Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 30. januára 2019 - Brusel

8. Zloženie Parlamentu

Krišjānis Kariņš bol zvolený za premiéra Lotyšska s účinnosťou od 23. januára 2019.

Parlament vzal na vedomie, že v súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu je táto funkcia nezlučiteľná s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu, a v súlade s článkom 3 ods. 2 druhým pododsekom a článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku Parlamentu konštatoval uvoľnenie mandátu s účinnosťou od 23. januára 2019.

°
° ° °

Príslušné lotyšské úrady oznámili, že Aleksejs Loskutovs bol s účinnosťou od 24. januára 2019 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Krišjānisa Kariņša.

Parlament vzal zvolenie na vedomie.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu __[A128089]__ zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.

Posledná úprava: 15. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia