Indekss 
Protokols
PDF 280kWORD 78k
Ceturtdiena, 2019. gada 17. janvāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (veiktie pasākumi)
 3.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 4.Lūgumraksti
 5.Dokumentu iesniegšana
 6.Diferencēta integrācija (īss izklāsts)
 7.Ombuda stratēģiskā izmeklēšana OI/2/2017 par ES Padomes darba sagatavošanas struktūrās notiekošo leģislatīvo diskusiju pārredzamību (īss izklāsts)
 8.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  8.1.Azerbaidžāna, it īpaši Mehmana Huseinova lieta
  8.2.Sudāna
 9.Sēdes atsākšana
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Azerbaidžāna, it īpaši Mehmana Huseinova lieta (balsošana)
  10.2.Sudāna (balsošana)
  10.3.Kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas palīdzības programma Ignalinas kodolelektrostacijai Lietuvā * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.4.2017. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību kontroli (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.5.Bruņotu konfliktu un kara laikā nolaupītu mākslas darbu un kultūras priekšmetu pārrobežu restitūcijas prasības (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.6.Pārrobežu reorganizācija, apvienošanās un sadalīšana ***I (balsošana)
  10.7.Zvejniecībām, kas izmanto bentiskos krājumus Vidusjūras rietumu daļā, paredzēta daudzgadu plānu izveide ***I (balsošana)
  10.8.Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs ***I (balsošana)
  10.9.Programmas “Fiscalis” izveide sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā ***I (balsošana)
  10.10.Programmas “Tiesības un vērtības” izveide ***I (balsošana)
  10.11.Eiropas Kodoldrošuma instruments, kas papildina Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu * (balsošana)
  10.12.Maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos īstenošana (balsošana)
  10.13.Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats (balsošana)
  10.14.Diferencēta integrācija (balsošana)
  10.15.Ombuda stratēģiskā izmeklēšana OI/2/2017 par ES Padomes darba sagatavošanas struktūrās notiekošo leģislatīvo diskusiju pārredzamību (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 13.Sēdes atsākšana
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 15.ES audzētu rīsu aizsardzība (debates)
 16.Šīs sēdes protokola apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana
 17.Nākamo sēžu datumi
 18.Sēdes slēgšana
 19.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.01.


2. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (veiktie pasākumi)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka attiecībā uz lēmumiem sākt iestāžu sarunas, par kuriem bija paziņots otrdienas, 2019. gada 15. janvāra, sēdes protokolā (15.1.2019. protokola 7. punkts), nav saņemts neviens pieprasījums no deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai no vienas vai vairākām politiskajām grupām.

Līdz ar to ECON un ITRE komitejas pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām varēja sākt sarunas.


3. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana komitejām (Reglamenta 53. pants)

JURI komiteja

- Noteikumi par to, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: INTA, ITRE, IMCO, JURI (Reglamenta 40. pants), CULT (Reglamenta 57. pants)

Ziņojumi, kuros iekļauti nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumi saistībā ar apstiprināšanas procedūru (Reglamenta 99. panta 2. punkts)

(saskaņā ar Komiteju priekšsēdētāju konferences 2018. gada 23. oktobra paziņojumu)

AFET komiteja

- Padomes lēmums par to, lai noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu starp ES un Singapūras Republiku (2018/0403M(NLE))
atzinums: INTA


4. Lūgumraksti

Šādi lūgumraksti saskaņā ar Reglamenta 215. panta 9. un 10. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos un iesniegti atbildīgajai komitejai.

2019. gada 10. janvāris

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts

(*) (Nr. 1070/2018); Vasia Groumpou (Nr. 1071/2018); Silvia Monica Garelli Font (Nr. 1072/2018); Renato Lelli (Nr. 1073/2018); Alberto Cirio (Nr. 1074/2018); (*) (Nr. 1075/2018); (*) (Nr. 1076/2018); Rafael Manuel Gorgues Tórtola (Nr. 1077/2018); Velichka Velichkova (Nr. 1078/2018); Antonio Guillamón Insa (Nr. 1079/2018); (*) (Nr. 1080/2018); Marco Bava (Nr. 1081/2018); (*) (Nr. 1082/2018); Aurelio Rosini (Nr. 1083/2018); (*) (Nr. 1084/2018); (*) (Nr. 1085/2018); (*) (Nr. 1086/2018); (*) (Nr. 1087/2018); (*) (Nr. 1088/2018); Fabrice Schumacher (Nr. 1089/2018); (*) (Nr. 1090/2018); Galina Tosheva (Nr. 1091/2018); (*) (Nr. 1092/2018); (*) (Nr. 1093/2018); (*) (Nr. 1094/2018); Mario Ginés Pérez Cervera (Nr. 1095/2018); Adolfo Pablo Lapi (Nr. 1096/2018); (*) (Nr. 1097/2018); Aĭfer Mekhmed (Nr. 1098/2018); Józef Drzazgowski (Nr. 1099/2018); (*) (Nr. 1100/2018); (*) (Nr. 1101/2018); (*) (Nr. 1102/2018); (*) (Nr. 1103/2018); Marisol Vargas (Nr. 1104/2018); Kremena Petrova (Nr. 1105/2018); Alexander Edberg Thorén (Nr. 1106/2018); (*) (Nr. 1107/2018); (*) (Nr. 1108/2018); (*) (Nr. 1109/2018); Giulio Petrilli (Nr. 1110/2018); Nino Marra (Nr. 1111/2018); (*) (Nr. 1112/2018); (*) (Nr. 1113/2018); (*) (Nr. 1114/2018); (*) (Nr. 1115/2018); Antonio Escobar Flórez (Nr. 1116/2018); (*) (Nr. 1117/2018); Daniele Carofei (Nr. 1118/2018); (*) (Nr. 1119/2018); (*) (Nr. 1120/2018); Yousra Belouali (Nr. 1121/2018); (*) (Nr. 1122/2018); (*) (Nr. 1123/2018); (*) (Nr. 1124/2018); (*) (Nr. 1125/2018); (*) (Nr. 1126/2018); Raimonds Lejnieks-Puķe (Nr. 1127/2018); Mykhailo Ohiienko (Nr. 1128/2018); (*) (Nr. 1129/2018); (*) (Nr. 1130/2018); (*) (Nr. 1131/2018); Mathias Ritchi (Nr. 1132/2018); Lellos Panagiotis (Nr. 1133/2018); Rosa Diez Tagarro (Nr. 1134/2018); Ulrich Janutsch (Nr. 1135/2018); Giampiero Tola (Nr. 1136/2018); (*) (Nr. 1137/2018); Mariann Illés-Rácz (Nr. 1138/2018); Filip Adrian Petcu (Nr. 1139/2018); Fernando Novella Asensio (Jubilados Macosa-Alstom Afectados por el Amianto) (Nr. 1140/2018); María Luisa Medina De Zafra (Nr. 1141/2018); Raimonds Lejnieks-Puķe (Nr. 1142/2018); (*) (Nr. 1143/2018); (*) (Nr. 1144/2018); Alfred Scheffelmann (Nr. 1145/2018); Samuel Martín-Sosa (Nr. 1146/2018); (*) (Nr. 1147/2018); (*) (Nr. 1148/2018); Alexander Jungschläger (Nr. 1149/2018); Marco Bava (Nr. 1150/2018); Holger Wagner (Nr. 1151/2018); Ferenc Tibor Zsák (Nr. 1152/2018); (*) (Nr. 1153/2018); Marco Bava (Nr. 1154/2018); (*) (Nr. 1155/2018); Marco Bava (Nr. 1156/2018); (*) (Nr. 1157/2018); Romeo Gaidarof (Nr. 1158/2018); Iulian Sergiu Gheorghe (Nr. 1159/2018); (*) (Nr. 1160/2018); (*) (Nr. 1161/2018); (*) (Nr. 1162/2018); (*) (Nr. 1163/2018); Ioan Dănuț Vodă (Nr. 1164/2018); (*) (Nr. 1165/2018); Andreas Kotoulas (Nr. 1166/2018); Demitrios Paicopolos (Nr. 1167/2018); (*) (Nr. 1168/2018); Jörg Warneke (Nr. 1169/2018); Thomas Lange (Nr. 1170/2018); Olev Tomson (Nr. 0001/2019); Olga Delezhanova (Nr. 0002/2019); (*) (Nr. 0003/2019); Jiří Kostka (Nr. 0004/2019); Barbara Klinner (Nr. 0005/2019).


5. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko ETIAS vajadzībām paredz nosacījumus piekļuvei citām ES informācijas sistēmām un groza Regulu (ES) 2018/1240, Regulu (EK) Nr. 767/2008, Regulu (ES) 2017/2226 un Regulu (ES) 2018/1861 (COM(2019)0004 – C8-0024/2019 – 2019/0002(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz nosacījumus piekļuvei citām ES informācijas sistēmām un groza Regulu (ES) 2018/1862 un Regulu (ES) gggg/xxx [ECRIS-TCN] (COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, TRAN

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, tā īstenošanas protokolu un nolīgumam pievienoto vēstuļu apmaiņu (14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par mākslas darbu iznīcināšanu un izlaupīšanu Kipras ziemeļos (B8-0553/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Ivan Jakovčić un Jozo Radoš. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bērna tiesību uz ģimeni saglabāšanu pēc vecāku šķiršanās (B8-0554/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par disleksiju un citām specifiskām valodas un mācīšanās grūtībām (B8-0555/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

CULT

- Mario Borghezio. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par imigrāciju un HIV profilaksi (B8-0586/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ENVI

- Innocenzo Leontini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vienotu ES informācijas centru izveidi visās reģionu galvenajās pašvaldīb (B8-0587/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Angelo Ciocca. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par to, kā tiek īstenota Eiropas Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/983 par Eiropas profesionālās kartes izdošanu un brīdināšanas mehānisma piemērošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/36/EK (B8-0588/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

EMPL

- Dominique Martin. Rezolūcijas priekšlikums par komisijas procentu par bankas pakalpojumiem un bankas komisijas maksas ierobežošanu attiecībā uz personām, kas zaudējušas darbu (B8-0589/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

EMPL

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret pārtikas izšķērdēšanu Eiropas Savienībā (B8-0590/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI


6. Diferencēta integrācija (īss izklāsts)

Ziņojums par diferencētu integrāciju [2018/2093(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Pascal Durand (A8-0402/2018).

Pascal Durand iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Georgios Epitideios, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jo Leinen.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 17.1.2019. protokola 10.14. punkts.


7. Ombuda stratēģiskā izmeklēšana OI/2/2017 par ES Padomes darba sagatavošanas struktūrās notiekošo leģislatīvo diskusiju pārredzamību (īss izklāsts)

Ziņojums par Ombuda stratēģisko izmeklēšanu OI/2/2017 par ES Padomes darba sagatavošanas struktūrās notiekošo leģislatīvo diskusiju pārredzamību [2018/2096(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja - Lūgumrakstu komiteja. Referenti: Jo Leinen un Yana Toom (A8-0420/2018).

Jo Leinen un Yana Toom iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Caterina Chinnici, Notis Marias, Margrete Auken, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, un Eleonora Evi.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 17.1.2019. protokola 10.15. punkts.


8. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 16.1.2019. protokola 3. punkts.)


8.1. Azerbaidžāna, it īpaši Mehmana Huseinova lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 un B8-0066/2019 (2018/2511(RSP)).

Rebecca Harms, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake, Ana Gomes un Željana Zovko iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Jaromír Štětina PPE grupas vārdā, Soraya Post S&D grupas vārdā, Sajjad Karim ECR grupas vārdā, Norica Nicolai ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ana Gomes, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Jacques Colombier ENF grupas vārdā, Csaba Sógor, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Margot Parker, Seán Kelly un Julie Ward.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria un Jiří Pospíšil.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.1.2019. protokola 10.1. punkts.


8.2. Sudāna

Rezolūciju priekšlikumi B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 un B8-0062/2019 (2018/2512(RSP)).

Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat un Bodil Valero iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem B8-0053/2019, B8-0054/2019 un B8-0055/2019.

SĒDI VADA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Urmas Paet, Cécile Kashetu Kyenge un Tunne Kelam iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem B8-0057/2019, B8-0060/2019 un B8-0062/2019.

Uzstājās Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā, Andi Cristea S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Marie-Christine Arnautu ENF grupas vārdā, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Seán Kelly, Wajid Khan un Doru-Claudian Frunzulică.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil un Carlos Iturgaiz.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.1.2019. protokola 10.2. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.11 pirms balsošanas laika.)


SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

9. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.01.

°
° ° °

Uzstājās Kati Piri – par žurnālistes izraidīšanu no Turcijas, šajā sakarā pieprasot, lai priekšsēdētājs sazinātos ar attiecīgajām Turcijas iestādēm (sēdes vadītāja apņēmās nodot šo pieprasījumu), Steven Woolfe – par debašu vadīšanu (sēdes vadītāja sniedza precizējumus) un Dobromir Sośnierz.


10. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


10.1. Azerbaidžāna, it īpaši Mehmana Huseinova lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 un B8-0066/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0056/2019

(aizstāj B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 un B8-0066/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil un Anna Záborská PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri un Ana Gomes S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić un Branislav Škripek ECR grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé un Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2019)0033).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0061/2019 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Rebecca Harms ierosināja mutiskus grozījumus B un C apsvērumam. Šie mutiskie grozījumi tika iekļauti.


10.2. Sudāna (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 un B8-0062/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0053/2019

(aizstāj B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 un B8-0062/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil un Anna Záborská PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano un Pier Antonio Panzeri, S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská un Branislav Škripek ECR grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā;

—   Margrete Auken, Bodil Valero un Jordi Solé, Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2019)0034).


10.3. Kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas palīdzības programma Ignalinas kodolelektrostacijai Lietuvā * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas palīdzības programmu Ignalinas kodolelektrostacijai Lietuvā (Ignalinas programma) un atceļ Padomes Regulu (ES) Nr. 1369/2013 [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Rebecca Harms (A8-0413/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0035).


10.4. 2017. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību kontroli (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par 2017. gada ziņojumu par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību kontroli [2018/2151(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Georgi Pirinski (A8-0479/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0036).


10.5. Bruņotu konfliktu un kara laikā nolaupītu mākslas darbu un kultūras priekšmetu pārrobežu restitūcijas prasības (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par bruņotu konfliktu un kara laikā nolaupītu mākslas darbu un kultūras priekšmetu pārrobežu restitūcijas prasībām [2017/2023(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Pavel Svoboda (A8-0465/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0037).


10.6. Pārrobežu reorganizācija, apvienošanās un sadalīšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz pārrobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu [COM(2018)0241 - C8-0167/2018- 2018/0114(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Evelyn Regner (A8-0002/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Apstiprināts.


10.7. Zvejniecībām, kas izmanto bentiskos krājumus Vidusjūras rietumu daļā, paredzēta daudzgadu plānu izveide ***I (balsošana)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu zvejniecībām, kas izmanto bentiskos krājumus Vidusjūras rietumu daļā [COM(2018)0115 - C8-0104/2018- 2018/0050(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Clara Aguilera (A8-0005/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Apstiprināts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punkta otro daļu uzstājās Clara Aguilera, lai atbalstītu šo lēmumu.


10.8. Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Budžeta komiteja - Budžeta kontroles komiteja. Referenti: Eider Gardiazabal Rubial un Petri Sarvamaa (A8-0469/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0038).

Uzstājās Eider Gardiazabal Rubial, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Uzstāšanās

Petri Sarvamaa – vispirms pirms balsošanas un pēc tam, lai ierosinātu mutisku grozījumu grozījumam Nr. 41. Šis mutiskais grozījums netika pieņemts, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā.


10.9. Programmas “Fiscalis” izveide sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā izveido programmu “Fiscalis” [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Sven Giegold (A8-0421/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0039).

Uzstājās Sven Giegold, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


10.10. Programmas “Tiesības un vērtības” izveide ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Tiesības un vērtības” [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Bodil Valero (A8-0468/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0040).

Uzstājās Bodil Valero, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


10.11. Eiropas Kodoldrošuma instruments, kas papildina Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu * (balsošana)

Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru izveido Eiropas Kodoldrošuma instrumentu, kas papildina Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu, pamatojoties uz Euratom līgumu [COM(2018)0462 - C8-0315/2018- 2018/0245(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0041).


10.12. Maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos īstenošana (balsošana)

Ziņojums par Direktīvas 2011/7/ES par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos īstenošanu [2018/2056(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Lara Comi (A8-0456/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0042).


10.13. Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskatu [2018/2161(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Barbara Kappel (A8-0415/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0043).


10.14. Diferencēta integrācija (balsošana)

Ziņojums par diferencētu integrāciju [2018/2093(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Pascal Durand (A8-0402/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0044).


10.15. Ombuda stratēģiskā izmeklēšana OI/2/2017 par ES Padomes darba sagatavošanas struktūrās notiekošo leģislatīvo diskusiju pārredzamību (balsošana)

Ziņojums par Ombuda stratēģisko izmeklēšanu OI/2/2017 par ES Padomes darba sagatavošanas struktūrās notiekošo leģislatīvo diskusiju pārredzamību [2018/2096(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja - Lūgumrakstu komiteja. Referenti: Jo Leinen un Yana Toom (A8-0420/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0045).


11. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

(Trešdienas, 2019. gada 16. janvāra, balsošanas laiks)

José Manuel Fernandes un Roberto Gualtieri ziņojums - A8-0482/2018
John Howarth un Monica Macovei

Gabriel Mato ziņojums - A8-0424/2018
Emmanuel Maurel

Reimer Böge ziņojums - A8-0459/2018
Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil un Daniel Hannan

Nils Torvalds ziņojums - A8-0419/2018
Emmanuel Maurel

Josep-Maria Terricabras ziņojums - A8-0466/2018
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins un Alex Mayer

(Ceturtdienas, 2019. gada 17. janvāra, balsošanas laiks)

Rebecca Harms ziņojums - A8-0413/2018
Angel Dzhambazki, José Inácio Faria un Jiří Pospíšil

Eider Gardiazabal Rubial un Petri Sarvamaa ziņojums - A8-0469/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil un Anna Záborská

Sven Giegold ziņojums - A8-0421/2018
Monica Macovei

Bodil Valero ziņojums - A8-0468/2018
Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki un Rory Palmer

Lara Comi ziņojums - A8-0456/2018
Lucy Anderson

Pascal Durand ziņojums - A8-0402/2018
Jasenko Selimovic, Momchil Nekov un José Inácio Faria

Jo Leinen un Yana Toom ziņojums - A8-0420/2018
Eleonora Evi


12. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.57.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

13. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.01.


14. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


15. ES audzētu rīsu aizsardzība (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000128/2018) un kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski AGRI komitejas vārdā Komisijai: ES rīsu aizsardzība (B8-0004/2019).

Momchil Nekov izvērsa jautājumu.

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Norbert Erdős PPE grupas vārdā, Andrejs Mamikins S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dobromir Sośnierz, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, William (The Earl of) Dartmouth – par debašu vadīšanu (sēdes vadītājs sniedza precizējumus), André Elissen ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, Jiří Pospíšil, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrejs Mamikins, Momchil Nekov un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Debates tika slēgtas.


16. Šīs sēdes protokola apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 3. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka šajā sesijā pieņemtos tekstus no šī brīža nosūtīs tajos minētajiem adresātiem.


17. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 2019. gada 30. un 31. janvārī.


18. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 15.37.


19. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Händel, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 26. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika