Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 30. jaanuar 2019 - Brüssel

13. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 selliste saadetiste kategooriate osas, mille suhtes kohaldatakse piiripunktis ametlikku kontrolli (C(2019)00026 - 2019/2527(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. jaanuarist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, AGRI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud otsus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ V lisa seoses kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide ja koolituskursuste nimetustega (C(2019)00078 - 2019/2532(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. jaanuarist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, milles nähakse ette nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ kohane üksikasjalik kord liidusisest tulirelvade üleandmist käsitleva teabe korrapäraseks elektroonseks vahetamiseks (C(2019)00111 - 2019/2531(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. jaanuarist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO, LIBE (kodukorra artikkel 54)

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2017/565 teatavate registreerimistingimuste osas, et edendada VKEde kasvuturgude kasutamist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL kohaldamisel (C(2018)08442 – 2018/2985(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. detsembrist 2018

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 3 kuud alates nõukogu taotlusest.

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

Delegeeritud õigusakti ettepanek, mille vastuväite esitamise tähtaega pikendati pädeva komisjoni taotlusel 3 kuuni (1 kuu asemel):

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/109/EÜ seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks ühtne elektrooniline aruandlusvorming - (C(2018)08612 – 2018/2995(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. detsembrist 2018 pädeva komisjoni taotluse alusel

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/2251, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012, kuupäeva osas, milleni vastaspooled võivad jätkata oma riskijuhtimismenetluste kohaldamist teatavate börsiväliste tuletislepingute suhtes, mida ei kliirita keskse vastaspoole kaudu - (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 19. detsembrist 2018 pädeva komisjoni taotluse alusel

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2015/2205, komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2016/592 ja komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2016/1178, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012, teatavate lepinguliikide suhtes kliiringukohustuse jõustumise kuupäeva osas - (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 19. detsembrist 2018 pädeva komisjoni taotluse alusel

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2205, delegeeritud määrust (EL) 2016/592 ja delegeeritud määrust (EL) 2016/1178, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 kliiringukohustust käsitlevate regualtiivsete tehniliste standarditega, et pikendada kliiringukohustuse kohaldamise hilisemat kuupäeva teatavate börsiväliste tuletislepingute puhul - (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 19. detsembrist 2018 pädeva komisjoni taotluse alusel

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

Viimane päevakajastamine: 15. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika