Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 30 ianuarie 2019 - Bruxelles

14. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D054047/05 - 2019/2525(RPS) - termen: 15 aprilie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile aparatelor frigorifice în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 643/2009 al Comisiei (D059531/02 - 2019/2538(RPS) - termen: 22 aprilie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil) silanetriol și TDFA (D059676/02 - 2019/2528(RPS) - termen: 16 aprilie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru azoxistrobin, biciclopironă, clormequat, ciprodinil, difenoconazol, fenpropimorf, fenpiroximat, fluopiram, fosetil, izoprotiolan, izopirazam, oxamil, protioconazol, spinetoram, trifloxistrobin și triflumezopirim din sau de pe anumite produse (D059755/02 - 2019/2526(RPS) - termen: 15 martie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de stabilire a unor măsuri tranzitorii de aplicare a cerințelor de sănătate publică pentru importurile de produse alimentare care conțin atât produse de origine vegetală, cât și produse prelucrate de origine animală (produse compuse) (D060007/02 - 2019/2540(RPS) - termen: 24 aprilie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

Ultima actualizare: 15 mai 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate