Indeks 
Zapisnik
PDF 277kWORD 76k
Srijeda, 30. siječnja 2019. - Bruxelles
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Svečana dnevna sjednica - Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta
 4.Nastavak dnevne sjednice
 5.Izjava Predsjedništva
 6.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 7.Priopćenje predsjedništva
 8.Sastav Parlamenta
 9.Provjera valjanosti mandata
 10.Sastav odbora i izaslanstava
 11.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)
 12.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 13.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 14.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 15.Podnošenje dokumenata
 16.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 17.Plan rada
 18.Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a (rasprava)
 19.Borba protiv ozračja mržnje i fizičkog nasilja nad demokratski izabranim mandatarima (rasprava)
 20.Vladavina prava i temeljna prava u Mađarskoj, razvoj događaja od rujna 2018. (rasprava)
 21.Stanje u Venezueli (rasprava)
 22.Najnoviji razvoj događaja u odnosima između Kine i Tajvana (rasprava)
 23.Stanje trgovinskih pregovora SAD-a i EU-a (rasprava)
 24.Uvođenje i funkcioniranje vršne .eu domene***I (rasprava)
 25.Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja (rasprava)
 26.Godišnje izvješće za 2017. o zaštiti financijskih interesa Europske unije – Borba protiv prijevara (rasprava)
 27.Strategije integracije Roma (rasprava)
 28.Izmjene Poslovnika Europskog parlamenta (rasprava)
 29.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 30.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 31.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se zasjedanje koje je prekinuto u četvrtak 17. siječnja 2019.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 15:07 h.


3. Svečana dnevna sjednica - Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta

Od 15:07 h do 15:38 h, Europski parlament sastaje se na svečanoj dnevnoj sjednici povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta.

Predsjednik i Charlotte Knobloch, bivša predsjednica Središnjeg vijeća njemačkih židova i trenutačna potpredsjednica Europskog židovskog kongresa i Svjetskog židovskog kongresa održali su govore.

U Parlamentu je održana minuta šutnje.

Kvartet Girard odsvirao je „Kaddish” Mauricea Ravela.

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta)


4. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:49 h.


5. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavu o Venezueli.

Ponajprije je pozdravio članove obitelji gradonačelnika Gdanska Pawela Adamowicza koji su sjedili u službenoj loži (Parlament je na nogama pozdravio goste pljeskom).


6. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

°
° ° °

Govorili su Cécile Kashetu Kyenge, Krisztina Morvai, Ana Gomes i Max Andersson.


7. Priopćenje predsjedništva

Predsjednik je najavio da je 11. siječnja 2019. Vijeće odobrilo nacrt odluke o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i iz Europske zajednice za atomsku energiju. Parlament je, slijedom toga, zaprimio zahtjev od Vijeća da odobri taj nacrt odluke.

Nacrt odluke u pogledu sklapanja Sporazuma o povlačenju poslan je Odboru za ustavna pitanja u skladu s Prilogom V., točkom XVIII., stavkom 3. Poslovniku.


8. Sastav Parlamenta

Krišjānis Kariņš izabran je za premijera Latvije s učinkom od 23. siječnja 2019.

Parlament je, u skladu s člankom 7. stavkom 1. akta Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima, priio na znanje da ta funkcija nije kompatibilna s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu. U skladu s člankom 3. stavkom 2. podstavkom drugim i člankom 4. stavcima 1. i 4. Poslovnika Parlament je primio na znanje da je zastupničko mjesto slobodno s učinkom od 23. siječnja 2019.

°
° ° °

Nadležna latvijska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Aleksejsa Loskutovsa umjesto Krišjānisa Kariņša na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 24. siječnja 2019.

Parlament je taj izbor primio na znanje.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu Aleksejs Loskutovs sudjeluje na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja mu uz to pripadaju pod uvjetom da je prethodno izjavio da ne obnaša dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.


9. Provjera valjanosti mandata

Na prijedlog Odbora JURI, Parlament potvrđuje valjanost mandata Bogusława Sonika, Ralpha Packeta i Kārlisa Šadurskisa s učinkom od 20., 22., odnosno 28. studenog 2018.


10. Sastav odbora i izaslanstava

Parlament na zahtjev klubova zastupnika PPE-a i EFDD-a odobrava sljedeća imenovanja:

Odbor PECH: Nathan Gill umjesto Patricka O'Flynna

Odbor ITRE: Aleksejs Loskutovs

posebni odbor TAX3: Aleksejs Loskutovs

Izaslanstvo za odnose s SAD-om: Aleksejs Loskutovs.


11. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik objavio je odluke nekoliko odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore na temelju sljedećih izvješća (u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika):

—   Odbor PECH: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za očuvanje i kontrolu primjenjivih na području koje regulira Organizacija za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2115/2005 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)). Izvjestitelj: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019);

—   Odbor IMCO: Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993., Direktive 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila EU-a o zaštiti potrošača (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 – 2018/0090(COD). Izvjestitelj: Daniel Dalton (A8-0029/2019);

—    Odbor TRAN: Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 96/53/EZ u pogledu roka za provedbu posebnih pravila o najvećoj dopuštenoj duljini za kabine s poboljšanim aerodinamičkim radnim učinkom, energetskom učinkovitošću i sigurnošću (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)). Izvjestiteljica: Karima Delli (A8-0042/2019);

—   Odbor JURI: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 469/2009 o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 – 2018/0161(COD)). Izvjestitelj: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019);

—   Odbor JURI: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o djelovanju Unije nakon njezinog pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)). Izvjestiteljica: Virginie Rozière (A8-0036/2019);

—   Odbor LIBE: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju (preinaka) (2018/0153(COD) - C8-0184/2018 – COM(2018)0303). Izvjestiteljica: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019);

—   Odbor LIBE: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)). Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0047/2019).

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika, zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku zatražiti, prije ponoći sutrašnjeg dana, da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.


12. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 30. siječnja 2019. potpisati sljedeći akt usvojen u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o raspodjeli carinskih kvota uvrštenih u raspored WTO-a za Uniju nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000 (00071/2018/LEX - C8-0038/2019 - 2018/0158(COD))


13. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kategorija pošiljki koje podliježu službenim kontrolama na graničnim kontrolnim postajama (C(2019)00026 - 2019/2527(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 14. siječnja 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, AGRI (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana odluka Komisije o izmjeni Priloga V. Direktivi 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s dokazima o formalnoj osposobljenosti i nazivima tečajeva osposobljavanja (C(2019)00078 - 2019/2532(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 16. siječnja 2019.

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju detaljnih mehanizama, u skladu s Direktivom Vijeća 91/477/EEZ, za sustavnu razmjenu informacija povezanih s prijenosom vatrenog oružja unutar Unije elektroničkim sredstvima (C(2019)00111 - 2019/2531(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 16. siječnja 2019.

upućeno nadležnom odboru: IMCO, LIBE (članak 54. Poslovnika)

Nacrt delegiranog akta kojemu je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU)2017/565 u vezi s određenim uvjetima registracije radi promicanja upotrebe rastućih tržišta MSP-ova za potrebe Direktive2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (C(2018)08442 – 2018/2985(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 13. prosinca 2018.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 3 mjeseca na zahtjev Vijeća.

upućeno nadležnom odboru: ECON

Nacrt delegiranog akta za koji je na zahtjev nadležnog odbora rok promijenjen za od 1 do 3 mjeseca:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje - (C(2018)08612 – 2018/2995(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 17. prosinca 2018. na zahtjev nadležnog odbora.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/2251 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu datuma do kojeg druge ugovorne strane mogu i dalje primjenjivati svoje postupke upravljanja rizicima na određene ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana - (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 19. prosinca 2018. na zahtjev nadležnog odbora.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/592 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1178 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu datuma od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke za određene vrste ugovora - (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 19. prosinca 2018. na zahtjev nadležnog odbora.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 i Delegirane uredbe (EU) 2016/1178 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za obvezu poravnanja radi produljenja datumâ odgode primjene obveze poravnanja za određene ugovore o OTC izvedenicama - (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 19. prosinca 2018. na zahtjev nadležnog odbora.

Upućeno nadležnom odboru: ECON


14. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D054047/05 - 2019/2525(RPS) - rok: 15. travnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn rashladnih uređaja u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 643/2009 (D059531/02 - 2019/2538(RPS) - rok: 22. travnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluorooktil) silanetriola i TDFA-ova (D059676/02 - 2019/2528(RPS) - rok: 16. travnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE (članak 54. Poslovnika), IMCO (članak 54. Poslovnika), JURI (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za azoksistrobin, biciklopiron, klormekvat, ciprodinil, difenokonazol, fenpropimorf, fenpiroksimat, fluopiram, fosetil, izoprotiolan, izopirazam, oksamil, protiokonazol, spinetoram, trifloksistrobin i triflumezopirim u ili na određenim proizvodima (D059755/02 - 2019/2526(RPS) - rok: 15. ožujka 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o utvrđivanju prijelaznih mjera za primjenu zahtjeva za javno zdravlje na uvoz hrane koja sadržava i proizvode biljnog podrijetla i prerađene proizvode životinjskog podrijetla (mješoviti proizvodi) (D060007/02 - 2019/2540(RPS) - rok: 24. travnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI


15. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (21105/1/2018 - C8-0031/2019 - 2018/0427(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

- Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke br. 940/2014/EU u pogledu proizvoda na koje se mogu primjenjivati izuzeća od poreza ili smanjenja poreza „octroi de mer” (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Aranžmana između Europske unije, s jedne strane, i Kraljevine Norveške, Republike Islanda, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna, s druge strane, o sudjelovanju tih država u Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

BUDG, CONT

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2403 u vezi s odobrenjima za ribolov za ribarska plovila Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i za ribolovne operacije ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu određenih pravila koja se odnose na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Prijedlog UREDBE Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za izvanredne situacije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju odredbi za nastavak tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+ u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske („Ujedinjena Kraljevina”) iz Europske unije (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

2) parlamentarnih odbora

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima („dostava pismena”) (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)) - JURI - Izvjestitelj: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)) - JURI - Izvjestiteljica: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

- Izvješće o Godišnjem izvješću za 2017. o zaštiti financijskih interesa Europske unije – Borba protiv prijevara (2018/2152(INI)) - CONT - Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 391/2009 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)) - TRAN - Izvjestiteljica: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi višegodišnjeg plana za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)) - PECH - Izvjestiteljica: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okružja jedinstvenog europskog pomorskog sučelja i stavljanju izvan snage Direktive 2010/65/EU (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)) - TRAN - Izvjestiteljica: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/106/EZ o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca i stavljanju izvan snage Direktive 2005/45/EZ (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)) - TRAN - Izvjestitelj: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/96/EZ o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)) - TRAN - Izvjestiteljica: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)) - TRAN - Izvjestiteljica: Karima Delli (A8-0009/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o računalnoj obradi kretanja i nadzora trošarinske robe (preinaka) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)) - ECON – Izvjestiteljica: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)) - ECON - Izvjestitelji: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0011/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata i Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)) - ECON - Izvjestitelji: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0012/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo); Uredbe (EU) br. 1094/2010 o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje); Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala); Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala; Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo; Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata; Uredbe (EU) 2015/760 o europskim fondovima za dugoročna ulaganja; Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova; Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu; i Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)) - ECON - Izvjestitelji: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0013/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti [kako je izmijenjena Direktivom 2018/XXX/EU] i Uredbe (EU) 2018/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [Upravljanje energetskom unijom] zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)) - ITRE - Izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)) - TRAN - Izvjestitelj: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu određenih pravila o izravnim plaćanjima i potpori ruralnom razvoju za 2019. i 2020. (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)) - AGRI - Izvjestitelj: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

- Izvješće o stanju rasprave o budućnosti Europe (2018/2094(INI)) - AFCO - Izvjestitelj: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije, Cipra, Hrvatske, Luksemburga, Portugala, Rumunjske i Ujedinjene Kraljevine da u interesu Europske unije prihvate pristup Dominikanske Republike Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)) - JURI - Izvjestiteljica: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije da u interesu Europske unije prihvati pristup Ekvadora i Ukrajine Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)) - JURI - Izvjestiteljica: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Hondurasa Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980 (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)) - JURI - Izvjestiteljica: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije, Luksemburga i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Bjelarusa i Uzbekistana Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)) - JURI - Izvjestiteljica: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

- Izvješće o izvješću Komisije o Bosni i Hercegovini za 2018. (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI)) - AFET - Izvjestitelj: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)) - LIBE - Izvjestitelj: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

- Izvješće o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja (2018/2102(INI)) - ECON - Izvjestitelj: Michel Reimon (A8-0474/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)) - JURI - Izvjestitelj: Emil Radev (A8-0477/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji, uključujući odnose između Europske unije s jedne strane te Grenlanda i Kraljevine Danske s druge strane („Odluka o prekomorskom pridruživanju”) (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)) - DEVE - Izvjestitelj: Maurice Ponga (A8-0480/2018)


16. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Sljedeća pitanja za usmeni odgovor s raspravom uvrštena su na dnevni red Parlamenta (članak 128. Poslovnika):

—   O-000123/2019 koje su postavili Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner i Anna Hedh, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Vijeću: Prijedlog direktive o ženama u upravnim odborima (B8-0002/2019)

—   O-000125/2019 koje su postavile Heidi Hautala i Terry Reintke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Vijeću: Prijedlog direktive o ravnoteži spolova među savjetodavnim članovima uprava trgovačkih društava (B8-0003/2019).


17. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od siječnja II 2019 (PE 634.202/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Srijeda

Zahtjev Kluba zastupnika PPE-a da se kao 4. točka dnevnog reda doda izjava potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o stanju u Venezueli, nakon čega slijedi krug izjava klubova zastupnika. Rasprava bi se zaključila podnošenjem prijedloga rezolucija o kojima bi se glasalo u četvrtak.

Govorio je Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, kako bi obrazložio zahtjev.

Parlament je odobrio zahtjev.

Određeni su sljedeći rokovi za podnošenje:

Prijedlozi rezolucija: srijeda 30. siječnja 2019. u 16 sati.

Amandmani na prijedloge rezolucija i prijedlog zajedničke rezolucije: srijeda 30. siječnja 2019. u 20 sati.

Amandmani na prijedlog zajedničke rezolucije: srijeda 30. siječnja 2019. u 21 sat.

Zahtjevi za odvojenim glasovanjem ili glasovanjem po dijelovima: četvrtak 31. siječnja 2019. u 8 sati.

Zahtjev Kluba zastupnika S&D-a da se na neku iduću sjednicu odgodi izjava Komisije o stanju trgovinskih pregovora SAD-a i EU-a (točka 42 dnevnog reda).

Govorili su Bernd Lange, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je obrazložio zahtjev, i Ska Keller, koja se protivila zahtjevu.

Parlament je poimeničnim glasovanjem (193 za, 198 protiv, 13 suzdržano) odbio zahtjev.

Slijedom tog odbijanja klubovi zastupnika zatražili su sljedeće dvije izmjene:

- izjava Komisije o stanju trgovinskih pregovora SAD-a i EU-a postaje 6. točka dnevnog reda, nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o najnovijim razvojima događaja u odnosima između Kine i Tajvana (točka 41 dnevnog reda);

- izjava Komisije na temu „NAIADES II – akcijski program za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima” (točka 14. dnevnog reda) odgađa se za neku iduću sjednicu.

Parlament je odobrio te zahtjeve.

°
° ° °

Četvrtak

Zahtjev Kluba zastupnika EFDD-a da se glasovanje o izvješću Richarda Corbetta o izmjenama Poslovnika Europskog parlamenta (A8-0462/2018) (točka 39 dnevnog reda) odgodi za neku sljedeću sjednicu.

Klub zastupnika Verts/ALE-a je pak zatražio da se o tom izvješću, o kojem se trebalo glasovati bez rasprave, raspravi tijekom sjednice u veljači 2019.

Govorili su Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je obrazložio zahtjev, Richard Corbett (izvjestitelj), koji se protivio zahtjevu, i Ska Keller, koja je pojasnila zahtjev svojeg Kluba zastupnika.

Parlament je poimeničnim glasovanjem (168 za, 209 protiv, 9 suzdržanih), odbio zahtjev Kluba zastupnika EFDD-a.

Govorila je Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je tražila da se, slijedom odbijanja zahtjeva Kluba zastupnika EFDD-a, rasprava održim tijekom ove sjednice.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (248 za, 126 protiv, 11 suzdržanih) odobrio zahtjev.

°
° ° °

Nakon savjetovanja s klubovima zastupnika predsjednik je predložio sljedeće izmjene.

Izmjene u pogledu srijede:

- rasprava o izjavama Vijeća i Komisije o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz EU-a dodat će se kao prva točka dnevnog reda nakon koje će slijediti krug izjava klubova zastupnika;

- zajednička rasprava o rodnoj ravnoteži (točke 37. i 38. dnevnog reda).

Izmjene u pogledu četvrtka:

- zajednička rasprava o rodnoj ravnoteži postaje prva točka dnevnog reda;

- nakon te rasprave, od 10:00 do 12:00 slijedi rasprava s premijerom Finske Juhom Sipiläom o budućnosti Europe;

- glasovanje će početi u 12 sati;

- u glasovanje se izravno dodaju sljedeće točke: izvješće Czesława Adama Siekierskog o određenim pravilima o izravnim plaćanjima i potpori ruralnom razvoju za 2019. i 2020. (A8-0018/2019), prigovor u skladu s člankom 106. o genetski modificiranoj uljanoj repici Ms8, Rf3 et Ms8 x Rf, prigovor u skladu s člankom 106. o genetski modificiranom kukuruzu 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), prigovor u skladu s člankom 106. o genetski modificiranom kukuruzu MON 87403 (MON-874Ø3-1) i prigovor u skladu s člankom 106. o genetski modificiranom pamuku GHB614 × LLCotton25 × MON 15985.

Parlament se složio s tim izmjenama.

°
° ° °

Govorila je Cécile Kashetu Kyenge, koja se vratila na svoju prethodnu izjavu (točka 6. zapisnika od 30.1.2019.) i zahtjev njezinog Kluba zastupnika da se na dnevni red doda rasprava o brodu Sea Watch (predsjednik je odgovorio da je u skladu s Poslovnikom taj zahtjev trebao biti podnesen barem jedan sat prije otvaranja sjednice).

Time je utvrđen plan rada.


18. Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a (2019/2539(RSP))

Melania Ciot (predsjedateljica Vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Predsjednik naglasio je važnost koju zaštita prava građana ima za Parlament.

Govorio je Michel Barnier (glavni pregovarač).

Govorio je Elmar Brok, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su Roberto Gualtieri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ashley Fox, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Molly Scott Cato, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Nigel Farage, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gerard Batten u ime Kluba zastupnika ENF i Steven Woolfe, nezavisni zastupnik.

Govorila je Melania Ciot.

Rasprava je zaključena.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik


19. Borba protiv ozračja mržnje i fizičkog nasilja nad demokratski izabranim mandatarima (rasprava)

Izjava Komisije: Borba protiv ozračja mržnje i fizičkog nasilja nad demokratski izabranim mandatarima (2019/2534(RSP))

Julian King (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su Janusz Lewandowski, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tanja Fajon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Antoni Legutko, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ana Miranda, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Kostadinka Kuneva, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jörg Meuthen, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Nicolas Bay, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik.

Rasprava je zaključena.


20. Vladavina prava i temeljna prava u Mađarskoj, razvoj događaja od rujna 2018. (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Vladavina prava i temeljna prava u Mađarskoj, razvoj događaja od rujna 2018. (2019/2517(RSP))

Melania Ciot (predsjedateljica Vijeća) i Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su Tamás Deutsch, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Josef Weidenholzer, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anders Primdahl Vistisen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Olaf Stuger, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Barbara Kudrycka, Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Malin Björk, Krisztina Morvai, Ingeborg Gräßle, Péter Niedermüller, Christophe Hansen, Carlos Coelho i Kinga Gál.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, László Tőkés i Marek Jurek.

Govorili su Frans Timmermans i Melania Ciot.

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

Rasprava je zaključena.


21. Stanje u Venezueli (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Venezueli (2018/2543(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, i Ramón Jáuregui Atondo, u ime Kluba zastupnika S&D-a.

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

Govorili su Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Javier Nart, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Molly Scott Cato, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, João Pimenta Lopes, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik.

Govorio je Christos Stylianides.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.16 zapisnika od 31.1.2019..


22. Najnoviji razvoj događaja u odnosima između Kine i Tajvana (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Najnoviji razvoj događaja u odnosima između Kine i Tajvana (2019/2529(RSP))

Christos Stylianides (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su Laima Liucija Andrikienė, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jo Leinen, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bas Belder, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Johannes Cornelis van Baalen, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Cristian Dan Preda, Nicola Caputo, Eduard Kukan, Ana Gomes, Christophe Hansen, Werner Langen, Tunne Kelam i Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor i Jordi Solé.

Govorio je Christos Stylianides.

Rasprava je zaključena.


23. Stanje trgovinskih pregovora SAD-a i EU-a (rasprava)

Izjava Komisije: Stanje trgovinskih pregovora SAD-a i EU-a (2019/2530(RSP))

Cecilia Malmström (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su Christophe Hansen, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Yannick Jadot, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Emma McClarkin, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, France Jamet, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Danuta Maria Hübner, Aleksander Gabelic, Reinhard Bütikofer, Marcus Pretzell i Ana Gomes.

Govorila je Cecilia Malmström.

Rasprava je zaključena.


24. Uvođenje i funkcioniranje vršne .eu domene***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju i funkcioniranju vršne domene .eu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 733/2002 i Uredbe Komisije (EZ) br. 874/2004 [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Fredrick Federley predstavio je izvješće.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su Gunnar Hökmark, u ime Kluba zastupnika PPE-a, i Carlos Zorrinho, u ime Kluba zastupnika S&D-a.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su Ralph Packet, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Benedek Jávor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Christelle Lechevalier, u ime Kluba zastupnika ENF-a.

Govorili su Věra Jourová i Fredrick Federley.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.10 zapisnika od 31.1.2019..


25. Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja (rasprava)

Izvješće o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja [2018/2102(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Michel Reimon predstavio je izvješće.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su Adam Szejnfeld (izvjestitelj za mišljenje Odbora INTA), Gunnar Hökmark, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tibor Szanyi, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Stanisław Ożóg, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Andreas Schwab, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Jacques Colombier i Jonás Fernández.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Maria Grapini i Ruža Tomašić.

Govorili su Věra Jourová i Michel Reimon.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.17 zapisnika od 31.1.2019..


26. Godišnje izvješće za 2017. o zaštiti financijskih interesa Europske unije – Borba protiv prijevara (rasprava)

Izvješće o Godišnjem izvješću za 2017. o zaštiti financijskih interesa Europske unije – Borba protiv prijevara [2018/2152(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Marian-Jean Marinescu predstavio je izvješće.

Govorio je Günther Oettinger (povjerenik Komisije).

Govorili su Tomáš Zdechovský, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inés Ayala Sender, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nedzhmi Ali, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Benedek Jávor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Caterina Chinnici.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Grapini, Ruža Tomašić i Juan Fernando López Aguilar.

Govorili su Günther Oettinger i Marian-Jean Marinescu.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.9 zapisnika od 31.1.2019..


27. Strategije integracije Roma (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Strategije integracije Roma (2019/2509(RSP))

Melania Ciot (predsjedateljica Vijeća) i Věra Jourová (povjerenica Komisije) dale su izjave.

PREDSJEDA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
potpredsjednik

Govorili su Lívia Járóka, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Soraya Post, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Romeo Franz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Martina Anderson, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Juan Fernando López Aguilar, Jasenko Selimovic, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Dietmar Köster, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Lívia Járóka, Julie Ward i Ana Gomes, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Romeo Franz.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Notis Marias, James Carver, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Csaba Sógor i Cristian-Silviu Buşoi.

Govorili su Věra Jourová i Melania Ciot.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.


28. Izmjene Poslovnika Europskog parlamenta (rasprava)

Izvješće o izmjenama Poslovnika Europskog parlamenta koje se odnose na: glavu I. poglavlja 1. i 4.; glavu V. poglavlje 3.; glavu VII. poglavlja 4. i 5.; glavu VIII. poglavlje 1.; glavu XII.; glavu XIV. i prilog II. [2018/2170(REG)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Richard Corbett predstavio je izvješće.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su György Schöpflin, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jo Leinen, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marek Jurek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Max Andersson, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Rainer Wieland, Paulo Rangel i Elisabeth Morin-Chartier.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias i Dobromir Sośnierz.

Govorio je Richard Corbett.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.1 zapisnika od 31.1.2019..


29. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Cristian-Silviu Buşoi, Rosa Estaràs Ferragut, Daniel Buda, Tibor Szanyi, Rory Palmer, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Sotirios Zarianopoulos, Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák i Michaela Šojdrová.


30. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 634.202/OJJE).


31. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:56 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Glavni tajnik

Predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Bours, Crowley, Fotyga, James, Pietikäinen, Ponga, Torres Martínez, Valenciano

Posljednje ažuriranje: 15. svibnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti