Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 30 ianuarie 2019 - Bruxelles

27. Strategii de integrare a romilor (dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Strategii de integrare a romilor (2019/2509(RSP))

Melania Ciot (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

A PREZIDAT: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vicepreședinte

Au intervenit Lívia Járóka, în numele Grupului PPE, Soraya Post, în numele Grupului S&D, Romeo Franz, în numele Grupului Verts/ALE, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar, Jasenko Selimovic, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Dietmar Köster, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lívia Járóka, Julie Ward și Ana Gomes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Romeo Franz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Notis Marias, James Carver, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Csaba Sógor și Cristian-Silviu Buşoi.

Au intervenit Věra Jourová și Melania Ciot.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.

Ultima actualizare: 15 mai 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate