Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 30. januára 2019 - Brusel

27. Stratégie integrácie Rómov (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Stratégie integrácie Rómov (2019/2509(RSP))

Melania Ciot (úradujúca predsedníčka Rady) a Věra Jourová (členka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Lívia Járóka v mene skupiny PPE, Soraya Post v mene skupiny S&D, Romeo Franz v mene skupiny Verts/ALE, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar, Jasenko Selimovic, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Dietmar Köster, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Lívia Járóka, Julie Ward a Ana Gomes, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Romeo Franz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Notis Marias, James Carver, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Csaba Sógor a Cristian-Silviu Buşoi.

Vystúpili: Věra Jourová a Melania Ciot.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.

Posledná úprava: 15. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia