Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2513(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

O-000123/2018 (B8-0002/2019)

Arutelud :

PV 31/01/2019 - 3
CRE 31/01/2019 - 3

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Neljapäev, 31. jaanuar 2019 - Brüssel

3. Naissoost juhatuse liikmed - Sooline tasakaal äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas (arutelu)
CRE

Suuliselt vastatav küsimus (O-000123/2018), mille esitas(id) Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner ja Anna Hedh fraktsiooni S&D nimel nõukogule: Naissoost juhatuse liikmete direktiivi ettepanek (B8-0002/2019)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000125/2018), mille esitas(id) Heidi Hautala ja Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel nõukogule: Ettepanek võtta vastu direktiiv soolise tasakaalu kohta äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas (B8-0003/2019)

Iratxe García Pérez ja Heidi Hautala esitasid küsimused.

Melania Gabriela Ciot (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Agnieszka Kozłowska-Rajewicz fraktsiooni PPE nimel, Evelyn Regner fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel, Margot Parker, Stanisław Żółtek fraktsiooni ENF nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michaela Šojdrová, Jytte Guteland, Czesław Hoc, Beatriz Becerra Basterrechea, Eleonora Forenza, Daniela Aiuto, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati ja Kostadinka Kuneva.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Caterina Chinnici, Maria Grapini, Notis Marias, Pina Picierno, Gesine Meissner, Julie Ward, Ana Miranda ja Maria Gabriela Zoană.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Melania Gabriela Ciot.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Viimane päevakajastamine: 19. august 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika