Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 30 stycznia 2019 r. - Bruksela

27. Strategie na rzecz integracji Romów (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Strategie na rzecz integracji Romów (2019/2509(RSP))

Melania Ciot (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiły oświadczenia.

PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Lívia Járóka w imieniu grupy PPE, Soraya Post w imieniu grupy S&D, Romeo Franz w imieniu grupy Verts/ALE, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar, Jasenko Selimovic, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Dietmar Köster, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lívię Járókę, Julie Ward i Ana Gomes, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Romea Franza.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Notis Marias, James Carver, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Csaba Sógor i Cristian-Silviu Buşoi.

Głos zabrały Věra Jourová i Melania Ciot.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności