Poprzedni 
 Następny 
RCVVOTESPVTACRE
Protokół
Środa, 30 stycznia 2019 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Uroczyste posiedzenie - Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Oświadczenie Przewodniczącego
 6.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 7.Komunikat Przewodniczącego
 8.Skład Parlamentu
 9.Weryfikacja mandatów
 10.Skład komisji i delegacji
 11.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 12.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 13.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 14.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 15.Składanie dokumentów
 16.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 17.Porządek obrad
 18.Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (debata)
 19.Zwalczanie atmosfery nienawiści oraz przemocy fizycznej wobec demokratycznie wybranych osób sprawujących mandat (debata)
 20.Praworządność i prawa podstawowe na Węgrzech - rozwój sytuacji od września 2018 r. (debata)
 21.Sytuacja w Wenezueli (debata)
 22.Najnowsze wydarzenia w stosunkach między Chinami a Tajwanem (debata)
 23.Stan negocjacji handlowych między USA a UE (debata)
 24.Wdrażanie i funkcjonowanie nazwy domeny najwyższego poziomu „.eu”***I (debata)
 25.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (debata)
 26.Sprawozdanie roczne za rok 2017 w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – walka z nadużyciami finansowymi (debata)
 27.Strategie na rzecz integracji Romów (debata)
 28.Poprawki do Regulaminu Parlamentu (debata)
 29.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 30.Porządek obrad następnego posiedzenia
 31.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (165 kb) Lista obecności (57 kb) Wyniki głosowań imiennych (46 kb) 
 
Protokół (77 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowań imiennych (27 kb) 
 
Protokół (290 kb) Lista obecności (69 kb) Wyniki głosowań imiennych (94 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności