Index 
Proces-verbal
PDF 269kWORD 79k
Joi, 17 ianuarie 2019 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (cursul dat)
 3.Decizii privind anumite documente
 4.Petiții
 5.Depunere de documente
 6.Integrarea diferențiată (prezentare succintă)
 7.Ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative din cadrul organismelor de pregătire ale Consiliului UE (prezentare succintă)
 8.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  8.1.Azerbaidjan, în special cazul lui Mehman Huseynov
  8.2.Sudan
 9.Reluarea ședinței
 10.Votare
  10.1.Azerbaidjan, în special cazul lui Mehman Huseynov (vot)
  10.2.Sudan (vot)
  10.3.Programul de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.4.Raportul anual pe 2017 privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.5.Cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.6.Transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere ***I (vot)
  10.7.Instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane ***I (vot)
  10.8.Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre ***I (vot)
  10.9.Instituirea programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal ***I (vot)
  10.10.Instituirea programului „Drepturi și valori” ***I (vot)
  10.11.Instrumentul european pentru securitate nucleară care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională * (vot)
  10.12.Combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (vot)
  10.13.Raport anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (vot)
  10.14.Integrarea diferențiată (vot)
  10.15.Ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative din cadrul organismelor de pregătire ale Consiliului UE (vot)
 11.Explicații privind votul
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 13.Reluarea ședinței
 14.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 15.Protecția orezului produs în UE (dezbatere)
 16.Aprobarea procesului-verbal al actualei ședințe și transmiterea textelor adoptate
 17.Calendarul următoarelor ședințe
 18.Ridicarea ședinței
 19.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.01.


2. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (cursul dat)

Președintele a anunțat că nu a primit nicio solicitare din partea unui număr de deputați sau a unuia sau mai multor grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu privind deciziile de inițiere a negocierilor interinstituționale anunțate în procesul-verbal de marți 15 ianuarie 2019 (punctul 7 al PV din 15.1.2019).

Comisiile ECON și ITRE au putut, prin urmare, să înceapă negocierile după expirarea termenului menționat la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.


3. Decizii privind anumite documente

Sesizarea comisiilor (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

JURI

- Norme privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
retrimis comisiei competente: JURI
aviz: INTA, ITRE, IMCO, JURI (articolul 40 din Regulamentul de procedură), CULT (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

Rapoarte conținând propuneri de rezoluție fără caracter legislativ în cadrul unei proceduri de aprobare (articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a notificării Conferinței președinților de comisie de la 23 octombrie 2018)

AFET

- Decizia Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat și cooperare dintre UE și Republica Singapore (2018/0403M(NLE)
aviz: INTA


4. Petiții

Următoarele petiții au fost înscrise în registrul general în datele indicate mai jos și au fost retrimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 215 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură.

10 ianuarie 2019

(*) Nume confidențial

(*) (nr. 1070/2018); Vasia Groumpou (nr. 1071/2018); Silvia Monica Garelli Font (nr. 1072/2018); Renato Lelli (nr. 1073/2018); Alberto Cirio (nr. 1074/2018); (*) (nr. 1075/2018); (*) (nr. 1076/2018); Rafael Manuel Gorgues Tórtola (nr. 1077/2018); Velichka Velichkova (nr. 1078/2018); Antonio Guillamón Insa (nr. 1079/2018); (*) (nr. 1080/2018); Marco Bava (nr. 1081/2018); (*) (nr. 1082/2018); Aurelio Rosini (nr. 1083/2018); (*) (nr. 1084/2018); (*) (nr. 1085/2018); (*) (nr. 1086/2018); (*) (nr. 1087/2018); (*) (nr. 1088/2018); Fabrice Schumacher (nr. 1089/2018); (*) (nr. 1090/2018); Galina Tosheva (nr. 1091/2018); (*) (nr. 1092/2018); (*) (nr. 1093/2018); (*) (nr. 1094/2018); Mario Ginés Pérez Cervera (nr. 1095/2018); Adolfo Pablo Lapi (nr. 1096/2018); (*) (nr. 1097/2018); Aĭfer Mekhmed (nr. 1098/2018); Józef Drzazgowski (nr. 1099/2018); (*) (nr. 1100/2018); (*) (nr. 1101/2018); (*) (nr. 1102/2018); (*) (nr. 1103/2018); Marisol Vargas (nr. 1104/2018); Kremena Petrova (nr. 1105/2018); Alexander Edberg Thorén (nr. 1106/2018); (*) (nr. 1107/2018); (*) (nr. 1108/2018); (*) (nr. 1109/2018); Giulio Petrilli (nr. 1110/2018); Nino Marra (nr. 1111/2018); (*) (nr. 1112/2018); (*) (nr. 1113/2018); (*) (nr. 1114/2018); (*) (nr. 1115/2018); Antonio Escobar Flórez (nr. 1116/2018); (*) (nr. 1117/2018); Daniele Carofei (nr. 1118/2018); (*) (nr. 1119/2018); (*) (nr. 1120/2018); Yousra Belouali (nr. 1121/2018); (*) (nr. 1122/2018); (*) (nr. 1123/2018); (*) (nr. 1124/2018); (*) (nr. 1125/2018); (*) (nr. 1126/2018); Raimonds Lejnieks-Puķe (nr. 1127/2018); Mykhailo Ohiienko (nr. 1128/2018); (*) (nr. 1129/2018); (*) (nr. 1130/2018); (*) (nr. 1131/2018); Mathias Ritchi (nr. 1132/2018); Lellos Panagiotis (nr. 1133/2018); Rosa Diez Tagarro (nr. 1134/2018); Ulrich Janutsch (nr. 1135/2018); Giampiero Tola (nr. 1136/2018); (*) (nr. 1137/2018); Mariann Illés-Rácz (nr. 1138/2018); Filip Adrian Petcu (nr. 1139/2018); Fernando Novella Asensio (Jubilados Macosa-Alstom Afectados por el Amianto) (nr. 1140/2018); María Luisa Medina De Zafra (nr. 1141/2018); Raimonds Lejnieks-Puķe (nr. 1142/2018); (*) (nr. 1143/2018); (*) (nr. 1144/2018); Alfred Scheffelmann (nr. 1145/2018); Samuel Martín-Sosa (nr. 1146/2018); (*) (nr. 1147/2018); (*) (nr. 1148/2018); Alexander Jungschläger (nr. 1149/2018); Marco Bava (nr. 1150/2018); Holger Wagner (nr. 1151/2018); Ferenc Tibor Zsák (nr. 1152/2018); (*) (nr. 1153/2018); Marco Bava (nr. 1154/2018); (*) (nr. 1155/2018); Marco Bava (nr. 1156/2018); (*) (nr. 1157/2018); Romeo Gaidarof (nr. 1158/2018); Iulian Sergiu Gheorghe (nr. 1159/2018); (*) (nr. 1160/2018); (*) (nr. 1161/2018); (*) (nr. 1162/2018); (*) (nr. 1163/2018); Ioan Dănuț Vodă (nr. 1164/2018); (*) (nr. 1165/2018); Andreas Kotoulas (nr. 1166/2018); Demitrios Paicopolos (nr. 1167/2018); (*) (nr. 1168/2018); Jörg Warneke (nr. 1169/2018); Thomas Lange (nr. 1170/2018); Olev Tomson (nr. 0001/2019); Olga Delezhanova (nr. 0002/2019); (*) (nr. 0003/2019); Jiří Kostka (nr. 0004/2019); Barbara Klinner (nr. 0005/2019).


5. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în scopuri legate de ETIAS și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1240, aRegulamentului(CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (UE) 2017/2226 și a Regulamentului (UE) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET, TRAN

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1862 și a Regulamentului (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET, TRAN

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc, a protocolului său de punere în aplicare și a schimbului de scrisori care însoțește acordul (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE))

retrimis

comisiei competente :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la distrugerile și furturile de opere de artă comise în partea de nord a Ciprului (B8-0553/2018)

retrimis

comisiei competente :

AFET

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Propunere de rezoluție referitoare la protecția dreptului copilului la viața de familie după separarea părinților (B8-0554/2018)

retrimis

comisiei competente :

JURI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la dislexie și la alte tulburări specifice de limbaj și de învățare (B8-0555/2018)

retrimis

comisiei competente :

EMPL

aviz :

CULT

- Mario Borghezio. Propunere de rezoluție referitoare la imigrație și prevenirea virusului HIV (B8-0586/2018)

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

ENVI

- Innocenzo Leontini. Propunere de rezoluție referitoare la crearea unor puncte de informare unice ale UE în toate capitalele provinciilor (B8-0587/2018)

retrimis

comisiei competente :

CULT

- Angelo Ciocca. Propunere de rezoluție referitoare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei privind procedura de eliberare a cardului profesional european și aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului (B8-0588/2018)

retrimis

comisiei competente :

IMCO

aviz :

EMPL

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție în favoarea limitării taxelor și comisioanelor bancare pentru persoanele care își pierd locul de muncă (B8-0589/2018)

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea risipei de alimente în Uniunea Europeană (B8-0590/2018)

retrimis

comisiei competente :

AGRI

aviz :

ENVI


6. Integrarea diferențiată (prezentare succintă)

Raport referitor la integrarea diferențiată [2018/2093(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Pascal Durand (A8-0402/2018)

Pascal Durand a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Georgios Epitideios, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jo Leinen.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 10.14 al PV din 17.1.2019.


7. Ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative din cadrul organismelor de pregătire ale Consiliului UE (prezentare succintă)

Raport referitor la ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative care au loc în cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului UE [2018/2096(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale - Comisia pentru petiții. Raportori: Jo Leinen și Yana Toom (A8-0420/2018)

Jo Leinen și Yana Toom și-au susținut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Caterina Chinnici, Notis Marias, Margrete Auken, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, și Eleonora Evi.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 10.15 al PV din 17.1.2019.


8. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 3 al PV din 16.1.2019.)


8.1. Azerbaidjan, în special cazul lui Mehman Huseynov

Propuneri de rezoluții B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 și B8-0066/2019 (2018/2511(RSP))

Rebecca Harms, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake, Ana Gomes și Željana Zovko au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Jaromír Štětina, în numele Grupului PPE, Soraya Post, în numele Grupului S&D, Sajjad Karim, în numele Grupului ECR, Norica Nicolai, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ana Gomes, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Jacques Colombier, în numele Grupului ENF, Csaba Sógor, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Margot Parker, Seán Kelly și Julie Ward.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria și Jiří Pospíšil.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.1 al PV din 17.1.2019.


8.2. Sudan

Propuneri de rezoluții B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 și B8-0062/2019 (2018/2512(RSP))

Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat și Bodil Valero présentent les propuneri de rezoluție B8-0053/2019, B8-0054/2019 și B8-0055/2019.

A PREZIDAT: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vicepreședinte

Urmas Paet, Cécile Kashetu Kyenge și Tunne Kelam présentent les propuneri de rezoluție B8-0057/2019, B8-0060/2019 și B8-0062/2019.

Au intervenit Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, Andi Cristea, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Seán Kelly, Wajid Khan și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil și Carlos Iturgaiz.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.2 al PV din 17.1.2019.

(Ședința a fost suspendată la 11.11 în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

9. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.01.

°
° ° °

Au intervenit: Kati Piri referitor la expulzarea din Turcia a unei jurnaliste și care a solicitat ca Președintele să contacteze autoritățile turce (Președinta a asigurat-o că va transmite această solicitare), Steven Woolfe referitor la desfășurarea dezbaterii (Președinta a dat câteva precizări), și Dobromir Sośnierz.


10. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


10.1. Azerbaidjan, în special cazul lui Mehman Huseynov (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 și B8-0066/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0056/2019

(care înlocuiește B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 și B8-0066/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil și Anna Záborská, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri și Ana Gomes, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé și Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2019)0033)

(Propunerea de rezoluție B8-0061/2019 a devenit caducă.)

Intervenții

Rebecca Harms a prezentat amendamente orale la considerentele B și C. Amendamentele orale au fost reținute.


10.2. Sudan (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 și B8-0062/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0053/2019

(care înlocuiește B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 și B8-0062/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil și Anna Záborská, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Margrete Auken, Bodil Valero și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2019)0034)


10.3. Programul de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a programului de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania (programul Ignalina) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1369/2013 al Consiliului [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0035)


10.4. Raportul anual pe 2017 privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2017 [2018/2151(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0036)


10.5. Cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor [2017/2023(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0037)


10.6. Transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere [COM(2018)0241 - C8-0167/2018- 2018/0114(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Aprobat


10.7. Instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane ***I (vot)

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane [COM(2018)0115 - C8-0104/2018- 2018/0050(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Aprobat

Intervenții

Înainte de vot, în conformitate cu articolul 69c, alineatul 2, paragraful 2 din Regulamentul de procedură, Clara Aguilera a luat cuvântul în favoarea acestei decizii.


10.8. Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru control bugetar. Raportori: Eider Gardiazabal Rubial și Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0038)

Au intervenit Eider Gardiazabal Rubial, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.

Intervenții

Petri Sarvamaa, mai întâi înainte de vot, apoi pentru a prezenta un amendament oral la amendamentul 41. Peste 40 de deputați s-au opus luării în considerare a acestui amendament oral, așadar acesta nu a fost reținut.


10.9. Instituirea programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Sven Giegold (A8-0421/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0039)

A intervenit Sven Giegold, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


10.10. Instituirea programului „Drepturi și valori” ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Drepturi și valori” [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Bodil Valero (A8-0468/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0040)

Au intervenit Bodil Valero, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


10.11. Instrumentul european pentru securitate nucleară care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională * (vot)

Propunerea de regulament al Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom [COM(2018)0462 - C8-0315/2018- 2018/0245(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0041)


10.12. Combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale [2018/2056(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Lara Comi (A8-0456/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0042)


10.13. Raport anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (vot)

Raport referitor la Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții [2018/2161(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0043)


10.14. Integrarea diferențiată (vot)

Raport referitor la integrarea diferențiată [2018/2093(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Pascal Durand (A8-0402/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0044)


10.15. Ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative din cadrul organismelor de pregătire ale Consiliului UE (vot)

Raport referitor la ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative care au loc în cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului UE [2018/2096(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale - Comisia pentru petiții. Raportori: Jo Leinen și Yana Toom (A8-0420/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0045)


11. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

(Vot miercuri 16 ianuarie 2019)

Raport José Manuel Fernandes și Roberto Gualtieri - A8-0482/2018
John Howarth și Monica Macovei

Raport Gabriel Mato - A8-0424/2018
Emmanuel Maurel

Raport Reimer Böge - A8-0459/2018
Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil și Daniel Hannan

Raport Nils Torvalds - A8-0419/2018
Emmanuel Maurel

Raport Josep-Maria Terricabras - A8-0466/2018
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins și Alex Mayer.

(Vot joi 17 ianuarie 2019)

Raport Rebecca Harms - A8-0413/2018
Angel Dzhambazki, José Inácio Faria și Jiří Pospíšil

Raport Eider Gardiazabal Rubial și Petri Sarvamaa - A8-0469/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil și Anna Záborská

Raport Sven Giegold - A8-0421/2018
Monica Macovei

Raport Bodil Valero - A8-0468/2018
Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki și Rory Palmer

Raport Lara Comi - A8-0456/2018
Lucy Anderson

Raport Pascal Durand - A8-0402/2018
Jasenko Selimovic, Momchil Nekov și José Inácio Faria

Raport Jo Leinen și Yana Toom - A8-0420/2018
Eleonora Evi.


12. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 12.57.)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

13. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.01.


14. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


15. Protecția orezului produs în UE (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000128/2018) adresată de Czesław Adam Siekierski, în numele Comisiei AGRI, Comisiei: Protecția orezului produs în UE (B8-0004/2019)

Momchil Nekov a dezvoltat întrebarea.

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit Norbert Erdős, în numele Grupului PPE, Andrejs Mamikins, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dobromir Sośnierz, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, William (The Earl of) Dartmouth, referitor la desfășurarea dezbaterii (Președintele a dat câteva precizări), André Elissen, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Dobromir Sośnierz, neafiliat, Jiří Pospíšil, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andrejs Mamikins, Momchil Nekov și Ivan Jakovčić.

A intervenit Cecilia Malmström.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Aprobarea procesului-verbal al actualei ședințe și transmiterea textelor adoptate

În conformitate cu articolul 192, alineatul 3 din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al actualei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate în cursul actualei perioade de sesiune vor fi transmise fără întârziere destinatarilor lor.


17. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc la 30 și 31 ianuarie 2019.


18. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 15.37.


19. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Händel, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Ultima actualizare: 20 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate