Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 30. jaanuar 2019 - Brüssel

27. Romasid käsitlevad integratsioonistrateegiad (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Romasid käsitlevad integratsioonistrateegiad (2019/2509(RSP))

Melania Ciot (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

ISTUNGI JUHATAJA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
asepresident

Sõna võtsid Lívia Járóka fraktsiooni PPE nimel, Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, Romeo Franz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Juan Fernando López Aguilar, Jasenko Selimovic, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Dietmar Köster, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lívia Járóka, Julie Ward ja Ana Gomes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Romeo Franz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Notis Marias, James Carver, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Csaba Sógor ja Cristian-Silviu Buşoi.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Melania Ciot.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.

Viimane päevakajastamine: 15. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika