Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. január 30., Szerda - Brüsszel

14. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének módosításáról (D054047/05 - 2019/2525(RPS) - határidő: 2019. április 15)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a hűtőkészülékek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról, valamint a 643/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (D059531/02 - 2019/2538(RPS) - határidő: 2019. április 22)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktil)-szilántriol és a TDFA-k tekintetében történő módosításáról (D059676/02 - 2019/2528(RPS) - határidő: 2019. április 16)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke), JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található azoxistrobin, biciklopiron, klórmekvát, ciprodinil, difenokonazol, fenpropimorf, fenpiroximát, fluopiram, foszetil, izoprotiolán, izopirazam, oxamil, protiokonazol, spinetoram, trifloxistrobin és triflumezopirim megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról (D059755/02 - 2019/2526(RPS) - határidő: 2019. március 15)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a növényi eredetű termékeket és állati eredetű feldogozott termékeket egyaránt tartalmazó élelmiszerek (összetett élelmiszer-készítmények) behozatalát érintő közegészségügyi követelmények alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (D060007/02 - 2019/2540(RPS) - határidő: 2019. április 24)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

Utolsó frissítés: 2019. május 15.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat