Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2102(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0474/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0474/2018

Συζήτηση :

PV 30/01/2019 - 25
CRE 30/01/2019 - 25

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2019 - 9.17
CRE 31/01/2019 - 9.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0062

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 - Βρυξέλλες

25. Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού [2018/2102(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Ο Michel Reimon παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Adam Szejnfeld (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Gunnar Hökmark, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tibor Szanyi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Andreas Schwab, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Jacques Colombier και Jonás Fernández.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Maria Grapini και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Michel Reimon.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.1.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου