Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 30 januari 2019 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Plechtige vergadering - Journée de la commémoration de l'holocauste
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Verklaring van de Voorzitter
 6.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 7.Mededeling van de Voorzitter
 8.Samenstelling Parlement
 9.Onderzoek geloofsbrieven
 10.Samenstelling commissies en delegaties
 11.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 12.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 13.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 14.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 15.Ingekomen stukken
 16.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 17.Regeling van de werkzaamheden
 18.De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (debat)
 19.De strijd tegen het klimaat van haat en fysiek geweld ten aanzien van democratisch gekozen mandaathouders (debat)
 20.De rechtsstaat en grondrechten in Hongarije, ontwikkelingen sinds september 2018 (debat)
 21.De situatie in Venezuela (debat)
 22.Meest recente ontwikkelingen in de betrekkingen tussen China en Taiwan (debat)
 23.Stand van zaken in de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie (debat)
 24.Toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam***I (debat)
 25.Jaarverslag over het mededingingsbeleid (debat)
 26.Jaarverslag 2017 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie – fraudebestrijding (debat)
 27.Strategieën voor de integratie van de Roma (debat)
 28.Wijzigingen van het Reglement van het Europees Parlement (debat)
 29.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 30.Agenda van de volgende vergadering
 31.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (168 kb) Presentielijst (57 kb) Hoofdelijke stemming (46 kb) 
 
Notulen (77 kb) Presentielijst (11 kb) Hoofdelijke stemming (27 kb) 
 
Notulen (288 kb) Presentielijst (68 kb) Hoofdelijke stemming (93 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 15 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid