Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 30 januari 2019 - Brussel

27. Strategieën voor de integratie van de Roma (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Strategieën voor de integratie van de Roma (2019/2509(RSP))

Melania Ciot (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Lívia Járóka, namens de PPE-Fractie, Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Romeo Franz, namens de Verts/ALE-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, Juan Fernando López Aguilar, Jasenko Selimovic, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Dietmar Köster, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lívia Járóka, Julie Ward en Ana Gomes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Romeo Franz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Notis Marias, James Carver, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Csaba Sógor en Cristian-Silviu Buşoi.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Melania Ciot.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

Laatst bijgewerkt op: 15 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid