Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 30 ianuarie 2019 - Bruxelles

13. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește categoriile de transporturi care urmează să fie supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră (C(2019)00026 - 2019/2527(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 14 ianuarie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Decizia delegată a Comisiei de modificare a anexei V la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește titlurile de calificare și denumirile cursurilor de formare (C(2019)00078 - 2019/2532(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 16 ianuarie 2019

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a modalităților detaliate prevăzute de Directiva 91/477/CEE a Consiliului pentru schimbul sistematic, prin mijloace electronice, de informații referitoare la transferul de arme de foc în interiorul Uniunii (C(2019)00111 - 2019/2531(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 16 ianuarie 2019

retrimis comisiei competente: IMCO, LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

Proiect de act delegat pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/565 al Comisiei în ceea ce privește anumite condiții de înregistrare pentru a promova utilizarea piețelor de creștere pentru IMM-uri în sensul Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (C(2018)08442 – 2018/2985(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 13 decembrie 2018

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 3 luni, la cererea Consiliului.

retrimis comisiei competente: ECON

Proiect de act delegat pentru care termenul a fost modificat de la 1 la 3 luni la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic - (C(2018)08612 – 2018/2995(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii - 17 decembrie 2018, la cererea comisiei competente.

Retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2251 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data până la care contrapărțile pot continua să aplice procedurile lor de gestionare a riscurilor în cazul anumitor contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală - (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii - 19 decembrie 2018, la cererea comisiei competente.

Retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2205 al Comisiei, a Regulamentului delegat (UE) 2016/592 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data de la care obligația de compensare produce efecte pentru anumite tipuri de contracte - (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii - 19 decembrie 2018, la cererea comisiei competente.

Retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2205, a Regulamentului delegat (UE) 2016/592 și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare în vederea decalării datelor de aplicare amânată a obligației de compensare pentru anumite tipuri de contracte derivate extrabursiere - (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii - 19 decembrie 2018, la cererea comisiei competente.

Retrimis comisiei competente: ECON

Ultima actualizare: 15 mai 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate