Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 31 януари 2019 г. - Брюксел

2. Искане за снемане на имунитет

Португалските компетенти органи са представили искане за снемане на имунитета на José Manuel Fernandes във връзка с наказателно дело, заведено срещу него от Отдела за наказателни разследвания на град Порто.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност