Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2170(REG)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0462/2018

Внесени текстове :

A8-0462/2018

Разисквания :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Гласувания :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0046

Протокол
Сряда, 30 януари 2019 г. - Брюксел

28. Изменения на Правилника за дейността на Парламента (разискване)
CRE

Доклад относно измененията на Правилника за дейността на Парламента, засягащи глави 1 и 4 от дял I; глава 3 от дял V; глави 4 и 5 от дял VII; глава 1 от дял VIII; дял XII; дял XIV и приложение II [2018/2170(REG)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Richard Corbett представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се György Schöpflin, от името на групата PPE, Jo Leinen, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Max Andersson, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Rainer Wieland, Paulo Rangel и Elisabeth Morin-Chartier.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias и Dobromir Sośnierz.

Изказа се Richard Corbett.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.1 от протокола от 31.1.2019 г.

Последно осъвременяване: 15 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност