Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 30. jaanuar 2019 - Brüssel

14. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II, III ja V lisa (D054047/05 - 2019/2525(RPS) - tähtaeg: 15. aprill 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse jahutus-külmutusseadmete ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 643/2009 (D059531/02 - 2019/2538(RPS) - tähtaeg: 22. aprill 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluorooktüül) silaantriooli ja TDFAdega (D059676/02 - 2019/2528(RPS) - tähtaeg: 16. aprill 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
Nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54), JURI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate asoksüstrobiini, bitsüklopürooni, kloromekvaadi, tsüprodiniili, difenokonasooli, fenpropimorfi, fenpüroksimaadi, fluopüraami, fosetüüli, isoprotiolaani, isopürasaami, oksamüüli, protiokonasooli, spinetoraami, trifloksüstrobiini ja triflumesopüriimi jääkide piirnormidega (D059755/02 - 2019/2526(RPS) - tähtaeg: 15. märts 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega sätestatakse üleminekumeetmed rahvatervisenõuete kohaldamiseks selliste toiduainete importimisel, mis sisaldavad nii taimseid saadusi kui ka töödeldud loomseid saadusi (liittooted) (D060007/02 - 2019/2540(RPS) - tähtaeg: 24. aprill 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

Viimane päevakajastamine: 15. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika