Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 30 januari 2019 - Brussel

13. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de categorieën zendingen die moeten worden onderworpen aan officiële controles aan grenscontroles (C(2019)00026 - 2019/2527(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 januari 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, AGRI (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerd besluit van de Commissie tot wijziging van bijlage V bij Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot beroepstitels en benamingen van opleidingen (C(2019)00078 - 2019/2532(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 januari 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van de gedetailleerde regelingen overeenkomstig Richtlijn 91/477/EEG van de Raad voor de systematische elektronische uitwisseling van informatie met betrekking tot de overbrenging van vuurwapens binnen de Unie (C(2019)00111 - 2019/2531(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 januari 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO, LIBE (artikel 54 van het Reglement)

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565 van de Commissie wat betreft bepaalde registratievoorwaarden om het gebruik van mkb-groeimarkten voor de toepassing van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad te bevorderen - (C(2018)08442 – 2018/2985(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 december 2018

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden op verzoek van de Raad

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn op verzoek van de bevoegde commissie is gewijzigd van 1 naar 3 maanden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de specificatie van een uniform elektronisch verslagleggingsformaat - (C(2018)08612 – 2018/2995(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2018 op verzoek van de bevoegde commissie

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2251 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de datum tot wanneer tegenpartijen hun risicobeheerprocedures voor bepaalde niet door een centrale tegenpartij geclearde otc-derivatencontracten mogen blijven toepassen - (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 19 december 2018 op verzoek van de bevoegde commissie

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2205 van de Commissie, Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/592 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1178 van de Commissie en tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de datum waarop de clearingverplichting in werking treedt voor bepaalde soorten contracten - (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 19 december 2018 op verzoek van de bevoegde commissie

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2205, Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/592 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1178 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de clearingverplichting teneinde de uitgestelde data van toepassing van de clearingverplichting voor bepaalde otc-derivatencontracten te verschuiven - (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 19 december 2018 op verzoek van de bevoegde commissie

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

Laatst bijgewerkt op: 15 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid