Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2152(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0003/2019

Ingivna texter :

A8-0003/2019

Debatter :

PV 30/01/2019 - 26
CRE 30/01/2019 - 26

Omröstningar :

PV 31/01/2019 - 9.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0054

Protokoll
Onsdagen den 30 januari 2019 - Bryssel

26. Årsrapport 2017 om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier (debatt)
CRE

Betänkande om årsrapporten 2017 om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier [2018/2152(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Marian-Jean Marinescu redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Nedzhmi Ali för ALDE-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, och Caterina Chinnici.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, Ruža Tomašić och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Günther Oettinger och Marian-Jean Marinescu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 31.1.2019.

Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy