Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 30 januari 2019 - Bryssel

7. Meddelande från talmannen

Talmannen meddelade att rådet den 11 januari 2019 hade godkänt ett utkast till beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen. Parlamentet hade därefter mottagit en begäran från rådet om godkännade av detta utkast till beslut.

Utkastet till beslut om ingående av avtalet om utträde hade hänvisats till utskottet för konstitutionella frågor, i enlighet med punkt XVIII.3 i bilaga V till arbetsordningen.

Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy