Index 
Notulen
PDF 269kWORD 78k
Donderdag 17 januari 2019 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (opvolging)
 3.Besluiten inzake bepaalde documenten
 4.Verzoekschriften
 5.Ingekomen stukken
 6.Gedifferentieerde integratie (korte presentatie)
 7.Strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU (korte presentatie)
 8.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  8.1.Azerbeidzjan, en met name de zaak Mehman Huseynov
  8.2.Sudan
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Stemmingen
  10.1.Azerbeidzjan, en met name de zaak Mehman Huseynov (stemming)
  10.2.Sudan (stemming)
  10.3.Bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.4.Jaarverslag 2017 over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.5.Grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlogen en gewapende conflicten buitgemaakte kunstwerken en cultuurgoederen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.6.Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen ***I (stemming)
  10.7.Vaststelling van een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee ***I (stemming)
  10.8.Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten ***I (stemming)
  10.9.Vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen ***I (stemming)
  10.10.Vaststelling van het programma Rechten en waarden ***I (stemming)
  10.11.Europees instrument voor nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking * (stemming)
  10.12.Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (stemming)
  10.13.Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (stemming)
  10.14.Gedifferentieerde integratie (stemming)
  10.15.Strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 15.Bescherming van rijst uit de EU (debat)
 16.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Sluiting van de vergadering
 19.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.01 uur geopend.


2. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (opvolging)

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken met betrekking tot de besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, zoals aangekondigd in de notulen van dinsdag 15 januari 2019 (punt 7 van de notulen van 15.1.2019).

De commissies ECON en ITRE konden dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de termijn die is vastgelegd in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.


3. Besluiten inzake bepaalde documenten

Aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

commissie JURI

- Voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: JURI
advies: INTA, ITRE, IMCO, JURI (artikel 40 van het Reglement), CULT (artikel 57 van het Reglement)

Verslagen met niet-wetgevingsontwerpresoluties (goedkeuringsprocedure) (artikel 99, lid 2, van het Reglement)

(Ingevolge de kennisgeving van de Conferentie van commissievoorzitters van 23 oktober 2018)

commissie AFET

- Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (2018/0403M(NLE)
advies: INTA


4. Verzoekschriften

De volgende verzoekschriften zijn op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven en zijn naar de bevoegde commissie verwezen overeenkomstig artikel 215, leden 9 en 10, van het Reglement:

Op 10 januari 2019

(*) Vertrouwelijk

(*) (n° 1070/2018); Vasia Groumpou (n° 1071/2018); Silvia Monica Garelli Font (n° 1072/2018); Renato Lelli (n° 1073/2018); Alberto Cirio (n° 1074/2018); (*) (n° 1075/2018); (*) (n° 1076/2018); Rafael Manuel Gorgues Tórtola (n° 1077/2018); Velichka Velichkova (n° 1078/2018); Antonio Guillamón Insa (n° 1079/2018); (*) (n° 1080/2018); Marco Bava (n° 1081/2018); (*) (n° 1082/2018); Aurelio Rosini (n° 1083/2018); (*) (n° 1084/2018); (*) (n° 1085/2018); (*) (n° 1086/2018); (*) (n° 1087/2018); (*) (n° 1088/2018); Fabrice Schumacher (n° 1089/2018); (*) (n° 1090/2018); Galina Tosheva (n° 1091/2018); (*) (n° 1092/2018); (*) (n° 1093/2018); (*) (n° 1094/2018); Mario Ginés Pérez Cervera (n° 1095/2018); Adolfo Pablo Lapi (n° 1096/2018); (*) (n° 1097/2018); Aĭfer Mekhmed (n° 1098/2018); Józef Drzazgowski (n° 1099/2018); (*) (n° 1100/2018); (*) (n° 1101/2018); (*) (n° 1102/2018); (*) (n° 1103/2018); Marisol Vargas (n° 1104/2018); Kremena Petrova (n° 1105/2018); Alexander Edberg Thorén (n° 1106/2018); (*) (n° 1107/2018); (*) (n° 1108/2018); (*) (n° 1109/2018); Giulio Petrilli (n° 1110/2018); Nino Marra (n° 1111/2018); (*) (n° 1112/2018); (*) (n° 1113/2018); (*) (n° 1114/2018); (*) (n° 1115/2018); Antonio Escobar Flórez (n° 1116/2018); (*) (n° 1117/2018); Daniele Carofei (n° 1118/2018); (*) (n° 1119/2018); (*) (n° 1120/2018); Yousra Belouali (n° 1121/2018); (*) (n° 1122/2018); (*) (n° 1123/2018); (*) (n° 1124/2018); (*) (n° 1125/2018); (*) (n° 1126/2018); Raimonds Lejnieks-Puķe (n° 1127/2018); Mykhailo Ohiienko (n° 1128/2018); (*) (n° 1129/2018); (*) (n° 1130/2018); (*) (n° 1131/2018); Mathias Ritchi (n° 1132/2018); Lellos Panagiotis (n° 1133/2018); Rosa Diez Tagarro (n° 1134/2018); Ulrich Janutsch (n° 1135/2018); Giampiero Tola (n° 1136/2018); (*) (n° 1137/2018); Mariann Illés-Rácz (n° 1138/2018); Filip Adrian Petcu (n° 1139/2018); Fernando Novella Asensio (Jubilados Macosa-Alstom Afectados por el Amianto) (n° 1140/2018); María Luisa Medina De Zafra (n° 1141/2018); Raimonds Lejnieks-Puķe (n° 1142/2018); (*) (n° 1143/2018); (*) (n° 1144/2018); Alfred Scheffelmann (n° 1145/2018); Samuel Martín-Sosa (n° 1146/2018); (*) (n° 1147/2018); (*) (n° 1148/2018); Alexander Jungschläger (n° 1149/2018); Marco Bava (n° 1150/2018); Holger Wagner (n° 1151/2018); Ferenc Tibor Zsák (n° 1152/2018); (*) (n° 1153/2018); Marco Bava (n° 1154/2018); (*) (n° 1155/2018); Marco Bava (n° 1156/2018); (*) (n° 1157/2018); Romeo Gaidarof (n° 1158/2018); Iulian Sergiu Gheorghe (n° 1159/2018); (*) (n° 1160/2018); (*) (n° 1161/2018); (*) (n° 1162/2018); (*) (n° 1163/2018); Ioan Dănuț Vodă (n° 1164/2018); (*) (n° 1165/2018); Andreas Kotoulas (n° 1166/2018); Demitrios Paicopolos (n° 1167/2018); (*) (n° 1168/2018); Jörg Warneke (n° 1169/2018); Thomas Lange (n° 1170/2018); Olev Tomson (n° 0001/2019); Olga Delezhanova (n° 0002/2019); (*) (n° 0003/2019); Jiří Kostka (n° 0004/2019); Barbara Klinner (n° 0005/2019).


5. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen voor de doeleinden van Etias en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1240, Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EU) 2017/2226 en Verordening (EU) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET, TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1862 en Verordening (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET, TRAN

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko, het bijbehorende uitvoeringsprotocol en de briefwisseling bij de overeenkomst (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de vernieling en plundering van kunstwerken in het noorden van Cyprus (B8-0553/2018)

verwezen naar

bevoegd :

AFET

- Ivan Jakovčić en Jozo Radoš. Ontwerpresolutie over de eerbiediging van het recht van kinderen op een gezin wanneer hun ouders uit elkaar gaan (B8-0554/2018)

verwezen naar

bevoegd :

JURI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over dyslexie en andere specifieke taal- en leerstoornissen (B8-0555/2018)

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

advies :

CULT

- Mario Borghezio. Ontwerpresolutie over immigratie en de preventie van het hiv-virus (B8-0586/2018)

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

ENVI

- Innocenzo Leontini. Ontwerpresolutie over de oprichting van centrale informatiepunten over de EU in alle provinciehoofdsteden (B8-0587/2018)

verwezen naar

bevoegd :

CULT

- Angelo Ciocca. Ontwerpresolutie over de uitvoering van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/983 van de Commissie betreffende de procedure voor de afgifte van de Europese beroepskaart en de toepassing van het waarschuwingsmechanisme overeenkomstig Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad (B8-0588/2018)

verwezen naar

bevoegd :

IMCO

advies :

EMPL

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie ter beperking van bankagio's en bankkosten voor mensen die hun baan kwijtraken (B8-0589/2018)

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de strijd tegen voedselverspilling in de Europese Unie (B8-0590/2018)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

advies :

ENVI


6. Gedifferentieerde integratie (korte presentatie)

Verslag over gedifferentieerde integratie [2018/2093(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Pascal Durand (A8-0402/2018)

Pascal Durand geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Georgios Epitideios, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jo Leinen.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 10.14 van de notulen van 17.1.2019.


7. Strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU (korte presentatie)

Verslag over het strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU [2018/2096(INI)] - Commissie constitutionele zaken - Commissie verzoekschriften. Rapporteurs: Jo Leinen en Yana Toom (A8-0420/2018)

Jo Leinen en Yana Toom geven toelichting bij het verslag

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Caterina Chinnici, Notis Marias, Margrete Auken, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, en Eleonora Evi.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 10.15 van de notulen van 17.1.2019.


8. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 16.1.2019 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


8.1. Azerbeidzjan, en met name de zaak Mehman Huseynov

Ontwerpresoluties B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 en B8-0066/2019 (2018/2511(RSP))

Rebecca Harms, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake, Ana Gomes en Željana Zovko lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Jaromír Štětina, namens de PPE-Fractie, Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ana Gomes, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Jacques Colombier, namens de ENF-Fractie, Csaba Sógor, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Margot Parker, Seán Kelly en Julie Ward.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria en Jiří Pospíšil.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.1 van de notulen van 17.1.2019.


8.2. Sudan

Ontwerpresoluties B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 en B8-0062/2019 (2018/2512(RSP))

Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat en Bodil Valero lichten de ontwerpresoluties toe B8-0053/2019, B8-0054/2019 en B8-0055/2019.

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter

Urmas Paet, Cécile Kashetu Kyenge en Tunne Kelam lichten de ontwerpresoluties toe B8-0057/2019, B8-0060/2019 en B8-0062/2019.

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Andi Cristea, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Seán Kelly, Wajid Khan en Doru-Claudian Frunzulică.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil en Carlos Iturgaiz.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.2 van de notulen van 17.1.2019.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.11 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

9. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.01 uur hervat.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Kati Piri over de uitzetting door Turkije van een journaliste en die de Voorzitter verzoekt contact op te nemen met de Turkse autoriteiten (de Voorzitter zegt toe dit verzoek aan hem over te brengen), Steven Woolfe over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft een toelichting), en Dobromir Sośnierz.


10. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


10.1. Azerbeidzjan, en met name de zaak Mehman Huseynov (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 en B8-0066/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0056/2019

(ter vervanging van B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 en B8-0066/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil en Anna Záborská, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie.

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé en Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0033)

(Ontwerpresolutie B8-0061/2019 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Rebecca Harms heeft mondelinge amendementen ingediend op overwegingen B en C. De mondelinge amendementen zijn aangenomen.


10.2. Sudan (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 en B8-0062/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0053/2019

(ter vervanging van B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 en B8-0062/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil en Anna Záborská, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano en Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Margrete Auken, Bodil Valero en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0034)


10.3. Bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen (het Ignalina-programma) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1369/2013 van de Raad [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0035)


10.4. Jaarverslag 2017 over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het jaarverslag 2017 over de controle van de financiële activiteiten van de EIB [2018/2151(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0036)


10.5. Grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlogen en gewapende conflicten buitgemaakte kunstwerken en cultuurgoederen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlogen en gewapende conflicten buitgemaakte kunstwerken en cultuurgoederen [2017/2023(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0037)


10.6. Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen [COM(2018)0241 - C8-0167/2018- 2018/0114(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

Goedgekeurd


10.7. Vaststelling van een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee ***I (stemming)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee [COM(2018)0115 - C8-0104/2018- 2018/0050(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

Goedgekeurd

Het woord werd gevoerd door:

Voorafgaand de stemming, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, tweede alinea van het Reglement, Clara Aguilera die het eens is met dit besluit.


10.8. Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie begrotingscontrole. Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial en Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0038)

Het woord wordt gevoerd door Eider Gardiazabal Rubial, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.

Het woord wordt gevoerd door:

Petri Sarvamaa, eerst voorafgaand aan de stemming, daarna om een mondeling amendement in te dienen op amendement 41. Meer dan 40 leden waren tegen de behandeling van dit mondeling amendement, dat dus niet aangenomen is.


10.9. Vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sven Giegold (A8-0421/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0039)

Het woord wordt gevoerd door Sven Giegold, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


10.10. Vaststelling van het programma Rechten en waarden ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Rechten en waarden [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Bodil Valero (A8-0468/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0040)

Het woord wordt gevoerd door Bodil Valero, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


10.11. Europees instrument voor nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een Europees instrument voor nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking op basis van het Euratom-Verdrag [COM(2018)0462 - C8-0315/2018- 2018/0245(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0041)


10.12. Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties [2018/2056(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Lara Comi (A8-0456/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0042)


10.13. Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (stemming)

Verslag over het jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank [2018/2161(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0043)


10.14. Gedifferentieerde integratie (stemming)

Verslag over gedifferentieerde integratie [2018/2093(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Pascal Durand (A8-0402/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0044)


10.15. Strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU (stemming)

Verslag over het strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU [2018/2096(INI)] - Commissie constitutionele zaken - Commissie verzoekschriften. Rapporteurs: Jo Leinen en Yana Toom (A8-0420/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0045)


11. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

(Stemmingen van woensdag 16 januari 2019)

Verslag José Manuel Fernandes en Roberto Gualtieri - A8-0482/2018
John Howarth en Monica Macovei

Verslag Gabriel Mato - A8-0424/2018
Emmanuel Maurel

Verslag Reimer Böge - A8-0459/2018
Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil en Daniel Hannan

Verslag Nils Torvalds - A8-0419/2018
Emmanuel Maurel

Verslag Josep-Maria Terricabras - A8-0466/2018
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins en Alex Mayer.

(Stemmingen van donderdag 17 januari 2019)

Verslag Rebecca Harms - A8-0413/2018
Angel Dzhambazki, José Inácio Faria en Jiří Pospíšil

Verslag Eider Gardiazabal Rubial en Petri Sarvamaa - A8-0469/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil en Anna Záborská

Verslag Sven Giegold - A8-0421/2018
Monica Macovei

Verslag Bodil Valero - A8-0468/2018
Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki en Rory Palmer

Verslag Lara Comi - A8-0456/2018
Lucy Anderson

Verslag Pascal Durand - A8-0402/2018
Jasenko Selimovic, Momchil Nekov en José Inácio Faria

Verslag Jo Leinen en Yana Toom - A8-0420/2018
Eleonora Evi.


12. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming)

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 12.57 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

13. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.01 uur hervat.


14. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


15. Bescherming van rijst uit de EU (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000128/2018) van Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Bescherming van rijst uit de EU (B8-0004/2019)

Momchil Nekov licht de vraag toe.

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Norbert Erdős, namens de PPE-Fractie, Andrejs Mamikins, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dobromir Sośnierz, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft een toelichting), André Elissen, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Jiří Pospíšil, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrejs Mamikins, Momchil Nekov en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Het debat wordt gesloten.


16. Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 3, van het Reglement worden de notulen van deze vergadering ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement aan het begin van de volgende vergadering.

Met instemming van het Parlement worden de tijdens deze vergaderperiode aangenomen teksten nu aan de ontvangers toegezonden.


17. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats op 30 en 31 januari 2019.


18. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.37 uur gesloten.


19. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Händel, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid