Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. január 30., Szerda - Brüsszel

15. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (21105/1/2018 - C8-0031/2019 - 2018/0427(NLE))

utalva

illetékes:

AFCO

- Javaslat a 940/2014/EU határozatnak az „octroi de mer” adó vonatkozásában mentességre vagy kedvezményre jogosult termékek tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS))

utalva

illetékes:

REGI

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió, másrészről a Norvég Királyság, az Izlandi Köztársaság, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, ezen országoknak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökségben való részvételéről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

BUDG, CONT

- Javaslat az (EU) 2017/2403 rendeletnek az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

PECH

- Javaslat az 508/2014/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése következtében az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatos bizonyos szabályok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

PECH

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések bevezetéséről (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD))

utalva

illetékes:

EMPL

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának (Egyesült Királyság) az Európai Unióból való kilépésére tekintettel az Erasmus+ program keretében folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

CULT

2) a parlamenti bizottságok

- ***I Jelentés a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés) szóló 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

- ***I Jelentés az (EU) 2017/1132 irányelvnek a határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

- Jelentés Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 2017. évi bizottsági jelentésről – Csalás elleni küzdelem (2018/2152(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

- ***I Jelentés a 391/2009/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

- ***I Jelentés a tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

- ***I Jelentés az európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet létrehozásáról és a 2010/65/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

- ***I Jelentés a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról és a 2005/45/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

- ***I Jelentés a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 2008/96/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

- ***I Jelentés az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Karima Delli (A8-0009/2019)

- ***I Jelentés a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

- ***I Jelentés a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló 1092/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)) - ECON bizottság - Előadók: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0011/2019)

- ***I Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)) - ECON bizottság - Előadók: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0012/2019)

- ***I Jelentés az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet; az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról szóló 1094/2010/EU rendelet, az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendelet, az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet, az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/EU rendelet, a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, az európai hosszú távú befektetési alapokról szóló (EU) 2015/760 rendelet, a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről szóló (EU) 2016/1011 rendelet, az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló (EU) 2017/1129 rendelet, valamint a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)) - ECON bizottság - Előadók: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0013/2019)

- ***I Jelentés az energiahatékonyságról szóló, [az (EU) 2018/XXX irányelvvel módosított] 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és [az energiaunió irányításáról szóló] (EU) 2018/XXX európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése miatt történő kiigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

- ***I Jelentés a transzeurópai közlekedési hálózat megvalósításának előmozdítását célzó egyszerűsítési intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

- ***I Jelentés az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a közvetlen kifizetésekkel és a vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos egyes szabályok 2019-es és 2020-as év vonatkozásában történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

- Jelentés az Európa jövőjéről szóló vita állásáról (2018/2094(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

- * Jelentés Ausztriának, Ciprusnak, Horvátországnak, Luxemburgnak, Portugáliának, Romániának és az Egyesült Királyságnak a Dominikai Köztársaság a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)) - JURI bizottság - Előadó: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

- * Jelentés Ausztriának az Ecuador és Ukrajna a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)) - JURI bizottság - Előadó: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

- * Jelentés Ausztriának és Romániának a Hondurasnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)) - JURI bizottság - Előadó: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

- * Jelentés az Ausztriának, Luxemburgnak és Romániának a Belarusz és Üzbegisztán a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)) - JURI bizottság - Előadó: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

- Jelentés a Bizottság Bosznia-Hercegovináról szóló 2018. évi jelentéséről (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

- ***I Jelentés a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének módosításáról, valamint a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

- Jelentés a versenypolitikáról szóló éves jelentésről (2018/2102(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Michel Reimon (A8-0474/2018)

- ***I Jelentés a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről szóló, 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Emil Radev (A8-0477/2018)

- * Jelentés az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti, az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokat is magában foglaló társulásról (tengerentúli társulási határozat) szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)) - DEVE bizottság - Előadó: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

Utolsó frissítés: 2019. május 15.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat