018)0115 - C8-0104/2018- 2018/0050(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Godkendt

Indlæg

Inden afstemningen, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, andet afsnit, Clara Aguilera, der tale for denne afgørelse.


10.8. Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Budgetudvalget - Budgetkontroludvalget. Ordførere: Eider Gardiazabal Rubial og Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0038)

Indlæg af Eider Gardiazabal Rubial, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.

Indlæg

Petri Sarvamaa først inden afstemningen, og dernæst for at stille et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 41. Eftersom flere end 40 medlemmer gjorde indsigelse imod at tage det mundtlige ændringsforslag i betragtning, blev det ikke godtaget til behandling.


10.9. Fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sven Giegold (A8-0421/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0039)

Indlæg af Sven Giegold, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


10.10. Oprettelse af programmet for rettigheder og værdier ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Bodil Valero (A8-0468/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0040)

Indlæg af Bodil Valero, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


10.11. Europæisk instrument for nuklear sikkerhed, der supplerer instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde * (afstemning)

Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et europæisk instrument for nuklear sikkerhed, der supplerer instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde på grundlag af Euratomtraktaten [COM(2018)0462 - C8-0315/2018- 2018/0245(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0041)


10.12. Bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af direktiv 2011/7/EU om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner [2018/2056(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Lara Comi (A8-0456/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0042)


10.13. Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (afstemning)

Betænkning om årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter [2018/2161(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0043)


10.14. Differentieret integration (afstemning)

Betænkning om differentieret integration [2018/2093(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Pascal Durand (A8-0402/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0044)


10.15. Ombudsmandens strategiske undersøgelse OI/2/2017 af gennemsigtigheden af de lovgivningsmæssige drøftelser i de forberedende organer til Rådet for Den Europæiske Union (afstemning)

Betænkning om Ombudsmandens strategiske undersøgelse OI/2/2017 af gennemsigtigheden af de lovgivningsmæssige drøftelser i de forberedende organer til Rådet for Den Europæiske Union [2018/2096(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender - Udvalget for Andragender. Ordførere: Jo Leinen og Yana Toom (A8-0420/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0045)


11. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

(Afstemningstid: onsdag den 16. januar 2019)

Betænkning: José Manuel Fernandes og Roberto Gualtieri - A8-0482/2018
John Howarth og Monica Macovei

Betænkning: Gabriel Mato - A8-0424/2018
Emmanuel Maurel

Betænkning: Reimer Böge - A8-0459/2018
Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil og Daniel Hannan

Betænkning: Nils Torvalds - A8-0419/2018
Emmanuel Maurel

Betænkning: Josep-Maria Terricabras - A8-0466/2018
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins og Alex Mayer.

(Afstemningstid: torsdag den 17. januar 2019)

Betænkning: Rebecca Harms - A8-0413/2018
Angel Dzhambazki, José Inácio Faria og Jiří Pospíšil

Betænkning: Eider Gardiazabal Rubial og Petri Sarvamaa - A8-0469/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil og Anna Záborská

Betænkning: Sven Giegold - A8-0421/2018
Monica Macovei

Betænkning: Bodil Valero - A8-0468/2018
Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki og Rory Palmer

Betænkning: Lara Comi - A8-0456/2018
Lucy Anderson

Betænkning: Pascal Durand - A8-0402/2018
Jasenko Selimovic, Momchil Nekov og José Inácio Faria

Betænkning: Jo Leinen og Yana Toom - A8-0420/2018
Eleonora Evi.


12. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 12.57.)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

13. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.01.


14. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


15. Beskyttelse af EU's risproduktion (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000128/2018) af Czesław Adam Siekierski, for AGRI, til Kommissionen: Beskyttelse af EU-ris (B8-0004/2019)

Momchil Nekov begrundede spørgsmålet.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere Norbert Erdős for PPE-Gruppen, Andrejs Mamikins for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dobromir Sośnierz, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, William (The Earl of) Dartmouth, om afviklingen af forhandlingen (formanden gav præciserende oplysninger), André Elissen for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Jiří Pospíšil, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrejs Mamikins, Momchil Nekov og Ivan Jakovčić.

Taler: Cecilia Malmström.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 3, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


17. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 30. - 31. januar 2019.


18. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 15.37.


19. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Händel, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Seneste opdatering: 26. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik