Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 30. januar 2019 - Bruxelles
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Højtideligt møde - International mindedag for holocaust
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Erklæring fra formanden
 6.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 7.Meddelelse fra formanden
 8.Parlamentets sammensætning
 9.Valgs prøvelse
 10.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 11.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 12.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 13.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 14.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 15.Modtagne dokumenter
 16.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 17.Arbejdsplan
 18.Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (forhandling)
 19.Bekæmpelse af klimaet af had og fysisk vold mod demokratisk valgte mandatindehavere (forhandling)
 20.Retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder i Ungarn - udviklingen siden septemer 2018 (forhandling)
 21.Situationen i Venezuela (forhandling)
 22.Den seneste udvikling i forbindelserne hen over Taiwanstrædet mellem Kina og Taiwan (forhandling)
 23.Status for handelsforhandlingerne mellem USA og EU (forhandling)
 24.Implementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion***I (forhandling)
 25.Årlig beretning om konkurrencepolitikken (forhandling)
 26.Årsrapport 2017 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - bekæmpelse af svig (forhandling)
 27.Strategier for romaernes integration (forhandling)
 28.Ændringer til Parlamentets forretningsorden (forhandling)
 29.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 30.Dagsorden for næste møde
 31.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (166 kb) Tilstedeværelsesliste (57 kb) Afstemning ved navneopråb (46 kb) 
 
Protokol (76 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemning ved navneopråb (27 kb) 
 
Protokol (282 kb) Tilstedeværelsesliste (68 kb) Afstemning ved navneopråb (94 kb) 
Seneste opdatering: 15. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik