Kazalo 
Zapisnik
PDF 272kWORD 78k
Četrtek, 17. januar 2019 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika) (nadaljni ukrepi)
 3.Sklepi o določenih dokumentih
 4.Peticije
 5.Predložitev dokumentov
 6.Diferencirano povezovanje (kratka predstavitev)
 7.Strateška preiskava Evropskega varuha človekovih pravic št. OI/2/2017 o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih telesih Sveta EU (kratka predstavitev)
 8.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
8.1.Azerbajdžan, zlasti primer Mehmana Huseynova
  
8.2.Sudan
 9.Nadaljevanje seje
 10.Čas glasovanja
  
10.1.Azerbajdžan, zlasti primer Mehmana Huseynova (glasovanje)
  
10.2.Sudan (glasovanje)
  
10.3.Program pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.4.Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2017 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.5.Čezmejne zahteve za vrnitev umetniških del in kulturnih dobrin, zaplenjenih v oboroženih spopadih in vojnah (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.6.Čezmejna preoblikovanja, združitve in delitve ***I (glasovanje)
  
10.7.Vzpostavitev večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju ***I (glasovanje)
  
10.8.Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah ***I (glasovanje)
  
10.9.Vzpostavitev programa „Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve ***I (glasovanje)
  
10.10.Vzpostavitev programa za pravice in vrednote ***I (glasovanje)
  
10.11.Evropski instrument za jedrsko varnost, ki dopolnjuje instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje * (glasovanje)
  
10.12.Boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (glasovanje)
  
10.13.Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke (glasovanje)
  
10.14.Diferencirano povezovanje (glasovanje)
  
10.15.Strateška preiskava Evropskega varuha človekovih pravic št. OI/2/2017 o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih telesih Sveta EU (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanj
 13.Nadaljevanje seje
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 15.Zaščita riža iz EU (razprava)
 16.Sprejetje zapisnika te seje in posredovanje sprejetih besedil
 17.Datum naslednjih sej
 18.Zaključek seje
 19.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.01.


2. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika) (nadaljni ukrepi)

Predsednik je obvestil, da ni prejel zahtev v zvezi z začetkom medinstitucionalnih pogajanj, razglašenih v zapisniku z dne 15. januarja 2019 (točka 7 zapisnika z dne 15.1.2019), ne od določenega števila poslancev ali političnih skupin, ki dosega vsaj srednji prag.

Odbora ECON in ITRE sta torej lahko začela pogajanja po izteku roka iz člena 69c(2) Poslovnika.


3. Sklepi o določenih dokumentih

Napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor JURI

- Pravila glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
posredovano pristojnemu odboru: JURI
mnenje: INTA, ITRE, IMCO, JURI (člen 40 Poslovnika), CULT (člen 57 Poslovnika)

Poročila o predlogih nezakonodajnih resolucij v okviru postopka odobritve (člen 99(2) Poslovnika)

(Na podlagi obvestila konference predsednikov odborov z dne 23. oktobra 2018)

odbor AFET

- Sklep Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in njenimi državami članicami ter Republiko Singapur (2018/0403M(NLE))
mnenje: INTA


4. Peticije

Naslednje peticije so bile vpisane v register na navedene datume in so bile v skladu s členom 215(9) in (10) Poslovnika posredovane pristojnemu odboru.

10. januarja 2019

(*) ime vlagatelja zaupno

(*) (št. 1070/2018); Vasia Groumpou (št. 1071/2018); Silvia Monica Garelli Font (št. 1072/2018); Renato Lelli (št. 1073/2018); Alberto Cirio (št. 1074/2018); (*) (št. 1075/2018); (*) (št. 1076/2018); Rafael Manuel Gorgues Tórtola (št. 1077/2018); Velichka Velichkova (št. 1078/2018); Antonio Guillamón Insa (št. 1079/2018); (*) (št. 1080/2018); Marco Bava (št. 1081/2018); (*) (št. 1082/2018); Aurelio Rosini (št. 1083/2018); (*) (št. 1084/2018); (*) (št. 1085/2018); (*) (št. 1086/2018); (*) (št. 1087/2018); (*) (št. 1088/2018); Fabrice Schumacher (št. 1089/2018); (*) (št. 1090/2018); Galina Tosheva (št. 1091/2018); (*) (št. 1092/2018); (*) (št. 1093/2018); (*) (št. 1094/2018); Mario Ginés Pérez Cervera (št. 1095/2018); Adolfo Pablo Lapi (št. 1096/2018); (*) (št. 1097/2018); Aĭfer Mekhmed (št. 1098/2018); Józef Drzazgowski (št. 1099/2018); (*) (št. 1100/2018); (*) (št. 1101/2018); (*) (št. 1102/2018); (*) (št. 1103/2018); Marisol Vargas (št. 1104/2018); Kremena Petrova (št. 1105/2018); Alexander Edberg Thorén (št. 1106/2018); (*) (št. 1107/2018); (*) (št. 1108/2018); (*) (št. 1109/2018); Giulio Petrilli (št. 1110/2018); Nino Marra (št. 1111/2018); (*) (št. 1112/2018); (*) (št. 1113/2018); (*) (št. 1114/2018); (*) (št. 1115/2018); Antonio Escobar Flórez (št. 1116/2018); (*) (št. 1117/2018); Daniele Carofei (št. 1118/2018); (*) (št. 1119/2018); (*) (št. 1120/2018); Yousra Belouali (št. 1121/2018); (*) (št. 1122/2018); (*) (št. 1123/2018); (*) (št. 1124/2018); (*) (št. 1125/2018); (*) (št. 1126/2018); Raimonds Lejnieks-Puķe (št. 1127/2018); Mykhailo Ohiienko (št. 1128/2018); (*) (št. 1129/2018); (*) (št. 1130/2018); (*) (št. 1131/2018); Mathias Ritchi (št. 1132/2018); Lellos Panagiotis (št. 1133/2018); Rosa Diez Tagarro (št. 1134/2018); Ulrich Janutsch (št. 1135/2018); Giampiero Tola (št. 1136/2018); (*) (št. 1137/2018); Mariann Illés-Rácz (št. 1138/2018); Filip Adrian Petcu (št. 1139/2018); Fernando Novella Asensio (Jubilados Macosa-Alstom Afectados por el Amianto) (št. 1140/2018); María Luisa Medina De Zafra (št. 1141/2018); Raimonds Lejnieks-Puķe (št. 1142/2018); (*) (št. 1143/2018); (*) (št. 1144/2018); Alfred Scheffelmann (št. 1145/2018); Samuel Martín-Sosa (št. 1146/2018); (*) (št. 1147/2018); (*) (št. 1148/2018); Alexander Jungschläger (št. 1149/2018); Marco Bava (št. 1150/2018); Holger Wagner (št. 1151/2018); Ferenc Tibor Zsák (št. 1152/2018); (*) (št. 1153/2018); Marco Bava (št. 1154/2018); (*) (št. 1155/2018); Marco Bava (št. 1156/2018); (*) (št. 1157/2018); Romeo Gaidarof (št. 1158/2018); Iulian Sergiu Gheorghe (št. 1159/2018); (*) (št. 1160/2018); (*) (št. 1161/2018); (*) (št. 1162/2018); (*) (št. 1163/2018); Ioan Dănuț Vodă (št. 1164/2018); (*) (št. 1165/2018); Andreas Kotoulas (št. 1166/2018); Demitrios Paicopolos (št. 1167/2018); (*) (št. 1168/2018); Jörg Warneke (št. 1169/2018); Thomas Lange (št. 1170/2018); Olev Tomson (št. 0001/2019); Olga Delezhanova (št. 0002/2019); (*) (št. 0003/2019); Jiří Kostka (št. 0004/2019); Barbara Klinner (št. 0005/2019).


5. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pogojev za dostop do drugih informacijskih sistemov EU za namene ETIAS ter spremembi Uredbe (EU) 2018/1240, Uredbe (ES) št. 767/2008, Uredbe (EU)2017/2226 in Uredbe (EU) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, TRAN

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pogojev za dostop do drugih informacijskih sistemov EU ter spremembi Uredbe (EU) 2018/1862 in Uredbe (EU) yyyy/xxxx [ECRIS-TCN] (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, TRAN

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, njegovega Protokola o izvajanju ter izmenjave pisem, ki je priložena Sporazumu (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

PECH

mnenje :

DEVE, BUDG

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o uničenju in plenjenju umetniških del na severnem delu Cipra (B8-0553/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AFET

- Ivan Jakovčić in Jozo Radoš. Predlog resolucije o varovanju otrokove pravice do družine po ločitvi staršev (B8-0554/2018)

posredovano

pristojni odbor :

JURI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o disleksiji in drugih posebnih jezikovnih in učnih motnjah (B8-0555/2018)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

mnenje :

CULT

- Mario Borghezio. Predlog resolucije o priseljevanju in preprečevanju okužb z virusom HIV (B8-0586/2018)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

ENVI

- Innocenzo Leontini. Predlog resolucije o vzpostavitvi enotnih informacijskih točk EU v vseh pokrajinskih glavnih mestih (B8-0587/2018)

posredovano

pristojni odbor :

CULT

- Angelo Ciocca. Predlog resolucije o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/983 o postopku za izdajo evropske poklicne izkaznice in uporabi mehanizma opozarjanja v skladu z Direktivo 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta (B8-0588/2018)

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

EMPL

- Dominique Martin. Predlog resolucije o omejitvi bančnih provizij in stroškov za osebe, ki so izgubile zaposlitev (B8-0589/2018)

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o boju proti potratnemu odnosu do hrane v Evropski uniji (B8-0590/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

mnenje :

ENVI


6. Diferencirano povezovanje (kratka predstavitev)

Poročilo o diferenciranem povezovanju [2018/2093(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Pascal Durand (A8-0402/2018)

Pascal Durand je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias in Georgios Epitideios, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jo Leinen.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 10.14 zapisnika z dne 17.1.2019.


7. Strateška preiskava Evropskega varuha človekovih pravic št. OI/2/2017 o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih telesih Sveta EU (kratka predstavitev)

Poročilo o strateški preiskavi Evropskega varuha človekovih pravic št. OI/2/2017 o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih telesih Sveta EU [2018/2096(INI)] - Odbor za ustavne zadeve - Odbor za peticije. Soporočevalca: Jo Leinen in Yana Toom (A8-0420/2018)

Jo Leinen in Yana Toom sta predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Caterina Chinnici, Notis Marias, Margrete Auken, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, in Eleonora Evi.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 10.15 zapisnika z dne 17.1.2019.


8. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 3 zapisnika z dne 16.1.2019)


8.1. Azerbajdžan, zlasti primer Mehmana Huseynova

predlogi resolucij B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 in B8-0066/2019 (2018/2511(RSP))

Rebecca Harms, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake, Ana Gomes in Željana Zovko so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Jaromír Štětina v imenu skupine PPE, Soraya Post v imenu skupine S&D, Sajjad Karim v imenu skupine ECR, Norica Nicolai v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ana Gomes, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Jacques Colombier v imenu skupine ENF, Csaba Sógor, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Margot Parker, Seán Kelly in Julie Ward.

Po postopku "catch the eye" sta govorila José Inácio Faria in Jiří Pospíšil.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika z dne 17.1.2019.


8.2. Sudan

predlogi resolucij B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 in B8-0062/2019 (2018/2512(RSP))

Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat in Bodil Valero so predstavili predloge resolucij B8-0053/2019, B8-0054/2019 in B8-0055/2019.

PREDSEDSTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredsednik

Urmas Paet, Cécile Kashetu Kyenge in Tunne Kelam so predstavili predloge resolucij B8-0057/2019, B8-0060/2019 in B8-0062/2019.

Govorili so Tomáš Zdechovský v imenu skupine PPE, Andi Cristea v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Marie-Christine Arnautu v imenu skupine ENF, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Seán Kelly, Wajid Khan in Doru-Claudian Frunzulică.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil in Carlos Iturgaiz.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.2 zapisnika z dne 17.1.2019.

(Seja je bila prekinjena ob 11.11 v pričakovanju časa glasovanja.)


PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

9. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.01.

°
° ° °

Govorili so Kati Piri o izgonu novinarke iz Turčije, ki je zahtevala, da predsednik stopi v stik s turškimi oblastmi ( predsedujoča se je zavezala, da bo posredovala to zahtevo), Steven Woolfe o poteku razprave (predsedujoča je podrobneje obrazložila zadevo) in Dobromir Sośnierz.


10. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


10.1. Azerbajdžan, zlasti primer Mehmana Huseynova (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 in B8-0066/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0056/2019

(ki nadomešča B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 in B8-0066/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil in Anna Záborská v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri in Ana Gomes v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić in Branislav Škripek v imenu skupine ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé in Indrek Tarand v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2019)0033)

(Predlog resolucije B8-0061/2019 je brezpredmeten.)

Govori

Rebecca Harms je podala ustne predloge sprememeb k uvodnima izjavama B in C. Ustna predloga sprememb sta bila upoštevana.


10.2. Sudan (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 in B8-0062/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0053/2019

(ki nadomešča B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 in B8-0062/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil in Anna Záborská v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano in Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská in Branislav Škripek v imenu skupine ECR;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva in Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL;

—   Margrete Auken, Bodil Valero in Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2019)0034)


10.3. Program pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi programa pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi (program Ignalina) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EU) št. 1369/2013 [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0035)


10.4. Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2017 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi EIB za leto 2017 [2018/2151(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0036)


10.5. Čezmejne zahteve za vrnitev umetniških del in kulturnih dobrin, zaplenjenih v oboroženih spopadih in vojnah (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o čezmejnih zahtevah za vrnitev umetniških del in kulturnih dobrin, zaplenjenih v oboroženih spopadih in vojnah [2017/2023(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0037)


10.6. Čezmejna preoblikovanja, združitve in delitve ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev [COM(2018)0241 - C8-0167/2018- 2018/0114(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Odobreno


10.7. Vzpostavitev večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju ***I (glasovanje)

Predlog uredbe Evropskega parlemnta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju [COM(2018)0115 - C8-0104/2018- 2018/0050(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Odobreno

Govori

Pred glasovanjem, v skladu z drugo alinejo člena 69c(2) Poslovnika, Clara Aguilera, ki je podprla to odločitev.


10.8. Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Odbor za proračun - Odbor za proračunski nadzor. Soporočevalca: Eider Gardiazabal Rubial in Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0038)

Govorila je Eider Gardiazabal Rubial, ki je zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.

Govori

Petri Sarvamaa, najprej pred glasovanjem, nato, ker je podal ustni predlog spremembe k predlogu sprememe 41. Ker je obravnavanju tega ustnega predloga spremmembe nasprotovalo več kot 40 poslancev, ni bil upoštevan.


10.9. Vzpostavitev programa „Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Sven Giegold (A8-0421/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0039)

Govoril je Sven Giegold, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


10.10. Vzpostavitev programa za pravice in vrednote ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravice in vrednote [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Bodil Valero (A8-0468/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0040)

Govorila je Bodil Valero, ki je zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


10.11. Evropski instrument za jedrsko varnost, ki dopolnjuje instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje * (glasovanje)

Predlog uredbe Sveta o vzpostavitvi evropskega instrumenta za jedrsko varnost, ki dopolnjuje instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje, na podlagi Pogodbe Euratom [COM(2018)0462 - C8-0315/2018- 2018/0245(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0041)


10.12. Boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (glasovanje)

Poročilo o izvajanju Direktive 2011/7/EU o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih [2018/2056(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Lara Comi (A8-0456/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0042)


10.13. Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke [2018/2161(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0043)


10.14. Diferencirano povezovanje (glasovanje)

Poročilo o diferenciranem povezovanju [2018/2093(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Pascal Durand (A8-0402/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0044)


10.15. Strateška preiskava Evropskega varuha človekovih pravic št. OI/2/2017 o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih telesih Sveta EU (glasovanje)

Poročilo o strateški preiskavi Evropskega varuha človekovih pravic št. OI/2/2017 o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih telesih Sveta EU [2018/2096(INI)] - Odbor za ustavne zadeve - Odbor za peticije. Soporočevalca: Jo Leinen in Yana Toom (A8-0420/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0045)


11. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

(Čas glasovanja v sredo, 16. januarja 2019)

Poročilo: José Manuel Fernandes in Roberto Gualtieri - A8-0482/2018
John Howarth in Monica Macovei

Poročilo: Gabriel Mato - A8-0424/2018
Emmanuel Maurel

Poročilo: Reimer Böge - A8-0459/2018
Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil in Daniel Hannan

Poročilo: Nils Torvalds - A8-0419/2018
Emmanuel Maurel

Poročilo: Josep-Maria Terricabras - A8-0466/2018
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins in Alex Mayer.

(Čas glasovanja v četrtek, 17. januarja 2019)

Poročilo: Rebecca Harms - A8-0413/2018
Angel Dzhambazki, José Inácio Faria in Jiří Pospíšil

Poročilo: Eider Gardiazabal Rubial in Petri Sarvamaa - A8-0469/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil in Anna Záborská

Poročilo: Sven Giegold - A8-0421/2018
Monica Macovei

Poročilo: Bodil Valero - A8-0468/2018
Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki in Rory Palmer

Poročilo: Lara Comi - A8-0456/2018
Lucy Anderson

Poročilo: Pascal Durand - A8-0402/2018
Jasenko Selimovic, Momchil Nekov in José Inácio Faria

Poročilo: Jo Leinen in Yana Toom - A8-0420/2018
Eleonora Evi.


12. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica na spletišču Europarl se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 12.57.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

13. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.01.


14. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


15. Zaščita riža iz EU (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000128/2018), ki ga je postavil Czesław Adam Siekierski v imenu odbora AGRI Komisiji: Zaščita riža iz EU (B8-0004/2019)

Momchil Nekov je predstavil vprašanje.

Cecilia Malmström (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Norbert Erdős v imenu skupine PPE, Andrejs Mamikins v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Dobromir Sośnierz, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, William (The Earl of) Dartmouth o poteku razprave (predsednik je podrobneje obrazložil zadevo), André Elissen v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Dobromir Sośnierz samostojni poslanec, Jiří Pospíšil, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andrejs Mamikins, Momchil Nekov in Ivan Jakovčić.

Govorila je Cecilia Malmström.

Razprava se je zaključila.


16. Sprejetje zapisnika te seje in posredovanje sprejetih besedil

V skladu s členom 192( 3)Poslovnika je zapisnik te seje predložen v odobritev Parlamenta na začetku prihodnje seje.

S soglasjem Parlamenta se besedila, sprejeta med tem delnim zasedanjem, takoj posredujejo naslovnikom.


17. Datum naslednjih sej

Naslednji seji bosta 30. in 31. januarja 2019.


18. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 15.37.


19. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Händel, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Zadnja posodobitev: 26. november 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov