Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 30. januára 2019 - Brusel

7. Oznámenie predsedníctva

Predseda oznámil, že Rada 11. januára 2019 schválila návrh rozhodnutia o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. V dôsledku toho Parlament dostal od Rady žiadosť o schválenie tohto návrhu rozhodnutia.

Návrh rozhodnutia o uzavretí dohody o vystúpení bol postúpený Výboru pre ústavné veci v súlade s prílohou V bodom XVIII ods. 3 rokovacieho poriadku.

Posledná úprava: 15. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia