Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 30 januari 2019 - Bryssel

27. Strategier för integration av romer (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Strategier för integration av romer (2019/2509(RSP))

Melania Ciot (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Talare: Lívia Járóka för PPE-gruppen, Soraya Post för S&D-gruppen, Romeo Franz för Verts/ALE-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Juan Fernando López Aguilar, Jasenko Selimovic, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Dietmar Köster, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lívia Járóka; Julie Ward och Ana Gomes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Romeo Franz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Notis Marias, James Carver, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Csaba Sógor och Cristian-Silviu Buşoi.

Talare: Věra Jourová och Melania Ciot.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy