Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. január 30., Szerda - Brüsszel

8. A Parlament tagjai

Krišjānis Kariņšt 2019. január 23-i hatállyal Lettország miniszterelnökévé választották.

A Parlament tudomásul veszi, hogy az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikkének (1) bekezdése értelmében ez a tisztség összeférhetetlen az Európai Parlament képviselői tisztével. A Parlament az eljárási szabályzat 3. cikke (2) bekezdésének második albekezdése, valamint 4. cikkének (1) és (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a képviselői hely 2019. január 23-i hatállyal megüresedik.

°
° ° °

Az illetékes lett hatóságok bejelentették Aleksejs Loskutovs kinevezését Krišjānis Kariņš helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2019. január 24.

A Parlament tudomásul veszi megválasztását.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Aleksejs Loskutovs elfoglalhatja helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

Utolsó frissítés: 2019. május 15.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat