Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 30. januára 2019 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Slávnostná schôdza – Deň pamiatky obetí holokaustu
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Vyhlásenie Predsedníctva
 6.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 7.Oznámenie predsedníctva
 8.Zloženie Parlamentu
 9.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 10.Zloženie výborov a delegácií
 11.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 12.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 13.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 14.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 15.Predloženie dokumentov
 16.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 17.Program práce
 18.Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava)
 19.Boj proti atmosfére nenávisti a fyzickému násiliu voči demokraticky zvoleným držiteľom mandátov (rozprava)
 20.Právny štát a základné práva v Maďarsku, vývoj od septembra 2018 (rozprava)
 21.Situácia vo Venezuele (rozprava)
 22.Najnovší vývoj vzájomných vzťahov medzi Čínou a Taiwanom (rozprava)
 23.Stav obchodných rokovaní medzi USA a EÚ (rozprava)
 24.Zavádzanie a fungovanie domény najvyššej úrovne .eu***I (rozprava)
 25.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže (rozprava)
 26.Výročná správa za rok 2017 o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom (rozprava)
 27.Stratégie integrácie Rómov (rozprava)
 28.Zmeny rokovacieho poriadku Parlamentu (rozprava)
 29.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 30.Program rokovania na nasledujúci deň
 31.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (164 kb) Prezenčná listina (57 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (46 kb) 
 
Zápisnica (78 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (27 kb) 
 
Zápisnica (285 kb) Prezenčná listina (69 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (84 kb) 
Posledná úprava: 15. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia