Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2513(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000123/2018 (B8-0002/2019)

Разисквания :

PV 31/01/2019 - 3
CRE 31/01/2019 - 3

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 31 януари 2019 г. - Брюксел

3. Жените в управителните съвети - Баланс между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-000123/2018), зададен от Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner и Anna Hedh, от името на групата S&D, към Съвета: Предложение за директива относно жените в управителните съвети (B8-0002/2019)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000125/2018), зададен от Heidi Hautala и Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, към Съвета: Предложение за директива относно баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата (B8-0003/2019)

Iratxe García Pérez и Heidi Hautala развиха въпросите.

Melania Gabriela Ciot (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, от името на групата PPE, Evelyn Regner, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Margot Parker, Stanisław Żółtek, от името на групата ENF, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Michaela Šojdrová, Jytte Guteland, Czesław Hoc, Beatriz Becerra Basterrechea, Eleonora Forenza, Daniela Aiuto, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati и Kostadinka Kuneva.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Caterina Chinnici, Maria Grapini, Notis Marias, Pina Picierno, Gesine Meissner, Julie Ward, Ana Miranda и Maria Gabriela Zoană.

Изказаха се Věra Jourová и Melania Gabriela Ciot.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Последно осъвременяване: 19 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност