Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 30. jaanuar 2019 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Pidulik istung - Holokausti mälestuspäev
 4.Istungi jätkamine
 5.Juhataja avaldus
 6.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 7.Juhataja teadaanne
 8.Parlamendi koosseis
 9.Volituste kontrollimine
 10.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 11.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 12.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 13.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 14.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 15.Esitatud dokumendid
 16.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 17.Tööplaan
 18.Ühendkuningriigi väljaastumine EList (arutelu)
 19.Demokraatlikult valitud rahvaesindajate vastu suunatud viha ja füüsilise vägivalla ärahoidmine (arutelu)
 20.Õigusriik ja põhiõigused Ungaris, arengud alates septembrist 2018 (arutelu)
 21.Olukord Venezuelas (arutelu)
 22.Viimasel ajal toimunud muutused Hiina ja Taiwani väinaülestes suhetes (arutelu)
 23.USA ja ELi kaubandusläbirääkimiste hetkeseis (arutelu)
 24.Tippdomeeninime .eu rakendamine ja toimimine***I (arutelu)
 25.Konkurentsipoliitika aastaaruanne (arutelu)
 26.Aastaaruanne (2017) Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta (arutelu)
 27.Romasid käsitlevad integratsioonistrateegiad (arutelu)
 28.Parlamendi kodukorra muudatusettepanekud (arutelu)
 29.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 30.Järgmise istungi päevakord
 31.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (161 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb) Nimelise hääletuse tulemused (46 kb) 
 
Protokoll (76 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Nimelise hääletuse tulemused (26 kb) 
 
Protokoll (273 kb) Kohalolijate nimekiri (69 kb) Nimelise hääletuse tulemused (94 kb) 
Viimane päevakajastamine: 15. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika