Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 30. januar 2019 - Bruxelles

21. Situationen i Venezuela (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Venezuela (2018/2543(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere Esteban González Pons for PPE-Gruppen, og Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Talere Charles Tannock for ECR-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen, João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, og Konstantinos Papadakis, løsgænger.

Taler: Christos Stylianides.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.16 i protokollen af 31.1.2019.

Seneste opdatering: 15. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik