Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Сряда, 30 януари 2019 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Тържествено заседание - Ден за почитане на паметта на жертвите на Холокоста
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Изявление на председателството
 6.Одобряване на протокола от предишното заседание
 7.Съобщение на председателството
 8.Състав на Парламента
 9.Проверка на пълномощията
 10.Състав на комисиите и делегациите
 11.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 12.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 13.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 14.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 15.Внесени документи
 16.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 17.Ред на работа
 18.Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (разискване)
 19.Борба с климата на омраза и физическо насилие срещу демократично избрани мандатоносители (разискване)
 20.Принципите на правовата държава и основните права в Унгария, развой на събитията след септември 2018 г. (разискване)
 21.Положението във Венесуела (разискване)
 22.Актуален развой на отношенията между Китай и Тайван (разискване)
 23.Състояние на търговските преговори между САЩ и ЕС (разискване)
 24.Реализация и функциониране на домейна от първо ниво .eu***I (разискване)
 25.Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията (разискване)
 26.Годишен доклад за 2017 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: борба с измамите (разискване)
 27.Стратегии за интегриране на ромите (разискване)
 28.Изменения на Правилника за дейността на Парламента (разискване)
 29.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 30.Дневен ред на следващото заседание
 31.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (198 kb) Присъствен списък (57 kb) Резултати от поименно гласуване (46 kb) 
 
Протокол (81 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от поименно гласуване (29 kb) 
 
Протокол (303 kb) Присъствен списък (78 kb) Резултати от поименно гласуване (110 kb) 
Последно осъвременяване: 15 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност