Indeks 
Protokół
PDF 284kWORD 79k
Czwartek, 17 stycznia 2019 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (podjęte działania)
 3.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 4.Petycje
 5.Składanie dokumentów
 6.Zróżnicowana integracja (krótka prezentacja)
 7.Dochodzenie strategiczne Rzecznika Praw Obywatelskich OI/2/2017 w sprawie przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE (krótka prezentacja)
 8.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
8.1.Azerbejdżan, w szczególności sprawa Mehmana Husejnowa
  
8.2.Sudan
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Głosowanie
  
10.1.Azerbejdżan, w szczególności sprawa Mehmana Husejnowa (głosowanie)
  
10.2.Sudan (głosowanie)
  
10.3.Program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.4.Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI w 2017 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.5.Transgraniczne roszczenia o zwrot dzieł sztuki i dóbr kultury zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych i wojen (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.6.Transgraniczne przekształcenia, łączenia i podziały ***I (głosowanie)
  
10.7.Ustanowienie planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego ***I (głosowanie)
  
10.8.Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich ***I (głosowanie)
  
10.9.Ustanowienie programu Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania ***I (głosowanie)
  
10.10.Ustanowienie programu „Prawa i Wartości” ***I (głosowanie)
  
10.11.Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej * (głosowanie)
  
10.12.Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (głosowanie)
  
10.13.Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (głosowanie)
  
10.14.Zróżnicowana integracja (głosowanie)
  
10.15.Dochodzenie strategiczne Rzecznika Praw Obywatelskich OI/2/2017 w sprawie przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 12.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Ochrona produkcji ryżu w UE (debata)
 16.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Zamknięcie posiedzenia
 19.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.01.


2. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (podjęte działania)

Przewodniczący ogłosił, że nie otrzymał od posłów ani od co najmniej jednej grupy politycznej w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg żadnego wniosku dotyczącego decyzji komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonych w protokole z wtorku 15 stycznia 2019 r. (pkt 7 protokołu z dnia 15.1.2019).

Komisje ECON i ITRE mogły zatem rozpocząć negocjacje po upływie terminu określonego w art. 69c ust. 2 Regulaminu.


3. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Przekazanie komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja JURI

- Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI
opinia: INTA, ITRE, IMCO, JURI (art. 40 Regulaminu), CULT (art. 57 Regulaminu)

Sprawozdania zawierające projekty rezolucji nieustawodawczych w procedurze zgody (art. 99 ust. 2 Regulaminu)

(W następstwie powiadomienia Konferencji Przewodniczących Komisji z dnia 23 października 2018 r.)

komisja AFET

- Decyzja Rady w sprawie podpisania Umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Singapuru (2018/0403M(NLE))
opinia: INTA


4. Petycje

Następujące petycje zostały wpisane do rejestru ogólnego z datami wskazanymi poniżej i przekazane komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 215 ust. 9 i 10 Regulaminu:

10 stycznia 2019 r.

(*) Nazwisko poufne

(*) (nr 1070/2018); Vasia Groumpou (nr 1071/2018); Silvia Monica Garelli Font (nr 1072/2018); Renato Lelli (nr 1073/2018); Alberto Cirio (nr 1074/2018); (*) (nr 1075/2018); (*) (nr 1076/2018); Rafael Manuel Gorgues Tórtola (nr 1077/2018); Velichka Velichkova (nr 1078/2018); Antonio Guillamón Insa (nr 1079/2018); (*) (nr 1080/2018); Marco Bava (nr 1081/2018); (*) (nr 1082/2018); Aurelio Rosini (nr 1083/2018); (*) (nr 1084/2018); (*) (nr 1085/2018); (*) (nr 1086/2018); (*) (nr 1087/2018); (*) (nr 1088/2018); Fabrice Schumacher (nr 1089/2018); (*) (nr 1090/2018); Galina Tosheva (nr 1091/2018); (*) (nr 1092/2018); (*) (nr 1093/2018); (*) (nr 1094/2018); Mario Ginés Pérez Cervera (nr 1095/2018); Adolfo Pablo Lapi (nr 1096/2018); (*) (nr 1097/2018); Aĭfer Mekhmed (nr 1098/2018); Józef Drzazgowski (nr 1099/2018); (*) (nr 1100/2018); (*) (nr 1101/2018); (*) (nr 1102/2018); (*) (nr 1103/2018); Marisol Vargas (nr 1104/2018); Kremena Petrova (nr 1105/2018); Alexander Edberg Thorén (nr 1106/2018); (*) (nr 1107/2018); (*) (nr 1108/2018); (*) (nr 1109/2018); Giulio Petrilli (nr 1110/2018); Nino Marra (nr 1111/2018); (*) (nr 1112/2018); (*) (nr 1113/2018); (*) (nr 1114/2018); (*) (nr 1115/2018); Antonio Escobar Flórez (nr 1116/2018); (*) (nr 1117/2018); Daniele Carofei (nr 1118/2018); (*) (nr 1119/2018); (*) (nr 1120/2018); Yousra Belouali (nr 1121/2018); (*) (nr 1122/2018); (*) (nr 1123/2018); (*) (nr 1124/2018); (*) (nr 1125/2018); (*) (nr 1126/2018); Raimonds Lejnieks-Puķe (nr 1127/2018); Mykhailo Ohiienko (nr 1128/2018); (*) (nr 1129/2018); (*) (nr 1130/2018); (*) (nr 1131/2018); Mathias Ritchi (nr 1132/2018); Lellos Panagiotis (nr 1133/2018); Rosa Diez Tagarro (nr 1134/2018); Ulrich Janutsch (nr 1135/2018); Giampiero Tola (nr 1136/2018); (*) (nr 1137/2018); Mariann Illés-Rácz (nr 1138/2018); Filip Adrian Petcu (nr 1139/2018); Fernando Novella Asensio (Jubilados Macosa-Alstom Afectados por el Amianto) (nr 1140/2018); María Luisa Medina De Zafra (nr 1141/2018); Raimonds Lejnieks-Puķe (nr 1142/2018); (*) (nr 1143/2018); (*) (nr 1144/2018); Alfred Scheffelmann (nr 1145/2018); Samuel Martín-Sosa (nr 1146/2018); (*) (nr 1147/2018); (*) (nr 1148/2018); Alexander Jungschläger (nr 1149/2018); Marco Bava (nr 1150/2018); Holger Wagner (nr 1151/2018); Ferenc Tibor Zsák (nr 1152/2018); (*) (nr 1153/2018); Marco Bava (nr 1154/2018); (*) (nr 1155/2018); Marco Bava (nr 1156/2018); (*) (nr 1157/2018); Romeo Gaidarof (nr 1158/2018); Iulian Sergiu Gheorghe (nr 1159/2018); (*) (nr 1160/2018); (*) (nr 1161/2018); (*) (nr 1162/2018); (*) (nr 1163/2018); Ioan Dănuț Vodă (nr 1164/2018); (*) (nr 1165/2018); Andreas Kotoulas (nr 1166/2018); Demitrios Paicopolos (nr 1167/2018); (*) (nr 1168/2018); Jörg Warneke (nr 1169/2018); Thomas Lange (nr 1170/2018); Olev Tomson (nr 0001/2019); Olga Delezhanova (nr 0002/2019); (*) (nr 0003/2019); Jiří Kostka (nr 0004/2019); Barbara Klinner (nr 0005/2019).


5. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego warunki dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów ETIAS oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1240, rozporządzenie (WE) nr 767/2008, rozporządzenie (UE) 2017/2226 i rozporządzenie (UE) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET, TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego warunki dostępu do innych systemów informacyjnych UE oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1862 i rozporządzenie (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET, TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokołu wykonawczego do niej oraz wymiany listów towarzyszącej umowie (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

DEVE, BUDG

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie niszczenia i grabieży dzieł sztuki w północnej części Cypru (B8-0553/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Projekt rezolucji w sprawie utrzymania prawa dziecka do rodziny po separacji rodziców (B8-0554/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie dysleksji i innych szczególnych zaburzeń językowych i edukacyjnych (B8-0555/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

CULT

- Mario Borghezio. Projekt rezolucji w sprawie imigracji i profilaktyki wirusa HIV (B8-0586/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ENVI

- Innocenzo Leontini. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia jednolitych punktów informacyjnych UE we wszystkich stolicach prowincji (B8-0587/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Angelo Ciocca. Projekt rezolucji w sprawie wdrożenia rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/983 w sprawie procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej oraz stosowania mechanizmu ostrzegania na podstawie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (B8-0588/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

EMPL

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie ograniczenia odsetek karnych i opłat bankowych dla osób tracących pracę (B8-0589/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania marnotrawienia żywności w Unii Europejskiej (B8-0590/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI


6. Zróżnicowana integracja (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie zróżnicowanej integracji [2018/2093(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Pascal Durand (A8-0402/2018)

Pascal Durand dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias i Georgios Epitideios, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jo Leinena.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 10.14 protokołu z dnia 17.1.2019.


7. Dochodzenie strategiczne Rzecznika Praw Obywatelskich OI/2/2017 w sprawie przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie dochodzenia strategicznego Rzecznika Praw Obywatelskich OI/2/2017 w sprawie przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE [2018/2096(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych - Komisja Petycji. Współsprawozdawcy: Jo Leinen i Yana Toom (A8-0420/2018)

Jo Leinen i Yana Toom dokonali prezentacji

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Caterina Chinnici, Notis Marias, Margrete Auken, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, i Eleonora Evi.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 10.15 protokołu z dnia 17.1.2019.


8. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 16.1.2019)


8.1. Azerbejdżan, w szczególności sprawa Mehmana Husejnowa

Projekty rezolucji B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 i B8-0066/2019 (2018/2511(RSP))

Rebecca Harms, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake, Ana Gomes i Željana Zovko przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali Jaromír Štětina w imieniu grupy PPE, Soraya Post w imieniu grupy S&D, Sajjad Karim w imieniu grupy ECR, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Gomes, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Jacques Colombier w imieniu grupy ENF, Csaba Sógor, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Margot Parker, Seán Kelly i Julie Ward.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria i Jiří Pospíšil.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.1 protokołu z dnia 17.1.2019.


8.2. Sudan

Projekty rezolucji B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 i B8-0062/2019 (2018/2512(RSP))

Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat i Bodil Valero przedstawili projekty rezolucji B8-0053/2019, B8-0054/2019 i B8-0055/2019.

PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący

Urmas Paet, Cécile Kashetu Kyenge i Tunne Kelam przedstawili projekty rezolucji B8-0057/2019, B8-0060/2019 i B8-0062/2019.

Głos zabrali Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Andi Cristea w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Seán Kelly, Wajid Khan i Doru-Claudian Frunzulică.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil i Carlos Iturgaiz.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.2 protokołu z dnia 17.1.2019.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.11 w oczekiwaniu na głosowanie.)


PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

9. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.01.

°
° ° °

Głos zabrali Kati Piri w sprawie wydalenia dziennikarki z Turcji, a także zwróciła się o to, by Przewodniczący skontaktował się w tej sprawie z władzami tureckimi (Przewodnicząca zobowiązała się do przekazania tego wniosku), Steven Woolfe w sprawie przebiegu debaty (Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień) i Dobromir Sośnierz.


10. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


10.1. Azerbejdżan, w szczególności sprawa Mehmana Husejnowa (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 i B8-0066/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0056/2019

(zastępujący B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 i B8-0066/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil i Anna Záborská, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé i Indrek Tarand, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi i Ignazio Corrao, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2019)0033)

(Projekt rezolucji B8-0061/2019 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Rebecca Harms przedstawiła poprawki ustne do motywów B i C. Poprawki ustne zostały dopuszczone.


10.2. Sudan (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 i B8-0062/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0053/2019

(zastępujący B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 i B8-0062/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil i Anna Záborská, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Margrete Auken, Bodil Valero i Jordi Solé, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2019)0034)


10.3. Program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie („program Ignalina”) oraz uchylającego rozporządzenie Rady (UE) nr 1369/2013 [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0035)


10.4. Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI w 2017 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej EBI w 2017 r. [2018/2151(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0036)


10.5. Transgraniczne roszczenia o zwrot dzieł sztuki i dóbr kultury zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych i wojen (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie transgranicznych roszczeń o zwrot dzieł sztuki i dóbr kultury zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych i wojen [2017/2023(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0037)


10.6. Transgraniczne przekształcenia, łączenia i podziały ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek [COM(2018)0241 - C8-0167/2018- 2018/0114(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Zatwierdzono


10.7. Ustanowienie planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego ***I (głosowanie)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego [COM(2018)0115 - C8-0104/2018- 2018/0050(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Zatwierdzono

Wystąpienia

Przed głosowaniem, zgodnie z art. 69c ust. 2 akapit drugi Regulaminu, Clara Aguilera, która poparła tę decyzję.


10.8. Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Komisja Budżetowa - Komisja Kontroli Budżetowej. Współsprawozdawcy: Eider Gardiazabal Rubial i Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0038)

Głos zabrała Eider Gardiazabal Rubial z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.

Wystąpienia

Petri Sarvamaa najpierw przed głosowaniem, a następnie w celu przedstawienia poprawki ustnej do poprawki 41. Ponieważ ponad 40 posłów sprzeciwiło się tej poprawce, nie została ona dopuszczona.


10.9. Ustanowienie programu Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Sven Giegold (A8-0421/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0039)

Głos zabrał Sven Giegold z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


10.10. Ustanowienie programu „Prawa i Wartości” ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Prawa i Wartości” [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Bodil Valero (A8-0468/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0040)

Głos zabrała Bodil Valero z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


10.11. Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej * (głosowanie)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej na podstawie Traktatu Euratom [COM(2018)0462 - C8-0315/2018- 2018/0245(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0041)


10.12. Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych [2018/2056(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Lara Comi (A8-0456/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0042)


10.13. Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania rocznego z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego [2018/2161(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0043)


10.14. Zróżnicowana integracja (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zróżnicowanej integracji [2018/2093(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Pascal Durand (A8-0402/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0044)


10.15. Dochodzenie strategiczne Rzecznika Praw Obywatelskich OI/2/2017 w sprawie przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie dochodzenia strategicznego Rzecznika Praw Obywatelskich OI/2/2017 w sprawie przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE [2018/2096(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych - Komisja Petycji. Współsprawozdawcy: Jo Leinen i Yana Toom (A8-0420/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0045)


11. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

(Głosowanie ze środy 16 stycznia 2019 r.)

Sprawozdanie José Manuel Fernandes i Roberto Gualtieri - A8-0482/2018
John Howarth i Monica Macovei

Sprawozdanie Gabriel Mato - A8-0424/2018
Emmanuel Maurel

Sprawozdanie Reimer Böge - A8-0459/2018
Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil i Daniel Hannan

Sprawozdanie Nils Torvalds - A8-0419/2018
Emmanuel Maurel

Sprawozdanie Josep-Maria Terricabras - A8-0466/2018
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins i Alex Mayer.

(Głosowanie z czwartku 17 stycznia 2019 r.)

Sprawozdanie Rebecca Harms - A8-0413/2018
Angel Dzhambazki, José Inácio Faria i Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Eider Gardiazabal Rubial i Petri Sarvamaa - A8-0469/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil i Anna Záborská

Sprawozdanie Sven Giegold - A8-0421/2018
Monica Macovei

Sprawozdanie Bodil Valero - A8-0468/2018
Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki i Rory Palmer

Sprawozdanie Lara Comi - A8-0456/2018
Lucy Anderson

Sprawozdanie Pascal Durand - A8-0402/2018
Jasenko Selimovic, Momchil Nekov i José Inácio Faria

Sprawozdanie Jo Leinen i Yana Toom - A8-0420/2018
Eleonora Evi.


12. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.57.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

13. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.01.


14. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


15. Ochrona produkcji ryżu w UE (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000128/2018), które skierował Czesław Adam Siekierski, w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Ochrona ryżu pochodzącego z UE (B8-0004/2019)

Momchil Nekov rozwinął pytanie.

Cecilia Malmström (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali Norbert Erdős w imieniu grupy PPE, Andrejs Mamikins w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dobromira Sośnierza, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, William (The Earl of) Dartmouth w sprawie przebiegu debaty (Przewodniczący udzielił wyjaśnień), André Elissen w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, Jiří Pospíšil, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrejsa Mamikinsa, Momchil Nekov i Ivan Jakovčić.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

Debata została zamknięta.


16. Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów

Zgodnie z art. 192 ust. 3 Regulaminu protokół bieżącego posiedzenia zostanie przedłożony Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu teksty przyjęte podczas bieżącej sesji zostaną niezwłocznie przekazane ich adresatom.


17. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach 30 i 31 stycznia 2019 r.


18. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 15.37.


19. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Händel, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności