Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 30. tammikuuta 2019 - Bryssel

21. Venezuelan tilanne (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venezuelan tilanne (2018/2543(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta ja Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Puheenvuorot: Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Konstantinos Papadakis.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.1.2019, kohta 9.16.

Päivitetty viimeksi: 15. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö