Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 30. januar 2019 - Bruxelles

27. Strategier for romaernes integration (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Strategier for romaernes integration (2019/2509(RSP))

Melania Ciot (formand for Rådet) og Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand

Talere Lívia Járóka for PPE-Gruppen, Soraya Post for S&D-Gruppen, Romeo Franz for Verts/ALE-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, Juan Fernando López Aguilar, Jasenko Selimovic, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Dietmar Köster, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lívia Járóka, Julie Ward og Ana Gomes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Romeo Franz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Notis Marias, James Carver, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Csaba Sógor og Cristian-Silviu Buşoi.

Talere Věra Jourová og Melania Ciot.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.

Seneste opdatering: 15. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik