Rodyklė 
Protokolas
PDF 269kWORD 79k
Ketvirtadienis, 2019 m. sausio 17 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (tolesni veiksmai)
 3.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 4.Peticijos
 5.Gauti dokumentai
 6.Diferencijuota integracija (trumpas pristatymas)
 7.Ombudsmeno strateginis tyrimas OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus (trumpas pristatymas)
 8.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
8.1.Azerbaidžanas, ypač M. Huseynovo atvejis
  
8.2.Sudanas
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Balsuoti skirtas laikas
  
10.1.Azerbaidžanas, ypač M. Huseynovo atvejis (balsavimas)
  
10.2.Sudanas (balsavimas)
  
10.3.Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programa * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.4.2017 m. metinis pranešimas dėl EIB finansinės veiklos kontrolės (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.5.Tarpvalstybiniai prašymai grąžinti meno kūrinius ir kultūros vertybes, pagrobtas per ginkluotus konfliktus ir karus (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.6.Vienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir skaidymas ***I (balsavimas)
  
10.7.Daugiamečio vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo plano nustatymas ***I (balsavimas)
  
10.8.Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų ***I (balsavimas)
  
10.9.Bendradarbiavimo mokesčių klausimais programos „Fiscalis“ nustatymas ***I (balsavimas)
  
10.10.Teisių ir vertybių programos nustatymas ***I (balsavimas)
  
10.11.Euratomo sutartimi pagrįsta Europos branduolinės saugos priemonė, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė * (balsavimas)
  
10.12.Direktyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, įgyvendinimas (balsavimas)
  
10.13.Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita (balsavimas)
  
10.14.Diferencijuota integracija (balsavimas)
  
10.15.Ombudsmeno strateginis tyrimas OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Posėdžio atnaujinimas
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15.ES ryžių apsauga (diskusijos)
 16.Šio posėdžio protokolo tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas
 17.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 18.Posėdžio pabaiga
 19.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.01 val.


2. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (tolesni veiksmai)

Pirmininkas pranešė, kad negavo ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus arba frakcijos ar frakcijų prašymų dėl sprendimų pradėti tarpinstitucines derybas, apie kuriuos paskelbta 2019 m. sausio 15 d., antradienio, protokole (2019 01 15 protokolo 7 punktas).

Taigi ECON ir ITRE komitetai galėjo pradėti derybas pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalyje numatytam terminui.


3. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Perdavimas komitetams (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

JURI komitetas

- Naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
Perduota atsakingam komitetui: JURI
Nuomonė: INTA, ITRE, IMCO, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 40 straipsnis), CULT (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

Pranešimai su pasiūlymais dėl ne teisėkūros rezoliucijų (pritarimo procedūra) (Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 2 dalis)

(Gavus Komitetų pirmininkų sueigos pranešimą 2018 m. spalio 23 d.)

AFET komitetas

- Tarybos sprendimas dėl ES ir Singapūro Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo (2018/0403M(NLE)
Nuomonė: INTA


4. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 9 ir 10 dalis šios peticijos buvo įtrauktos į registrą toliau nurodytomis datomis ir persiųstos atsakingam komitetui:

2019 m. sausio 10 d.

(*) Autorius neskelbiamas

(*) (Nr. 1070/2018); Vasia Groumpou (Nr. 1071/2018); Silvia Monica Garelli Font (Nr. 1072/2018); Renato Lelli (Nr. 1073/2018); Alberto Cirio (Nr. 1074/2018); (*) (Nr. 1075/2018); (*) (Nr. 1076/2018); Rafael Manuel Gorgues Tórtola (Nr. 1077/2018); Velichka Velichkova (Nr. 1078/2018); Antonio Guillamón Insa (Nr. 1079/2018); (*) (Nr. 1080/2018); Marco Bava (Nr. 1081/2018); (*) (Nr. 1082/2018); Aurelio Rosini (Nr. 1083/2018); (*) (Nr. 1084/2018); (*) (Nr. 1085/2018); (*) (Nr. 1086/2018); (*) (Nr. 1087/2018); (*) (Nr. 1088/2018); Fabrice Schumacher (Nr. 1089/2018); (*) (Nr. 1090/2018); Galina Tosheva (Nr. 1091/2018); (*) (Nr. 1092/2018); (*) (Nr. 1093/2018); (*) (Nr. 1094/2018); Mario Ginés Pérez Cervera (Nr. 1095/2018); Adolfo Pablo Lapi (Nr. 1096/2018); (*) (Nr. 1097/2018); Aĭfer Mekhmed (Nr. 1098/2018); Józef Drzazgowski (Nr. 1099/2018); (*) (Nr. 1100/2018); (*) ( 1101/2018); (*) (Nr. 1102/2018); (*) (Nr. 1103/2018); Marisol Vargas (Nr. 1104/2018); Kremena Petrova (Nr. 1105/2018); Alexander Edberg Thorén (Nr. 1106/2018); (*) (Nr. 1107/2018); (*) (Nr. 1108/2018); (*) (Nr. 1109/2018); Giulio Petrilli (Nr. 1110/2018); Nino Marra (Nr. 1111/2018); (*) (Nr. 1112/2018); (*) (Nr. 1113/2018); (*) (Nr. 1114/2018); (*) (Nr. 1115/2018); Antonio Escobar Flórez (Nr. 1116/2018); (*) (Nr. 1117/2018); Daniele Carofei (Nr. 1118/2018); (*) (Nr. 1119/2018); (*) (Nr. 1120/2018); Yousra Belouali (Nr. 1121/2018); (*) (Nr. 1122/2018); (*) (Nr. 1123/2018); (*) (Nr. 1124/2018); (*) (Nr. 1125/2018); (*) (Nr. 1126/2018); Raimonds Lejnieks-Puķe (Nr. 1127/2018); Mykhailo Ohiienko (Nr. 1128/2018); (*) (Nr. 1129/2018); (*) (Nr. 1130/2018); (*) (Nr. 1131/2018); Mathias Ritchi (Nr. 1132/2018); Lellos Panagiotis (Nr. 1133/2018); Rosa Diez Tagarro (Nr. 1134/2018); Ulrich Janutsch (Nr. 1135/2018); Giampiero Tola (Nr. 1136/2018); (*) (Nr. 1137/2018); Mariann Illés-Rácz (Nr. 1138/2018); Filip Adrian Petcu (Nr. 1139/2018); Fernando Novella Asensio (Jubilados Macosa-Alstom Afectados por el Amianto) (Nr. 1140/2018); María Luisa Medina De Zafra (Nr. 1141/2018); Raimonds Lejnieks-Puķe (Nr. 1142/2018); (*) (Nr. 1143/2018); (*) (Nr. 1144/2018); Alfred Scheffelmann (Nr. 1145/2018); Samuel Martín-Sosa (Nr. 1146/2018); (*) (Nr. 1147/2018); (*) (Nr. 1148/2018); Alexander Jungschläger (Nr. 1149/2018); Marco Bava (Nr. 1150/2018); Holger Wagner (Nr. 1151/2018); Ferenc Tibor Zsák (Nr. 1152/2018); (*) (Nr. 1153/2018); Marco Bava (Nr. 1154/2018); (*) (Nr. 1155/2018); Marco Bava (Nr. 1156/2018); (*) (Nr. 1157/2018); Romeo Gaidarof (Nr. 1158/2018); Iulian Sergiu Gheorghe (Nr. 1159/2018); (*) (Nr. 1160/2018); (*) (Nr. 1161/2018); (*) (Nr. 1162/2018); (*) (Nr. 1163/2018); Ioan Dănuț Vodă (Nr. 1164/2018); (*) (Nr. 1165/2018); Andreas Kotoulas (Nr. 1166/2018); Demitrios Paicopolos (Nr. 1167/2018); (*) (Nr. 1168/2018); Jörg Warneke (Nr. 1169/2018); Thomas Lange (Nr. 1170/2018); Olev Tomson (Nr. 0001/2019); Olga Delezhanova (Nr. 0002/2019); (*) (Nr. 0003/2019); Jiří Kostka (Nr. 0004/2019); Barbara Klinner (Nr. 0005/2019).


5. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos prieigos prie kitų ES informacinių sistemų ETIAS naudojimo tikslais sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1240, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (ES) 2017/2226 ir Reglamentas (ES) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET, TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos prieigos prie kitų ES informacinių sistemų sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1862 ir Reglamentas (ES) Nr. xxxx/xxx [ECRIS-TCN] (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET, TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo, jo įgyvendinimo protokolo ir prie susitarimo pridedamų laiškų, kuriais pasikeista, sudarymo (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

Nuomonė :

DEVE, BUDG

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl meno kūrinių sunaikinimo ir grobstymo šiaurinėje Kipro dalyje (B8-0553/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Ivan Jakovčić ir Jozo Radoš. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vaiko teisės į šeimą užtikrinimo jo tėvams gyvenant skyrium (B8-0554/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl disleksijos ir kitų specifinių kalbos ir mokymosi sutrikimų (B8-0555/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

Nuomonė :

CULT

- Mario Borghezio. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl imigracijos ir ŽIV prevencijos (B8-0586/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

ENVI

- Innocenzo Leontini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendrų ES informacijos centrų kūrimo visose provincijų sostinėse (B8-0587/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Angelo Ciocca. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/983 dėl Europos profesinės kortelės išdavimo ir įspėjimo mechanizmo taikymo procedūrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB atnaujinimo (B8-0588/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

Nuomonė :

EMPL

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mokesčių už banko paslaugas ribojimo darbą praradusiems asmenims (B8-0589/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su maisto švaistymu Europos Sąjungoje (B8-0590/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Nuomonė :

ENVI


6. Diferencijuota integracija (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl diferencijuotosios integracijos [2018/2093(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Pascal Durand (A8-0402/2018)

Pascal Durand padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Georgios Epitideios, jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jo Leinen.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2019 01 17 protokolo 10.14 punktas


7. Ombudsmeno strateginis tyrimas OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl Ombudsmeno strateginio tyrimo OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus [2018/2096(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas - Peticijų komitetas. Pranešėjai: Jo Leinen ir Yana Toom (A8-0420/2018)

Jo Leinen ir Yana Toom padarė pristatymą

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Caterina Chinnici, Notis Marias, Margrete Auken, ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini, ir Eleonora Evi.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2019 01 17 protokolo 10.15 punktas


8. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2019 01 16 protokolo 3 punktas)


8.1. Azerbaidžanas, ypač M. Huseynovo atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 ir B8-0066/2019 (2018/2511(RSP))

Rebecca Harms, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake, Ana Gomes ir Željana Zovko pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Jaromír Štětina PPE frakcijos vardu, Soraya Post S&D frakcijos vardu, Sajjad Karim ECR frakcijos vardu, Norica Nicolai ALDE frakcijos vardu, ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ana Gomes, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Jacques Colombier ENF frakcijos vardu, Csaba Sógor, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Margot Parker, Seán Kelly ir Julie Ward.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria ir Jiří Pospíšil.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 01 17 protokolo 10.1 punktas


8.2. Sudanas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 ir B8-0062/2019 (2018/2512(RSP))

Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat ir Bodil Valero pateikė pasiūlymus dėl rezoliucijų B8-0053/2019, B8-0054/2019 ir B8-0055/2019.

PIRMININKAVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Pirmininko pavaduotojas

Urmas Paet, Cécile Kashetu Kyenge ir Tunne Kelam pateikė pasiūlymus dėl rezoliucijų B8-0057/2019, B8-0060/2019 ir B8-0062/2019.

Kalbėjo Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu, Andi Cristea S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Marie-Christine Arnautu ENF frakcijos vardu, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Seán Kelly, Wajid Khan ir Doru-Claudian Frunzulică.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil ir Carlos Iturgaiz.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 01 17 protokolo 10.2 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.11 val. iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

9. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.01 val.

°
° ° °

Kalbėjo Kati Piri dėl žurnalisto išsiuntimo iš Turkijos ir paprašė Pirmininkės susisiekti su Turkijos valdžios institucijomis (pirmininkė patikino, kad imsis šio klausimo), Steven Woolfe dėl diskusijų eigos (pirmininkė pateikė papildomos informacijos) ir Dobromir Sośnierz.


10. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


10.1. Azerbaidžanas, ypač M. Huseynovo atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 ir B8-0066/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0056/2019

(keičia B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 ir B8-0066/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil ir Anna Záborská, PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri ir Ana Gomes, S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić ir Branislav Škripek, ECR frakcijos vardu.

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström, ALDE frakcijos vardu

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé ir Indrek Tarand, Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0033)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0061/2019 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Rebecca Harms pateikė žodinius pakeitimus dėl B ir C konstatuojamųjų dalių. Pakeitimai buvo patvirtinti.


10.2. Sudanas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 ir B8-0062/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0053/2019

(keičia B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 ir B8-0062/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil ir Anna Záborská, PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano ir Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ir Cecilia Wikström, ALDE frakcijos vardu;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Margrete Auken, Bodil Valero ir Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0034)


10.3. Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programa * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programos (Ignalinos programos), kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1369/2013 [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0035)


10.4. 2017 m. metinis pranešimas dėl EIB finansinės veiklos kontrolės (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl 2017 m. metinio pranešimo dėl EIB finansinės veiklos kontrolę [2018/2151(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0036)


10.5. Tarpvalstybiniai prašymai grąžinti meno kūrinius ir kultūros vertybes, pagrobtas per ginkluotus konfliktus ir karus (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarpvalstybinių prašymų grąžinti meno kūrinius ir kultūros vertybes, pagrobtas per ginkluotus konfliktus ir karus [2017/2023(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0037)


10.6. Vienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir skaidymas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl vienos valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo, jungimo ir skaidymo [COM(2018)0241 - C8-0167/2018- 2018/0114(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Patvirtinta


10.7. Daugiamečio vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo plano nustatymas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo planas [COM(2018)0115 - C8-0104/2018- 2018/0050(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Patvirtinta

Kalbėjo:

Vadovaujantis pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalies 2 punktu prieš balsavimą Clara Aguilera, ji pritarė šiam pasiūlymui.


10.8. Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Biudžeto komitetas - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjai: Eider Gardiazabal Rubial ir Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0038)

Kalbėjo: Eider Gardiazabal Rubial ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.

Kalbėjo:

Petri Sarvamaa prieš balsavimą ir pateikiant žodinį pakeitimą dėl 41 pakeitimo. Daugiau kaip 40 narių prieštaravo šio žodinio pakeitimo svarstymui ir jis buvo atmestas.


10.9. Bendradarbiavimo mokesčių klausimais programos „Fiscalis“ nustatymas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendradarbiavimo mokesčių klausimais programos „Fiscalis“ [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Sven Giegold (A8-0421/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0039)

Kalbėjo: Sven Giegold ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


10.10. Teisių ir vertybių programos nustatymas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisių ir vertybių programos [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Bodil Valero (A8-0468/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0040)

Kalbėjo: Bodil Valero ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


10.11. Euratomo sutartimi pagrįsta Europos branduolinės saugos priemonė, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė * (balsavimas)

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Euratomo sutartimi pagrįstos Europos branduolinės saugos priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė [COM(2018)0462 - C8-0315/2018- 2018/0245(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0041)


10.12. Direktyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Direktyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, įgyvendinimo [2018/2056(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Lara Comi (A8-0456/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0042)


10.13. Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos metinės ataskaitos [2018/2161(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0043)


10.14. Diferencijuota integracija (balsavimas)

Pranešimas dėl diferencijuotosios integracijos [2018/2093(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Pascal Durand (A8-0402/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0044)


10.15. Ombudsmeno strateginis tyrimas OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus (balsavimas)

Pranešimas dėl Ombudsmeno strateginio tyrimo OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus [2018/2096(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas - Peticijų komitetas. Pranešėjai: Jo Leinen ir Yana Toom (A8-0420/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0045)


11. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

(trečiadienio 2019 m. sausio 16 d. balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: José Manuel Fernandes ir Roberto Gualtieri - A8-0482/2018
John Howarth ir Monica Macovei

Pranešimas: Gabriel Mato - A8-0424/2018
Emmanuel Maurel

Pranešimas: Reimer Böge - A8-0459/2018
Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil ir Daniel Hannan

Pranešimas: Nils Torvalds - A8-0419/2018
Emmanuel Maurel

Pranešimas: Josep-Maria Terricabras - A8-0466/2018
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins ir Alex Mayer.

(ketvirtadienio 2019 m. sausio 17 d. balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Rebecca Harms - A8-0413/2018
Angel Dzhambazki, José Inácio Faria ir Jiří Pospíšil

Pranešimas: Eider Gardiazabal Rubial ir Petri Sarvamaa - A8-0469/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil ir Anna Záborská

Pranešimas: Sven Giegold - A8-0421/2018
Monica Macovei

Pranešimas: Bodil Valero - A8-0468/2018
Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki ir Rory Palmer

Pranešimas: Lara Comi - A8-0456/2018
Lucy Anderson

Pranešimas: Pascal Durand - A8-0402/2018
Jasenko Selimovic, Momchil Nekov ir José Inácio Faria

Pranešimas: Jo Leinen ir Yana Toom - A8-0420/2018
Eleonora Evi.


12. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 12.57 val.)


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

13. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.01 val.


14. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


15. ES ryžių apsauga (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000128/2018) ir kurį pateikė Czesław Adam Siekierski AGRI komiteto vardu Komisijai: ES ryžių apsauga (B8-0004/2019)

Momchil Nekov pateikė klausimą.

Cecilia Malmström (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo Norbert Erdős PPE frakcijos vardu, Andrejs Mamikins S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dobromir Sośnierz, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, William (The Earl of) Dartmouth dėl diskusijų (pirmininkas pateikė papildomos informacijos), André Elissen ENF frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, Jiří Pospíšil, jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andrejs Mamikins, Momchil Nekov ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Diskusijos baigtos.


16. Šio posėdžio protokolo tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas

Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 3, dalimi, šio posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui pritarus, per šią mėnesinę sesiją priimti tekstai bus išsiųsti adresatams.


17. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2019 m. sausio 30 ir 31 d..


18. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 15.37 val.


19. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Händel, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Atnaujinta: 2020 m. sausio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika